2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Klausiate - atsakome
Vardas: mama
Klausimas:
Sveiki, kada bus pastatytos nors šiokios tokios pramogos mažiesiems? Zarasuose (mikrorajone) nes nėra net kur vaikučio pasupti, ar visiems gyventojams grūstis iki salos, kad ant to laivo pažaisti?
Atsakymas:
Zarasų miesto seniūnija jau ne kartą prašė skirti lėšas vaikų žaidimų aikštelių įrengimui ir senųjų remontui, bet dėl lėšų trūkumo pinigai nėra skirti. Šiais metais atsirado nauja galimybė ir seniūnija įrengs dalį vaikų žaidimo aikštelės Širvio g. Zarasų mieste. Šiuo metu yra vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
2012-07-09

Vardas: Petras
Klausimas:
Gyvenu daugiabutyje, 4 a. iš keturių. Ar galiu įsirengti bute malkomis kūrenamą židinį? Jei taip, tai su kuo turiu suderinti ir kokius leidimus privalau gauti?
Atsakymas:
Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų klausimą reikia papildomos informacijos, todėl maloniai prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių.
2012-07-05

Vardas: Zarasietis
Klausimas:
Kelinti metai, taupant biudžeto lėšas ir siekiant užtikrinti racionalų finansų panaudojamą, yra reorganizuojamos ir uždaromos ugdymo įstaigos (Antalieptės, Lupenkos ir kt. mokyklos) Ar galima sužinoti, kiek dėl to buvo sutaupyta lėšų per 2011 m ir kur jos buvo panaudotos.
Atsakymas:
Išsamiai visą informaciją apie švietimo įstaigomsskiriamas lėšas bei jų panaudojimą galima rasti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimu patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajame plane (27 psl. skyrius „Mokyklų pastatai“, 30 psl. – „Bendrojo ugdymo mokyklų biudžetas“ ir kt.).
2012-06-20

Vardas: Zarasiete
Klausimas:
Norėčiau sužinoti, kaip man susigrąžinti skolą. Laikinai nuomavau kambarį jaunai šeimai, jie man sugadino naują dulkių siurblį, elektrinį virdulį, dviratį ir sudauže šviestuvą, be to paliko dideles skolas už vandenį ir elektrą, sakė atsilygins, bet dabar nesileidžia į kalbas.
Atsakymas:
Jei taikiai sustarti neįmanoma, tuomet vienintelė išeitis - prisiteisti skolą ir žalą teismo tvarka. Prieš tai reikėtų parašyti tokį reikalavimą (raštą, nurodant konkrečiai kokia yra skola už nuomą, komunalinius mokesčius bei kokia suma vertinate sugadintą turtą) jiems dėl skolos ir žalos ir nurodyti terminą per kurį jie turėtų susimokėti, o nesusimokėjus nurodyti, kad bus kreipiamasi į teismą. Iki nurodyto termino jiems nesumokėjus, kreiptis į teismą.
 
2012-05-22

Vardas: piletis
Klausimas:
Kas atsakingas už valkataujančius, be priežiūros bėgiojančius šunis, kurie gazdina žmones ir teršia aplinką?
Atsakymas:
Zarasų savivaldybės teritorijoje nėra beglobių gyvūnų prieglaudos. Kitų rajonų įstaigos priimti sugautus gyvūnus atsisako. Todėl valaktaujančių gyvūnų problema Zarasuose yra neišspręsta.
2012-05-17

Vardas: Studentas
Klausimas:
Laba diena, norėjau Jūsų paklausti, kodėl kitų miestų savivaldybės skiria studentams vienkartines stipendijas už gerą mokymąsi ar panašiai, o Zarasai niekada neremia savųjų studentų?
Atsakymas:
Dėl sunkios ekonominės situacijos Stipendijų fondas sustabdytas, Švietimo programoje lėšos 2012 m. studentų stipendijoms nenumatytos.
2012-05-17

Vardas: Ina
Klausimas:
Norėčiau gauti tikslią ir išsamią informaciją apie teikiamą pagalbą Zarasų raj. asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Taip pat apie smurtautojo iškeldinimą: kur šie subjektai iškeldinus apgyvendinami Zarasų raj., arba kur jie nukreipiami?

Atsakymas:
Informuojame, kad vadovaujantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis, smurtavusius artimoje aplinkoje asmenis, kuriems yra pritaikytas įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, galima nusiųsti į VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą (adresas: Malūno g. 2, Zarasai), kuriame yra teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, t.y. nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų. Asmeniui apnakvindinimo paslauga (iki 3 parų) teikiama nemokamai.
2012-05-16

Vardas: Alge
Klausimas:
Sveiki, norėčiau sužinoti kur reikia kreiptis ir kas reikalinga dingus asmens tapatybės kortelei (pavogta užsienyje kartu su kitais dokumentais).Ačiū.
Atsakymas:
Asmens veiksmus, praradus asmens tapatybės kortelę reglamentuoja Asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančia ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 513. Šio aprašo 9 punktas numato, kad pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, apie tai asmeniškai praneša raštu – užpildo pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (2 priedas) ir pateikia bet kuriai teritorinei policijos įstaigai arba migracijos tarnybai, o jeigu asmens tapatybės kortelę pilietis prarado užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (toliau – konsulinė įstaiga). Pranešime apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodyta, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, jos numeris, jeigu pilietis jį žino, asmens tapatybės kortelę išdavusi migracijos tarnyba ir išdavimo data, asmens tapatybės kortelės praradimo data ir aplinkybės. Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą priėmęs teritorinės policijos įstaigos ar konsulinis pareigūnas, migracijos tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas šiame pranešime nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.
Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas priimtą piliečio pasirašytą pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi perduoti šios įstaigos migracijos tarnybai, o konsulinis pareigūnas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuskaitytą šį pranešimą elektroniniu paštu arba faksu persiųsti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau – Vilniaus migracijos tarnyba).
Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavusios migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja jį Pranešimų apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre.
2012-05-16

Vardas: Julija
Klausimas:
Kodėl nemokamam mokinių maitinimui gauti į pajamas yra įskaitomos lėšos gautos iš ES paramos žemės ūkiui. Tos lėšos ir turėtų būti panaudotos žemės ūkio gerinimui, o ne kaip pajamos,nes visi žinom kiek reikia į žemę įdėti, kad iš jos gauti pelno. Čia kažkokia nesamonė,kurie dirba žemę, augina vaikus tie nieko ir negauna,o kurie nieko nesistengia tie gauna didžiules pašalpas.
Atsakymas:
Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755)6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams apskaičiuojamos, pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje. Šio straipsnio 9 punkte nurodyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas įskaitomos išmokos žemės ūkio veiklai.
2012-05-14

Vardas: mama
Klausimas:
Kodėl tada Suvieko darželį nori perkelti? Juk ten tik 3 laisvos vetos? Juk viskas gerai, paaiškinkit. Ar čia reikia kreiptis kur kitur?
Atsakymas:
Nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. Suvieko ugdymo skyriaus vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai bus teikiamas priešmokyklinis ugdymas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupėje. Ikimokyklinio amžiaus vaikų (nuo 1,5 iki 6 metų), kurie nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. lankys ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupę šiai dienai yra tik 13. Atsižvelgiant į esamą situaciją, išlaikyti Suvieko ugdymo skyrių ekonominiu požiūriu yra netikslinga, todėl nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas bus įvedamas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriuje. Pabrėžiame, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai Suvieko kaime ir toliau bus ugdomi, tik kitose patalpose nei buvo ugdomi iki šiol.
2012-05-14

« 1 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: