2018 m. spalio 21 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Klausiate - atsakome
Vardas: Studentas
Klausimas:
Laba diena, norėjau Jūsų paklausti, kodėl kitų miestų savivaldybės skiria studentams vienkartines stipendijas už gerą mokymąsi ar panašiai, o Zarasai niekada neremia savųjų studentų?
Atsakymas:
Dėl sunkios ekonominės situacijos Stipendijų fondas sustabdytas, Švietimo programoje lėšos 2012 m. studentų stipendijoms nenumatytos.
2012-05-17

Vardas: Ina
Klausimas:
Norėčiau gauti tikslią ir išsamią informaciją apie teikiamą pagalbą Zarasų raj. asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Taip pat apie smurtautojo iškeldinimą: kur šie subjektai iškeldinus apgyvendinami Zarasų raj., arba kur jie nukreipiami?

Atsakymas:
Informuojame, kad vadovaujantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis, smurtavusius artimoje aplinkoje asmenis, kuriems yra pritaikytas įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, galima nusiųsti į VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą (adresas: Malūno g. 2, Zarasai), kuriame yra teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, t.y. nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų. Asmeniui apnakvindinimo paslauga (iki 3 parų) teikiama nemokamai.
2012-05-16

Vardas: Alge
Klausimas:
Sveiki, norėčiau sužinoti kur reikia kreiptis ir kas reikalinga dingus asmens tapatybės kortelei (pavogta užsienyje kartu su kitais dokumentais).Ačiū.
Atsakymas:
Asmens veiksmus, praradus asmens tapatybės kortelę reglamentuoja Asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančia ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 513. Šio aprašo 9 punktas numato, kad pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, apie tai asmeniškai praneša raštu – užpildo pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (2 priedas) ir pateikia bet kuriai teritorinei policijos įstaigai arba migracijos tarnybai, o jeigu asmens tapatybės kortelę pilietis prarado užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (toliau – konsulinė įstaiga). Pranešime apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodyta, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, jos numeris, jeigu pilietis jį žino, asmens tapatybės kortelę išdavusi migracijos tarnyba ir išdavimo data, asmens tapatybės kortelės praradimo data ir aplinkybės. Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą priėmęs teritorinės policijos įstaigos ar konsulinis pareigūnas, migracijos tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas šiame pranešime nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.
Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas priimtą piliečio pasirašytą pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi perduoti šios įstaigos migracijos tarnybai, o konsulinis pareigūnas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuskaitytą šį pranešimą elektroniniu paštu arba faksu persiųsti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau – Vilniaus migracijos tarnyba).
Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavusios migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja jį Pranešimų apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre.
2012-05-16

Vardas: Julija
Klausimas:
Kodėl nemokamam mokinių maitinimui gauti į pajamas yra įskaitomos lėšos gautos iš ES paramos žemės ūkiui. Tos lėšos ir turėtų būti panaudotos žemės ūkio gerinimui, o ne kaip pajamos,nes visi žinom kiek reikia į žemę įdėti, kad iš jos gauti pelno. Čia kažkokia nesamonė,kurie dirba žemę, augina vaikus tie nieko ir negauna,o kurie nieko nesistengia tie gauna didžiules pašalpas.
Atsakymas:
Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755)6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams apskaičiuojamos, pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje. Šio straipsnio 9 punkte nurodyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas įskaitomos išmokos žemės ūkio veiklai.
2012-05-14

Vardas: mama
Klausimas:
Kodėl tada Suvieko darželį nori perkelti? Juk ten tik 3 laisvos vetos? Juk viskas gerai, paaiškinkit. Ar čia reikia kreiptis kur kitur?
Atsakymas:
Nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. Suvieko ugdymo skyriaus vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai bus teikiamas priešmokyklinis ugdymas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupėje. Ikimokyklinio amžiaus vaikų (nuo 1,5 iki 6 metų), kurie nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. lankys ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupę šiai dienai yra tik 13. Atsižvelgiant į esamą situaciją, išlaikyti Suvieko ugdymo skyrių ekonominiu požiūriu yra netikslinga, todėl nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas bus įvedamas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriuje. Pabrėžiame, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai Suvieko kaime ir toliau bus ugdomi, tik kitose patalpose nei buvo ugdomi iki šiol.
2012-05-14

Vardas: Mama
Klausimas:
Norėčiau paklausti kur dingo Zarasų pradinės mokyklos „Santarvės" 2012 m. papildomos atostogos? Vasario mėnesį jos buvo atkeltos, tėveliams nepranešus, į tas dienas, kai buvo didieji šalčiai. O kaip su pavasario papildomomis atostogomis, nes vaikų pasiekimų knygelėje, mokytojos ranka parašyta, kad atostogų nebus. Kuo remiantis neturės vaikai ir šių papildomų atostogų?
Atsakymas:
Pagal pradinio ugdymo programos 2011/2012 m. m. ugdymo planą Zarasų „Santarvės” pradinės mokyklos ugdytiniams papildomos pavasario atostogos skirtos nuo 2012- 04-09 iki 2012-04-13 ir 2012-04-30 dienomis. Atostogos vyko pagal planą.
2012-05-14

Vardas: lione
Klausimas:
Norėjom pasiteirauti ką daryti tokiu atveju, kai gyveni pirmame aukšte ir užlieja iš antro aukšto šaltu vandeniu? Kur kreiptis ir kokiais numeriais darbo dienomis ir savaitgaliais? Ačiū už atsakymą.
Atsakymas:
Turite kreiptis į daugiabučių namų administratorių UAB ,,Zarasų būstas", kuris atjungs vandenį visame name. UAB ,,Zarasų būstas" telefonas 8 385 57147. UAB ,,Zarasų būstas“ direktorius informavo, kad šiuo metu esant avarinei situacijai bendrojo naudojimo objektuose poilsio, švenčių ir nedarbo metu avarijų likvidavimą atlieka budintis įmonės santechnikas, kurį galima išsikviesti tel. Nr. 8 600 23672.
2012-04-18

Vardas: Nuomininkas
Klausimas:
Laba diena, perskaičiau informaciją apie pasikeitusią socialinę paramą - "Teisę į būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas įgyja ir būstą nuomojantys žmonės. Tai būtų didelė pagalba ypač jaunoms šeimoms, dar neturinčioms nuosavo būsto ". Kokių dokumentų reikia? Ar būtina deklaruoti gyvenamąją vietą? O ka daryti tokiu atveju, jei buto šeimininkai nesutinka leisti deklaruoti?
Atsakymas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2011, Nr. 155-7353)7 straipsnio 1, 3 dalimis, nuomojamtys bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas. Nuomojančio asmens deklaruota gyvenamoji vieta gali būti ir kitur (nebūtinai nuomojamame bute), tačiau nuomojantys asmenys turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių tel. (8 385) 37160.
2012-04-18

Vardas: mmm
Klausimas:
Norėjau pasiteirauti ar šiuo metu Imbrado kaime yra socialinių būstų, kiek žinau buvusi seniūnija tuščia, kam ji dabar priklauso?
Atsakymas:
Šiuo metu Imbrado kaime nėra butų priklausančių rajono savivaldybės socialinio būsto fondui. Buvęs Imbrado seniūnijos pastatas nuosavybės teise priklauso rajono Savivaldybei ir šiuo metu sprendžiamas minėto administracinio pastato tolesnio panaudojimo klausimas.
2012-04-13

Vardas: kaimine
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiteiraut, kaip galima būtų nubausti ar perspėti kaimynus, kurie rūko laiptinėse, mėto nuorūkas iš balkonų ant šaligatvių prie laiptinių, į pastabas nereaguoja.
Atsakymas:
Dėl viešosios tvarkos pažeidimų siūlome kreiptis į Utenos VPK Zarasų policijos komisariato įgaliotinį. Išsamią informaciją turėsite pateikti raštu.
2012-04-12

« 1 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas