2023 m. gruodžio 10 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Klausiate - atsakome
Vardas: Petras
Klausimas:
Gyvenu daugiabutyje, 4 a. iš keturių. Ar galiu įsirengti bute malkomis kÅ«renamą židinį? Jei taip, tai su kuo turiu suderinti ir kokius leidimus privalau gauti?
Atsakymas:
Siekiant tinkamai atsakyti į JÅ«sų klausimą reikia papildomos informacijos, todėl maloniai prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių.
2012-07-05

Vardas: Zarasietis
Klausimas:
Kelinti metai, taupant biudžeto lėšas ir siekiant užtikrinti racionalų finansų panaudojamą, yra reorganizuojamos ir uždaromos ugdymo įstaigos (Antalieptės, Lupenkos ir kt. mokyklos) Ar galima sužinoti, kiek dėl to buvo sutaupyta lėšÅ³ per 2011 m ir kur jos buvo panaudotos.
Atsakymas:
Išsamiai visą informaciją apie švietimo įstaigomsskiriamas lėšas bei jų panaudojimą galima rasti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimu patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajame plane (27 psl. skyrius „Mokyklų pastatai“, 30 psl. – „Bendrojo ugdymo mokyklų biudžetas“ ir kt.).
2012-06-20

Vardas: Zarasiete
Klausimas:
Norėčiau sužinoti, kaip man susigrąžinti skolą. Laikinai nuomavau kambarį jaunai šeimai, jie man sugadino naują dulkių siurblį, elektrinį virdulį, dviratį ir sudauže šviestuvą, be to paliko dideles skolas už vandenį ir elektrą, sakė atsilygins, bet dabar nesileidžia į kalbas.
Atsakymas:
Jei taikiai sustarti neįmanoma, tuomet vienintelė išeitis - prisiteisti skolą ir žalą teismo tvarka. Prieš tai reikėtų parašyti tokį reikalavimą (raštą, nurodant konkrečiai kokia yra skola už nuomą, komunalinius mokesčius bei kokia suma vertinate sugadintą turtą) jiems dėl skolos ir žalos ir nurodyti terminą per kurį jie turėtų susimokėti, o nesusimokėjus nurodyti, kad bus kreipiamasi į teismą. Iki nurodyto termino jiems nesumokėjus, kreiptis į teismą.
 
2012-05-22

Vardas: piletis
Klausimas:
Kas atsakingas už valkataujančius, be priežiÅ«ros bėgiojančius šunis, kurie gazdina žmones ir teršia aplinką?
Atsakymas:
Zarasų savivaldybės teritorijoje nėra beglobių gyvÅ«nų prieglaudos. Kitų rajonų įstaigos priimti sugautus gyvÅ«nus atsisako. Todėl valaktaujančių gyvÅ«nų problema Zarasuose yra neišspręsta.
2012-05-17

Vardas: Studentas
Klausimas:
Laba diena, norėjau JÅ«sų paklausti, kodėl kitų miestų savivaldybės skiria studentams vienkartines stipendijas už gerą mokymąsi ar panašiai, o Zarasai niekada neremia savųjų studentų?
Atsakymas:
Dėl sunkios ekonominės situacijos Stipendijų fondas sustabdytas, Švietimo programoje lėšos 2012 m. studentų stipendijoms nenumatytos.
2012-05-17

Vardas: Ina
Klausimas:
Norėčiau gauti tikslią ir išsamią informaciją apie teikiamą pagalbą Zarasų raj. asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Taip pat apie smurtautojo iškeldinimą: kur šie subjektai iškeldinus apgyvendinami Zarasų raj., arba kur jie nukreipiami?

Atsakymas:
Informuojame, kad vadovaujantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis, smurtavusius artimoje aplinkoje asmenis, kuriems yra pritaikytas įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, galima nusiųsti į VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą (adresas: MalÅ«no g. 2, Zarasai), kuriame yra teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, t.y. nakvynės ir bÅ«tinųjų paslaugų suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų. Asmeniui apnakvindinimo paslauga (iki 3 parų) teikiama nemokamai.
2012-05-16

Vardas: Alge
Klausimas:
Sveiki, norėčiau sužinoti kur reikia kreiptis ir kas reikalinga dingus asmens tapatybės kortelei (pavogta užsienyje kartu su kitais dokumentais).Ačiū.
Atsakymas:
Asmens veiksmus, praradus asmens tapatybės kortelę reglamentuoja Asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančia ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 513. Šio aprašo 9 punktas numato, kad pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, apie tai asmeniškai praneša raštu – užpildo pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (2 priedas) ir pateikia bet kuriai teritorinei policijos įstaigai arba migracijos tarnybai, o jeigu asmens tapatybės kortelę pilietis prarado užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (toliau – konsulinė įstaiga). Pranešime apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi bÅ«ti nurodyta, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, jos numeris, jeigu pilietis jį žino, asmens tapatybės kortelę išdavusi migracijos tarnyba ir išdavimo data, asmens tapatybės kortelės praradimo data ir aplinkybės. Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą priėmęs teritorinės policijos įstaigos ar konsulinis pareigÅ«nas, migracijos tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas šiame pranešime nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.
Teritorinės policijos įstaigos pareigÅ«nas priimtą piliečio pasirašytą pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi perduoti šios įstaigos migracijos tarnybai, o konsulinis pareigÅ«nas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuskaitytą šÄ¯ pranešimą elektroniniu paštu arba faksu persiųsti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau – Vilniaus migracijos tarnyba).
Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavusios migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja jį Pranešimų apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre.
2012-05-16

Vardas: Julija
Klausimas:
Kodėl nemokamam mokinių maitinimui gauti į pajamas yra įskaitomos lėšos gautos iš ES paramos žemės Å«kiui. Tos lėšos ir turėtų bÅ«ti panaudotos žemės Å«kio gerinimui, o ne kaip pajamos,nes visi žinom kiek reikia į žemę įdėti, kad iš jos gauti pelno. Čia kažkokia nesamonė,kurie dirba žemę, augina vaikus tie nieko ir negauna,o kurie nieko nesistengia tie gauna didžiules pašalpas.
Atsakymas:
Atsakydami į JÅ«sų klausimą, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755)6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams apskaičiuojamos, pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje. Šio straipsnio 9 punkte nurodyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas įskaitomos išmokos žemės Å«kio veiklai.
2012-05-14

Vardas: mama
Klausimas:
Kodėl tada Suvieko darželį nori perkelti? Juk ten tik 3 laisvos vetos? Juk viskas gerai, paaiškinkit. Ar čia reikia kreiptis kur kitur?
Atsakymas:
Nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. Suvieko ugdymo skyriaus vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai bus teikiamas priešmokyklinis ugdymas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupėje. Ikimokyklinio amžiaus vaikų (nuo 1,5 iki 6 metų), kurie nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. lankys ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupę šiai dienai yra tik 13. Atsižvelgiant į esamą situaciją, išlaikyti Suvieko ugdymo skyrių ekonominiu požiÅ«riu yra netikslinga, todėl nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas bus įvedamas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriuje. Pabrėžiame, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai Suvieko kaime ir toliau bus ugdomi, tik kitose patalpose nei buvo ugdomi iki šiol.
2012-05-14

Vardas: Mama
Klausimas:
Norėčiau paklausti kur dingo Zarasų pradinės mokyklos „Santarvės" 2012 m. papildomos atostogos? Vasario mėnesį jos buvo atkeltos, tėveliams nepranešus, į tas dienas, kai buvo didieji šalčiai. O kaip su pavasario papildomomis atostogomis, nes vaikų pasiekimų knygelėje, mokytojos ranka parašyta, kad atostogų nebus. Kuo remiantis neturės vaikai ir šių papildomų atostogų?
Atsakymas:
Pagal pradinio ugdymo programos 2011/2012 m. m. ugdymo planą Zarasų „Santarvės” pradinės mokyklos ugdytiniams papildomos pavasario atostogos skirtos nuo 2012- 04-09 iki 2012-04-13 ir 2012-04-30 dienomis. Atostogos vyko pagal planą.
2012-05-14

« 1 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?