2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: Anupras
Klausimas:

Laba diena,

Norėjau paklausti kaip dažnai yra išvežami rūšiuojamų šiukšlių konteineriai kaimuose? Nes pvz. Imbrade jie yra nuolat perpildyti. Šiukles tenka krauti šalia konteinerių, ten pilna duženų, privažiuoti neįmanoma. Kodėl šiukšlės nėra vežamos dažniau arba pagal poreiki, pvz kai praneša seniūnas, jog konteineriai pilni? Tikuosi dabartinę tvarką pakeisite, kadangi įsigaliojo nauja šiukšlių išvežimo kainodara? Be to Imbrade reikėtų bent dviejų vietų kur būtų minėti konteineriai, ned dabar jie perkelti prie daugiabučių, bet jie būtinai turi būti ir prie parduotuvės.

Atsakymas:

Pakuočių ir pakuočių atliekų konteineriai tuštinami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Imbrado kaime numatoma įrengti dar dvi antžeminių pakuočių ir pakuočių atliekų konteinerių aikšteles.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-10-05

Vardas: Gintaras
Klausimas:

Klausymas dėl šiūkšliu. Du mėnesius šiukšlės ( iš privačių namų) vežamos du kartus per mėnesį. Vežėjas liko kaip ir buvo Komunalininkas, kas už išvežimą ims pinigu taip ir neaišku ir kokia tai bus kaina. Dar naujiena nuo spalio šiukšlės bus vežamos vieną kartą per menesį? Kaip atrodys musų "kurortinis" miestelis kai neišvežtos šiukšlės bus paliekamos miete prie konteineriu, o gal turite kitokių pasiulimų kur jas galima bus dėti?

Atsakymas:

Nuo 2018 m rugpjūčio 1 dienos įvesta vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vietinės rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą ir surinkimo kontrolę vykdo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Visi nekilnojamojo turto savininkai paštu gaus mokėjimo pranešimus už 2018 metus, kuriuose bus nurodyta vietinės rinkliavos suma už 5 mėnesius (rugpjūtį, rugsėjį, spalį, lapkritį ir gruodį) ją apmokėti bus galima iki 2018-12-01. Atliekos vežamos pagal atliekų vežėjo parinkimo konkurso medžiagoje nurodytą dažnumą.

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-10-05

Vardas: Rima
Klausimas:

Kur Zarasuose galima padėti metalo laužą
?

Atsakymas:

Apie atliekų tvarkymą išsamiau gali atsakyti Statybos ir komunalinio ūkio specialistė Gitana Kolienė, tel. 8 385 37190


Zarasų mieste metalo atliekas neatligintinai priima URAC Stambiagabaričių atliekų aikštelė Statybininkų g. 11, tel. 861005198.

 
Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė
2018-10-04

Vardas: Asta
Klausimas:

Sveiki,
Kas organizuoja Zarasų miesto šventės prekybinę mugę?

Atsakymas:

Zarasų miesto šventės mugę 2018 m. rugpjūčio 15 -19 d. organizuoja Zarasų krašto muziejus (tautodailės) www.zarasumuziejus.lt ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras (prekybos ir pramogų) www.zkc.lt.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Daiva Šukštulienė

 

2018-08-01

Vardas: gyventoja
Klausimas:

Labai jau nesirūpiname atliekų tvarkimu, gal prie konteineriu sudet rusiuotas siuksles? nes visada pilna, nieks neveza. 1 kart į memesį tikrai mazai. Ar kas keisis tuo klausimu? O dar sakoma kad reikia rusiuot....

Atsakymas:

Numatoma pastatyti daugiau ir didesnio tūrio pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-07-31

Vardas: As
Klausimas:

Sveiki. Ar bus renovuotas K.Donelaicio 7 namas?

Atsakymas:

Informuojame, kad namas gali būti įtrauktas į daugiabučių namų sąrašą su sąlyga, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai dauguma balsų pritartų namo modernizacijai ir kad butų ir kitų patalpų savininkų susidariusios skolos už komunalines paslaugas neviršytų 10 proc. nuo visų butų, esančių name. 


Dėl K. Donelaičio g. 7 namo modernizavimo kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų būstas“, kuri Jums pateiks išsamesnę informaciją tel. (8 385) 52 182, (8 385) 52 196 .

 

Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji specialistė

 

2018-07-30

Vardas: Diana
Klausimas:

Laba diena,
S.Neries g.3 namo gyventojai rinko parašus, kad įtrauktų i renovuojamų namų sąrašą. Gal galite pasakyti ar bus renovuojamas mūsų namas? Ačiū.

Atsakymas:

2012-04-27 Zarasų rajono savivaldybės taryba sprendimu T-49 patvirtino programą „Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų enervizija“. Į Tarybos patvirtintą programą su vėlesniais pakeitimais Jūsų namas neįtrauktas, tačiau namo savininkai gali kreiptis į programą administruojančią UAB ,,Zarasų būstas“, kad inicijuotų namo savininkų susirinkimą dėl namo įtraukimo į programą „Zarasų enervizija“. 


Nuo 2018 metų Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus. Skelbdama kvietimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvertina lengvatinių kreditų suteikimo galimybes atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti pagal sutartis su bankais ar kitomis finansų įstaigomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams atrinkti kvietime nustatomi projektų atrankos kriterijai, skatinant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų kvartalus ir įgyvendinti daugiausia šiluminės energijos sutaupančius atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Pagal 2018 metų kvietimą Zarasuose bus modernizuojami 5 daugiabučiai namai. 


Dėl S. Nėries g. 3 namo modernizavimo kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų būstas“, kuri Jums pateiks išsamesnę informaciją tel. (8 385) 52 182, (8 385) 52 196 .

 

Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė

2018-07-30

Vardas: Ala
Klausimas:

Labas vakaras,
Analizuojant viešai skelbiamą informaciją tinklapyje www.zarasai.lt kyla klausimas, kodėl nėra sukurta atskira skiltis KARJERA. Susipažinus su Zarasų direktoriaus pastaruoju metu priimtais įsakymais, kurie yra viešai skelbiami skiltyje "Teisės aktai", matyti, kad artimiausiu metu savivaldybėje bus organizuojamas nė vienas konkursas užimti pareigas tam tikrame skyriuje. Taip pat kyla klausimas, kodėl nėra publikuojama galimybė užimti laisvas pareigas tarnybinio kaitumo būdu, nors Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis ir numato galimybę valstybės tarnautojams, atitinkantiems specialiuosius reikalavimus pasinaudoti tarnybiniu kaitumu, kas sudarytu sąlygas greičiau bei paprasčiau užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas įstaigoje.

Atsakymas:

Dėkojame už Jūsų pastabas bei pasiūlymus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad visi skelbimai apie priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas pagal galiojantį teisinį reglamentavimą yra skelbiami viešai valstybės tarnybos departamento tinklalapyje bei Zarasų rajono savivaldybės tinklalapyje www.zarasai.lt. Paskelbimas apie konkursą į valstybės tarnautojo pareigas neužkerta galimybės asmeniui teikti prašymą įstaigai dėl galimybės užimti pareigas tarnybinio kaitumo būdu (jei pretendentas atitinka reikalavimus ir vadovas sutinka priimti tarnybinio kaitumo būdu, tai gali būti pagrindas atšaukti konkursą).


Savivaldybės internetinės svetainės struktūrą nustato Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480. Jūsų įvardijama skiltis „karjera“ nėra privaloma, todėl informacija apie atrankas ar konkursus į valstybės tarnautojo pareigas skelbiama matomoje vietoje skiltyje „naujienos“.

 
Juridinio ir personalo skyriaus
Vedėja
Laura Kviklienė
2018-07-16

Vardas: Sigita
Klausimas:

Sveiki,
norėčiau sužinoti, kada planuojama tiesti vandentiekio ir kanalizacijos sistemas Dusetose, Vilniaus gatvėje.
Turiu tenai butą.
Dėkoju už atsakymą

Atsakymas:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Vilniaus gatvėje, Dusetose artimiausiu metu nenumatoma.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-06-20

Vardas: Vigimantas
Klausimas:

Gal galite aiškiai pasakyti, kuriuo Bendruojo duomenų apsaugos reglamento straipsnio nuostatomis vadovaujantis buvo nutraukta vaizdo stebėjimo kamerų transliacija?

Atsakymas:

Zarasų rajono savivaldybės administracija įgyvendindama ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą tiesioginio vaizdo stebėjimo transliavimo nevykdo. Vaizdo stebėjimas vykdomas vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680  (26).

 
Zarasų rajono savivaldybės administracija
2018-06-05

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: