2018 m. liepos 16 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Klausiate - atsakome
Vardas: kaimine
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiteiraut, kaip galima būtų nubausti ar perspėti kaimynus, kurie rūko laiptinėse, mėto nuorūkas iš balkonų ant šaligatvių prie laiptinių, į pastabas nereaguoja.
Atsakymas:
Dėl viešosios tvarkos pažeidimų siūlome kreiptis į Utenos VPK Zarasų policijos komisariato įgaliotinį. Išsamią informaciją turėsite pateikti raštu.
2012-04-12

Vardas: saulius.
Klausimas:
Ar bus vedama miesto kanalizacija Smėlynės gatvėje? Ačiū.
Atsakymas:
Taip, Smėlynės gatvėje 2012 metais bus tiesiami buitinių nuotekų tinklai.
2012-04-10

Vardas: Mama
Klausimas:
Laba diena,
Norėjau paklausti. Kokios yra taisyklės važiuojant į Daugpilį. Kokio reikę dokumento, jei važiuoja 14 metų mergaitė su suaugusiuoju, ar reikia darytis spec. pasą, ar užtenka tik gimimo liudijimo. Ačiū
Atsakymas:
Latvijos Respublika yra Šengeno erdvei priklausanti valstybė. Informuojame, kad į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 
Būtina žinoti, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali su šiuo dokumentu vykti į užsienį.
2012-04-02

Vardas: Ukininkas
Klausimas:
Per žiniasklaidą informuoja, kad galima parama keičiantiems senus asbestinius stogus. Vienas iš reikalavimų yra, kad stogas būtų inventorizuotas pagal asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą. Klausimas būtų toks: kur galėčiau invertorizuoti stogą?
Atsakymas:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priima paraiškas paramai gauti pagal KPP priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veikla "Asbestinių stogų dangos keitimas". Paraiškas asbestinių stogų keitimui gali teikti kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų gyventojai. Papildomą informaciją galite rasti interneto puslapyje www.nma.lt ir www.zum.lt. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita yra vienas iš pridedamų dokumentų prie pateikiamos paraiškos. Šią ataskaitą Jus galite pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijoje, 227 kabinete.
 
Paraiškas asbestinių stogų dangai keisti nacionalinė mokėjimo agentūra priima nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. kovo 30 d.
2012-03-06

Vardas: Zarasų gyventoja
Klausimas:
Norėčiau paklausti, kodėl Zarasų centro gyventojai butuose „kepa", nėra net kuo kvėpuoti, butuose 26-28 laipsniai šilumos, o mikrorajone „šąla" ten temperatūra siekia 16-18 laipsnių šilumos. Ar Zarasuose ne viena katilinė? Ar vienodai mokėsime už šilumą? Gal dienos metu galima būtu sumažinti šilumos padavimą centre. Norėčiau konkretaus atsakymo, kodėl toks didelis šilumos skirtumas, tokiame mažame mieste. Šildymo kainos didelės, o mes, centro gyventojai, šildome orą (langai atviri). Ačiū.
Atsakymas:
Zarasų miesto katilinė tiekia termofikacinį vandenį pagal patvirtintą temperatūrinį grafiką. Kiekvieno pastato vidaus šiluminis režimas reguliuojamas iš vietinio šilumos punkto. Vartotojo mokama šilumos kaina priklauso nuo gyvenamojo namo suvartojamo šilumos kiekio, kurį fiksuoja namo šilumos skaitikliai. Sunaudotam šilumos kiekiui gyvenamajame name įtakos turi oro lauko temperatūra, viso namo stovis: langų, durų sandarumas, sienų apšiltinimas, neprojektinis radiatorių skaičius.
2012-03-06

Vardas: Ona
Klausimas:
Kokių dokumentų reikia norint gauti maisto davinius nepasiturintiems žmonėms. Kada ir kur kreiptis?
Atsakymas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo", informuojame, kad dėl paramos maistu reikia kreiptis į VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą ar socialinius darbuotojus seniūnijose. Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą bei pateikia pažymą apie pajamas, gautas per praėjusius 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paramos (jei pareiškėjas dirba). Primename, kad paramą maistu gali gauti šeima ar vienas gyvenantis asmuo, jei šeimos pajamos vienam jos nariui neviršyja 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 525 Lt per mėnesį
 
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių, tel. (8 385) 54332.
2012-03-01

Vardas: irena
Klausimas:
Laba diena, norėčiau paklausti, ar turiu galimybę gauti socialinį būstą? Auginu keturis vaikus, gyvename nuomojame name, savo busto neturime. Vaikai visi nepilnamečiai - nuo trijų iki devinerių metų. Mūsų pajamos - socialinė pašalpa.
Atsakymas:
Valstybės parama socialiniam būstui išsinuomoti teikiama fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių (tėvų) arba jų įgaliotas asmuo.
 
Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
 
Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas
- prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus,
- prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus, neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 13200 litų ir turtas – 32500 litų; asmens be šeimos, gyvenančio kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 11000 litų ir turtas – 19500 litų;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 26400 litų ir turtas – 58500 litų; dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 22000 litų ir turtas – 39000 litų;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 7700 litų ir turtas vienam asmeniui – 26000 litų; keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 6600 litų ir turtas vienam asmeniui – 19500 litų.
 
Šeimos ir asmenys, norintys ir turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą pateikę rašyti prašymą (prašymo forma pridėta) ir dokumentus patvirtinančius teisę į socialinio būsto nuomą registruojami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriuje, Zarasai, Sėlių a. 22, 310 kabinetas, tel. pasiteirauti (8 385) 37101 arba (8 385) 37146.
 
Prie prašymo pateikiami tokie dokumentai:
1. Pažyma apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (Iš seniūnijos – Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos);
2. Pažyma apie šeimos sudėtį. ( Iš seniūnijos);
3. Asmenys ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai) du Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos egzempliorius.
Gautų pajamų už 12 paskutinių mėnesių (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str. 1 dalis (Žin., 2003, Nr. 73-3352).
Turto (Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str., 7 str. (Žin., 1996, Nr. 50-1197).
Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia Savivaldybei kai kreipiasi dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą, našlaičio ar likusio be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantį dokumentą, pažymą iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis);
5. Asmens dokumentų ir vaikų gimimo liudijimų kopijas, santuokos liudijimo kopiją arba ištuokos liudijimo kopiją;
6. Vaikų, kuriems 18 metų (moksleivių ar studentų, besimokančių dieninėse mokymosi įstaigose), mokymosi įstaigų pažymos.
 
Pastaba: Į Zarasų rajono savivaldybės administraciją besikreipiantys asmenys turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Zarasų rajone.
 
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo rajono Savivaldybės administracijoje datą.
 
Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali būti perrašomi į atitinkamą kitą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus. Išnuomojant socialinį būstą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą. Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašų eiliškumo prioritetai yra tokie:
1. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų.
2. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys.
3. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).
4. Jaunų šeimų.
5. Bendrasis.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.
 
Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Šalių susitarimu nuomos sutartyje gali būti numatytos sąlygos dėl nuomininko perkėlimo į mažesnio ploto būstą. Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.
 
Savivaldybės gyvenamosios patalpos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į aukščiau nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, taip pat šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų.
 
Asmenys (šeimos), išsinuomoję savivaldybės socialinį būstą, socialinio būsto nuomos sutarties nustatyta tvarka kartą per 3 metus privalo patikslinti duomenis apie turtą ir pajamas, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikdami minėtąją asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją.
 
Asmenys (šeimos) išbraukiami iš sąrašų socialinio būsto nuomai jei:
- Pateikė raštišką prašymą išbraukti iš sąrašų,
- Prarado teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą,
- Išvyko gyventi į kitą rajoną, ar šalį;
- 6 mėnesius neatsiliepė į registruotu laišku išsiųstą kvietimą atvykti ir (ar) nepristatė nurodytų dokumentų,
- Mirė ir 6 mėnesius po jo mirties jo pilnamečiai šeimos nariai nesikreipė dėl įrašymo į sąrašus asmens keitimo.
- Išnuomotas socialinis būstas.
 
Papildomą informaciją jums suteiks Alina Eizintienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vuriausioji specialistė, tel. (8 385) 37101.
2012-02-29

Vardas: gyventoja
Klausimas:
Sveiki, norėčiau pasiteirauti dėl katilnės esančios mikrorajone. Keistai vakarais ir anksti ryte pradeda rūkti tiesiog juodi dūmai iš kaminų... Jeigu yra kūrenama dujomis, visuomet eina tik balti dūmai. Kokiomis medžiagomis yra kūrenama?
Atsakymas:
Zarasų miesto katilinė, esanti mikrorajone, yra kūrenama medžio skiedromis ir mazutu.
2012-02-22

Vardas: mama
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiklausti, ar mokykla neturėtų grąžinti vaikams sausų davinių tas dienas, kai vaikai neina į mokyklą dėl tokių priežasčių kaip: ekskursija, žygis, šalčiai. Tiem vaikam, kurie maitinasi nemokamai? Ačiū.
Atsakymas:
Atsakydami į Jūsų klausimą, pranešame, kad sausas davinys mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą jiems nesant mokykloje nenumatytas nei Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, nei Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-189 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-02-20

Vardas: Zita
Klausimas:
Zarasų mokykloje - darželyje „Lakštingala” vaiku ugdymo grupės yra pilniai suformuotos, nevisi norintys lankyti darželį priimami, kodėl nesuformuojama daugiau vaikų grupių?
Atsakymas:
Zarasų mokykloje-darželyje „Lakštingala” šiuo metu yra 2 laisvos vietos tik ankstyvojo amžiaus grupėje (ugdytinių amžius 2-3 m.), kitos grupės yra pilnai užpildytos, tačiau nuo rugsėjo 1 d. grupėse, kuriose ugdytinių amžius yra 5-6 m., ugdytiniams išėjus į priešmokyklinę grupę, atsiras laisvų vietų. Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ pastatas pastatytas 1968 metais pagal projektą, kuriame buvo numatytos 8 grupės. Papildomų patalpų grupėms įsteigti darželyje nėra.
 
Informuojame, kad šiuo metu yra 2 laisvos vietos Magučių ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje, 3 vietos Suvieko ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje ir 3 vietos Turmanto ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje.
 
2012-02-17

« 1 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
Renginių kalendorius
2018 m. liepa
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31