2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: vartotoja
Klausimas:
Kokie elektros tarifai bus taikomi Zarasų raj gyventojams 2013m.Ar išliko lengvatos?
Atsakymas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programą, kurioje numatyta kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas pajamas, taikant elektros energijos tarifo lengvatą (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 procentų, 2013 metais – 40 procentų, 2014 metais – 30 procentų mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams. Taigi, 2013 metais už elektros energiją Ignalinos AE regiono gyventojai mokės 40 procentų mažiau. Naujos elektros energijos kainos skelbiamos adresu: http://www.lesto.lt/lt/privatiems/elektros-energijos-kainos-ir-tarifu-planai/visuomenines-elektros-energijos-kainos-2013/1221
 
2013-02-27

Vardas: Pilietis
Klausimas:
Laba diena.Norėjau sužinoti, ar tai kad turiu VU archeologijos bakalauro laipsnį,turėčiau galimybę dirbti istorijos mokytoju?Jai ne ,kokie būna kvalifikacijos kėlimo kursai bei kiek reikia išdirbti valstybės tarnyboje, kad skaityčiausi specialistas bei tinkamas pedagogo darbui? Dėkingas už informaciją.
Atsakymas:
Švietimo įstatyme nurodyta, kad dirbti mokytoju turi teisę asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2013 metų rugsėjo 1 d. mokyklose negalės dirbti asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo ir pedagogo kvalifikacijos. Jūsų atveju pedagogo kvalifikaciją galima įgyti pasirinkus perkvalifikavimo studijas.
 
2013-02-27

Vardas: Ieva
Klausimas:
Laba diena,

Mane domina, ar yra lietuvių vaikų iš Latvijos teritorijos, lankančių Zarasų miesto ar rajono mokyklas? Kaip tokie vaikai pasiekia mokyklas? Ar yra kokie nors reguliarūs ir dažni mikroautobusai pvz. Daugpilis - Zarasai? O gal važiuoja specialūs autobusai? Tarkim esu lietuvė, gyventi Daugpilio mieste, vaiką norėčiau leisti į lietuvišką mokyklą. Būsiu dėkinga už atsakymą.
Atsakymas:
Zarasų miesto ir rajono mokyklose nesimoko vaikai iš Latvijos Respublikos teritorijos. Jūsų vaikas gali mokytis Zarasų miesto mokykloje. Mokinio kelionės išlaidos į mokyklą ir atgal į namus maršrutiniu autobusu bus kompensuojamos savivaldybės lėšomis.
 
2013-02-01

Vardas: Gyventoja
Klausimas:
Del dujų dar reikėjo kreiptis ir į Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėja skundus dėl įrenginių, apskaitos priemonių, sistemų įrengimo, eksploatavimo, avarijų ir sutrikimų, dujų apskaitos ir mokėjimo už sunaudotas dujas pažeidimų, vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ar suskystintų gamtinių dujų sistemų techninės saugos ir patikimumo (www.vei.lt);

Kada triketis atsakymo iš institucijų kaip elgtis su mokesčiu už sausio mėnesį?
ačiū kad nesivarginate ir atsakymų skiltyje "Klausiate - atsakome" nerašote. Ire toliau kaupkite jėgas.
Atsakymas:
Apie pasikeitusią suskystintų naftos dujų kainą buitiniams vartotojams Zarasų rajono savivaldybė rajono gyventojus buvo informavusi 2013 m. sausio 23 d. skiltyje „Naujienos“. Prie pranešimo buvo pridėtas ir akcinės bendrovės pranešimas spaudai. Vadovaujantis akcinės bendrovės „Suskystintos dujos“ pateikta informacija akcinės bendrovės „Suskystintos dujos“ generalinio direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 01B „Dėl suskystintų naftos dujų kainų nustatymo“, akcinės bendrovės „Suskystintos dujos“ generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 33B „Dėl suskystintų naftos dujų pardavimo kainų nustatymo“ buvo pripažintas negaliojančiu, todėl nuo 2013 m. vasario 1 d. Zarasų rajono savivaldybėje buitiniams suskystintų naftos dujų vartotojams (I vartotojų grupei) pastovioji dujų kainos dalis yra 12,90 Lt, kintamoji kainos dalis – 9,47 Lt, todėl už 2013 m. sausio mėnesį vartotojai turi mokėti pagal 2012 metais galiojusias suskystintų naftos dujų kainas.
 
2013-01-31

Vardas: zarasietis
Klausimas:
Lapkricio vidury dauguma musu atleido is darbo, nors sutartis dar galiojo iki gruodzio vidurio, bet atlyginimo dar negavom, nei kaip isejom nei atlyginimu diena, nors dar uz spali visa alga turejom gauti, kur kreiptis...juokas ima, dirbi mokescius nereik paciam moket, nedirbi mokesciai kabinas...kaip gyvent?????????
Atsakymas:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalimi, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.
 
 
To paties straipsnio 2 dalis numato, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.
 
Remiantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, darbdavys privalo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną, t.y. privalo išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas (jei tokių yra) ir kitas darbuotojui priklausančias išmokas.
Jei, kaip Jūs nurodote, darbdavys dar iki šiol neatsiskaitė (nesumokėjo darbo užmokesčio), Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų sumų priteisimo.
 
Taip pat informuojame, kad jei esate Zarasų rajono gyventojas, Jūs galite kreiptis teisinės konsultacijos į rajono Savivaldybės administracijos Juridinį ir personalo skyrių (Sėlių a. 22, Zarasai, II aukštas, 216 kabinetas). Išsamesnė informacija telefonu 8 385 37181, el. paštu – laura.pauryte@zarasai.lt. Jei Jūs esate asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą priklauso valstybės garantuojama teisinė pagalba, t.y. pagalba surašyti procesinius dokumentus, atstovavimas Jūsų interesams teisme ir kt., Jums bus padėta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
 
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą www.teisinepagalba.lt
 
 
2012-12-07

Vardas: mama
Klausimas:
Sveiki,
kodėl internetiniame puslapyje nėra pateikiami savivaldybės darbuotojų gyvenimo aprašymai (CV)? Nes norėtųsi žinoti jų išsilavinimą, patirtį bei kompetenciją, savo darbo srities. Ačiū.
Atsakymas:
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 3 punktas nustato, kad „įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus“. To paties aprašo 15 punktas nurodo, kad „įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai)“. Nurodymų dėl kitų darbuotojų gyvenimo aprašymų talpinimo nėra.
 
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas reglamentuoja, kad „asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.“
 
Gyvenimo aprašymas – dokumentas, atspindintis asmens fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio bei socialinio pobūdžio požymius (jame nurodoma asmens lytis, vardas, pavardė, telefonas, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefonas ir ankstesnė darbinė veikla, pomėgiai, narystės organizacijose kt).
 
Siekdami nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, gyvenimo aprašymų internetinėje svetainėje netalpiname.
 
Reikalavimai priimant asmenį į pareigybę (reikiamas išsilavinimas, patirtis, kompetencija) yra nurodyti pareigybės aprašyme (nuostatuose), kurie talpinami rajono Savivaldybės internetinėje svetainėje.
 
 
2012-12-06

Vardas: Jonas
Klausimas:
Ketinu isigyti zemes ukio paskirties sklypa, kuriame telkso du 0.3 ha ezerelai (Akulioriai; Dusetu seniunija). Kur galeciau suzinoti, ar sie ezerelai yra valstybes nuosavybe, ar esti privati/nuomojama valda.
Atsakymas:
Dėl vandens telkinių prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų skyrių tel. 8 385 53864,8 385 51492
 
2012-12-05

Vardas: Audronė
Klausimas:
Kas atsakingas už Aušros skersgatvį?Kur dar galima kreiptis dėl jo priežiūros,kada bus tvarkomas? Kelio būklė yra KRITINĖ.Tereikia mažo žingsnelio iki didelės nelaimės.
Atsakymas:
Nuslinkus šlaitui Aušros gatvėje į Griežto ežero pusę imtasi laikinų priemonių avarijai lokalizuoti ir eismo dalyvių saugumui užtikrinti - šlaitas laikinai sutvirtintas smėliu, įrengti įspėjamieji ženklai apie važiuojamosios dalies susiaurėjimą bei priešpriešinio eismo pirmenybę.
 
Problemos sprendimui yra numatyta per 2013 m. I ketvirtį nupirkti šlaito sustiprinimo projektą ir iš 2013 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų atlikti šlaito stiprinimo darbus.
2012-12-04

Vardas: Vytas
Klausimas:
Labai prašome informuoti, kada gi pagaliau bus sutvarkyta Donelaičio gatvėje(atkarpoje tarp Smėlynės ir Birutės gatvių) bala, kuri jau ežeru pavirto.Po vandeniu išmuštos didžiulės duobės, žmonės laužo mašinas, pėstieji jau nebegali praeiti. Negi šiame gražiame mieste, dabar jau kurorto vardą gavusiame, tai yra priimtina. O gal tai toks miesto įvaizdis? Kiek kartų mynėme savivaldybės slenksčius,kiek kartų rašėme ir savivaldybei ir į laikraštį, viskas kaip žirniai į sieną. Žada ateity, tai 2011, tai dabar 2013 metais.O žmonėms juk dabar ten reikia gyventi, ir per vandenį bristi į savo namus. Kur žiūri miesto seniūnas, juk atrodo, turėtų matyti tokią betvarkę. Gal reikia kreiptis į televiziją, kad visai RESPUBLIKAI parodytų šį kurortinio miesto gatvės vaizdą?Aplinkiniai šios balos gyventojai jau nebeturi jokių vilčių, kad šią gatvę kada nors sutvarkys. O juk tvarkė aplink šią gatvę Žemaitės, Malūno gatves, ten ir kanalizacijas padarė, gal todėl, kad tose gatvėse gyvena valdžios atstovai - pinigų atsirado, o šią gatvę paliko, ten ponai negyvena.O prasti žmonės niekam nerūpi...
Atsakymas:
2010 m. UAB „Kelvista“ parengė K.Donelaičio gatvės rekonstrukcijos techninį projektą. Dėl didelės projekto apimties ir ribotų finansavimo galimybių Zarasų rajono savivaldybė šiuo metu negali įgyvendinti viso projekto. Tačiau atsižvelgiant į avarinę situaciją atkarpoje tarp Birutės ir Smėlynės gatvių yra planuojama 2013 metais įrengti lietaus nuotekų sistemą šioje gatvės dalyje. Šiuo metu yra atliekamai sąmatiniai skaičiavimai darbų apimčiai nustatyti. Nustačius darbų vertę bus ieškoma finansavimo galimybių bei vykdomi viešieji darbų pirkimai. Planuojama darbus atlikti iki 2013 metų liepos mėnesio.
 
2012-12-03

Vardas: Asta
Klausimas:
Norėčiau sužinoti kodėl ant autobusų stoties esantis laikrodis rodo neteisingą laiką.Jeigu jau nėra laikrodžio šeimininko gal geriau būtų jį visai nukabinti , nes jis labai klaidina keleivius ir miesto gyventojus.
Atsakymas:
Laikrodį esanti Zarasų autobusų stotyje prižiūri AB"Zarasų autobusai". Bendrovės direktorius p.Bakutis informavo,kad laikrodis buvo sugedęs rugsėjo mėn.Laikrodis buvo pataisytas ir dabar rodo laika teisingai.
 
2012-11-20

« 1 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?