2018 m. birželio 23 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Direktoriaus sudarytos komisijos
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJA;
 
 
ZARASŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJA;
 
NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ; LIKVIDAVIMO IR ŠIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJA;
 
MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, ŪKINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA;
 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ORGANIZUOJAMĄ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ PAPILDANČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ DIEGIMO SĄLYGŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA;
 
GYVENTOJŲ PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KONTROLIUOTI KOMISIJA;
 
BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGŲ PATIKRINIMO KOMISIJA;
 
NUOLATINĖ ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJA;
 
NUOLATINĖ ASMENS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJA (KIEKVIENOJE SENIŪNIJOJE YRA KOMISIJA);
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVENTORIZACIJOS KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO, PARDUODAMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO IR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ILGALAIKIO TURTO NUVERTĖJIMO ĮVERTINIMO IR ŠIO TURTO ATSIPERKAMOSIOS VERTĖS SKAIČIAVIMO KOMISIJA;
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO, RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO NUOLATINĖS NUOMOS KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJA;
 
ILGALAIKIO TURTO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKO DERINIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA;
 
ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, VERTINIMO KOMISIJA;
 
VIETOS PRODUKTŲ GAMYBOS SKATINIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, VERTINIMO KOMISIJA;
 
VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKA KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA;
 
RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS VERSLO SUBJEKTŲ PARAIŠKOMS DĖL FINANSINĖS PARAMOS IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAVIMO SVARSTYTI;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO MOKYKLŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJA;
 
RENGINIŲ VIEŠOSE VIETOSE ORGANIZAVIMO ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJA;
 
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ KOMANDA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ZARASŲ MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMAMS IR GYVENTOJŲ APKLAUSAI, TIESIOGINĖS GYVENTOJŲ NUOMONĖS ĮRAŠYMO APKLAUSOS DALYVIŲ SĄRAŠO LAPUOSE BŪDU, ORGANIZUOTI KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOBILIZACIJOS VALDYMO GRUPĖ;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS IR (AR) EKSTREMALIEMS ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI, JŲ PADARINIAMS ŠALINTI IR PADARYTIEMS NUOSTOLIAMS IŠ DALIES APMOKĖTI  KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA;
 
NUOLATINĖ KOMISIJA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRAŠYMAMS LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ IR GAUTAI OFICIALIAI INFORMACIJAI NAGRINĖTI;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA;
 
MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJA;
 
VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE ATRINKIMO KOMISIJA;
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA APLEISTI IR NEPRIŽIŪRIMI IR KURIEMS TAIKOMAS MAKSIMALUS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, NUSTATYMO KOMISIJA; 
 
GAUTO NEATLYGINTINAI ARBA TEISĖTAI VALDOMO IR NAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO, FINANSINIO, BIOLOGINIO TURTO,ŪKINIO INVENTORIAUS IR ATSARGŲ VERTĖS NUSTATYMO KOMISIJA

2017-11-15 08:16:11
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
Renginių kalendorius
2018 m. birželis
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30