2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai.

 

 • Kur galėčiau kreiptis, jeigu neturiu individualaus komunalinių atliekų konteinerio?
Visais klausimais dėl individualaus konteinerio reikia kreiptis į UAB „Zarasų komunalininkas“ Šaltupės g. 60, Zarasuose arba telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.
 
 • Kada veža mišrias komunalines atliekas?
Tvarkaraštį galite rasti ČIA.
 
 • Kada veža antrines žaliavas?
Tvarkarašti galite rasti ČIA.
 
 • Kur kreiptis jei laiku neišvežė mišrių komunalinių atliekų?
Jei atliekos nebuvo išvežtos laiku, arba paslauga atlikta nekokybiškai, prašome kreiptis į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinio darbuotojus.
 
Adresas –  Savanorių g. 2, Zarasai, 1 aukštas, 4 ir 5 kabinetas.
 
Telefono numeriai: +370 670 28357; +370 670 28259; elektroninis paštas: [email protected] ir [email protected] arba į UAB „Zarasų komunalininkas“ atstovus. Adresas – Šaltupės g. 60, Zarasai. Telefono numeris: +370 652 47136; elektroninis paštas: [email protected].
 
 • Kur kreiptis jei yra neaiškumų dėl atsiųsto mokėjimo pranešimo arba dėl vietinės rinkliavos perskaičiavimo?
Visais atvejais, kilus klausimams dėl vietinės rinkliavos, prašome kreiptis į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinio darbuotojus.
 
Adresas – Savanorių g. 2, Zarasai, 1 aukštas, 4 ir 5 kabinetas. Telefono numeriai: +370 670 28357; +370 670 28259, elektroninis paštas: [email protected] ir [email protected] arba į UAB „Zarasų komunalininkas“ atstovus. Adresas – Šaltupės g. 60, Zarasai. Telefono numeris: +370 652 47136; elektroninis paštas: [email protected].
 
 • Kur kreiptis dėl bÅ«sto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų?
Dėl kompensacijos Zarasų rajono gyventojai kreipiasi:
 
- jei deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste – į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Savanorių g. 2, Zarasai  (toliau – Socialinės paramos skyrius),
 
- jei deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra seniÅ«nija – į gyvenamosios vietos seniÅ«niją.
 
 • Kokius dokumentus reikia pateikti?
Ä®prastai, kreipiantis dėl kompensacijos, gyventojai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti, pažymą apie gaunamas pajamas, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų (pvz. pažymą apie darbo užmokestį, pažymą gyvenamosios vietos savininkui, bÅ«sto dokumentus ir kt.).
 
Kai bÅ«stas šildomas kitomis energijos rÅ«šimis, (pvz., elektra) gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodant šilumos katilo tipą/ modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (sąskaitą, elektros tarifus). Informuojame, kad 2022–2023 m. šildymo sezonui, kai gyventojas kreipdamasis dėl kompensacijos, pateikia informaciją apie šildymo bÅ«do pasikeitimą ir naujas šildymo bÅ«das neįregistruotas Registrų centre, jam pakanka pateikti dokumentus, įrodančius šildymo bÅ«do pasikeitimą (pvz., sumontuotą šildymo įrangą).
 
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių, tel. (8 385) 37160, (8 385) 37143.
 
 • Ar galiu gauti kompensaciją už šildymą, jei namo šildymas geoterminis?
Taip, galite. Jei bÅ«ste įrengtas geoterminis šildymas, bet elektros energijos suvartojimo patalpoms šildyti apskaitos nėra (neįrengti atskiri apskaitos prietaisai), apskaičiuojant kompensacijos dydį fiksuojamas bendras bÅ«ste suvartotas elektros energijos kiekis ir konkretus bÅ«sto šildymo išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bÅ«sto plotą, bendrai gyvenančių asmenų skaičių, jų faktiškai gautas pajamas bei faktines bÅ«sto šildymo išlaidas pagal nustatytus energijos sąnaudų normatyvus.
 
 • Ar galima gauti kompensaciją už šildymą 2 bÅ«stams, pvz., jei sutuoktinių deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi?
Šiuo atveju kompensacija gali bÅ«ti teikiama tik vienam iš bÅ«stų. Jeigu sutuoktiniai deklaruoti atskiruose butuose, kreipiantis dėl kompensacijos reikia pasirinkti vieną iš jų, už kurį norima gauti kompensaciją.
 
 • Ar galima gauti kompensacijas, jeigu bÅ«ste gyvenamąją vietą deklaruoja asmenys, nors jie tame bÅ«ste faktiškai negyvena?
Kompensacijos skiriamos vertinant visų gyvenamąją vietą bÅ«ste deklaravusių arba bÅ«stą nuomojančių (bÅ«stą nuomojantiems asmenims reikalavimas bÅ«ti deklaruotiems nuomojamame bute netaikomas) asmenų pajamas ir išlaidas, tenkančias bÅ«stui išlaikyti.
 
Jeigu asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą bÅ«ste, bet jame faktiškai negyvena, savivaldybių administracijoms suteikta teisė, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiam asmeniui kompensacijų neteikti ir teisę į kompensacijas nustatyti likusiems bÅ«ste deklaruotiems ir išlaidas patiriantiems asmenims.
 
Tuo atveju, kai asmuo, kuris deklaruoja gyvenamąją vietą bÅ«ste, jame faktiškai negyvena, tačiau nuomojasi bÅ«stą kitur ir su nuomotoju raštu yra sudariusi gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurią įregistravo Registrų centre, jo teisė į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos bÅ«ste nenustatoma.
 
 • Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
Tai Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama:
 
1.1. pirminė teisinė pagalba
Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
 
1.2. antrinė teisinė pagalba
Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
 
 • Kas turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą?
2.1. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.
 
2.2. Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šÄ¯ įstatymą;
 
2) Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje;
 
3) kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šÄ¯ įstatymą arba kurie nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje.
 
Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti turi (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnis):
1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį;
 
2) nukentėjusieji nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat kai nusikalstama veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą nukentėjusiajam dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiÅ«rų;
 
3) kiti, negu nurodyta šio straipsnio 2 punkte, nukentėjusieji dėl nusikalstamų veikų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 
4) asmenys, kuriems paskirta socialinė pašalpa pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 
5) asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;
 
6) asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rÅ«pintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rÅ«pintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
 
7) asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šÄ¯ įstatymą;
 
8) asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiÅ«ros įstatymą (toliau – Psichikos sveikatos priežiÅ«ros įstatymas), taip pat asmenys, kuriems taikomas bÅ«tinasis hospitalizavimas ir (ar) bÅ«tinasis izoliavimas, pratęsiamas bÅ«tinasis hospitalizavimas ir (ar) bÅ«tinasis izoliavimas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą (toliau – Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas), ir jų globėjai (rÅ«pintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rÅ«pintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
 
9) skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo bÅ«sto, kuriame jie gyvena;
 
10) nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;
 
11) nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais);
 
12) nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigÅ«no, prokuroro motyvuotu nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas bÅ«tinas;
 
13) asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, taip pat neveiksniais tam tikroje srityje pripažinti asmenys bylose dėl globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiÅ«rėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, taip pat neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų globėjai bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiÅ«rėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu;
 
14) asmenys bylose dėl gimimo registravimo;
 
15) asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – Hagos konvencija);
 
16) vaiko tėvai, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas, taip pat vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, kai teismas nagrinėja bylą dėl leidimo paimti iš jų vaiką;
 
17) įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko globėjas (rÅ«pintojas), kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rÅ«pybos) ir turintis šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu (įtėviais) ar vaiko globėju (rÅ«pintoju), arba įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko globėjas (rÅ«pintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rÅ«pybos) nagrinėja teismas;
 
18) asmenys, Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymo (toliau – PranešÄ—jų apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka pripažinti pranešÄ—jais, ar jų šeimos nariai bylose, susijusiose su šių asmenų interesų apsauga pagal PranešÄ—jų apsaugos įstatymą;
 
19) asmenys, veikiantys kaip viešieji subjektai Reglamento (EB) Nr. 4/2009 64 straipsnyje nurodytais tikslais ir aplinkybėmis;
 
20) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
 
 • Kas teikia pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Zarasų rajono savivaldybėje?
Deimantė Rybakovaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 385) 37161, el. paštas: [email protected], 210 kab., jos nesant – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 385) 31203, el. paštu: [email protected], 216 kab.
 
 • Kokios yra Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo vietos ir progos?
Visą informaciją rasite ČIA.

 


2023-02-07 09:30:32
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?