2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Klausiate - atsakome
Vardas: lione
Klausimas:
Norėjom pasiteirauti ką daryti tokiu atveju, kai gyveni pirmame aukšte ir užlieja iš antro aukšto šaltu vandeniu? Kur kreiptis ir kokiais numeriais darbo dienomis ir savaitgaliais? AčiÅ« už atsakymą.
Atsakymas:
Turite kreiptis į daugiabučių namų administratorių UAB ,,Zarasų bÅ«stas", kuris atjungs vandenį visame name. UAB ,,Zarasų bÅ«stas" telefonas 8 385 57147. UAB ,,Zarasų bÅ«stas“ direktorius informavo, kad šiuo metu esant avarinei situacijai bendrojo naudojimo objektuose poilsio, švenčių ir nedarbo metu avarijų likvidavimą atlieka budintis įmonės santechnikas, kurį galima išsikviesti tel. Nr. 8 600 23672.
2012-04-18

Vardas: Nuomininkas
Klausimas:
Laba diena, perskaičiau informaciją apie pasikeitusią socialinę paramą - "Teisę į bÅ«sto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas įgyja ir bÅ«stą nuomojantys žmonės. Tai bÅ«tų didelė pagalba ypač jaunoms šeimoms, dar neturinčioms nuosavo bÅ«sto ". Kokių dokumentų reikia? Ar bÅ«tina deklaruoti gyvenamąją vietą? O ka daryti tokiu atveju, jei buto šeimininkai nesutinka leisti deklaruoti?
Atsakymas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2011, Nr. 155-7353)7 straipsnio 1, 3 dalimis, nuomojamtys bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į bÅ«sto šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas. Nuomojančio asmens deklaruota gyvenamoji vieta gali bÅ«ti ir kitur (nebÅ«tinai nuomojamame bute), tačiau nuomojantys asmenys turi bÅ«ti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių tel. (8 385) 37160.
2012-04-18

Vardas: mmm
Klausimas:
Norėjau pasiteirauti ar šiuo metu Imbrado kaime yra socialinių bÅ«stų, kiek žinau buvusi seniÅ«nija tušÄia, kam ji dabar priklauso?
Atsakymas:
Šiuo metu Imbrado kaime nėra butų priklausančių rajono savivaldybės socialinio bÅ«sto fondui. Buvęs Imbrado seniÅ«nijos pastatas nuosavybės teise priklauso rajono Savivaldybei ir šiuo metu sprendžiamas minėto administracinio pastato tolesnio panaudojimo klausimas.
2012-04-13

Vardas: kaimine
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiteiraut, kaip galima bÅ«tų nubausti ar perspėti kaimynus, kurie rÅ«ko laiptinėse, mėto nuorÅ«kas iš balkonų ant šaligatvių prie laiptinių, į pastabas nereaguoja.
Atsakymas:
Dėl viešosios tvarkos pažeidimų siÅ«lome kreiptis į Utenos VPK Zarasų policijos komisariato įgaliotinį. Išsamią informaciją turėsite pateikti raštu.
2012-04-12

Vardas: saulius.
Klausimas:
Ar bus vedama miesto kanalizacija Smėlynės gatvėje? Ačiū.
Atsakymas:
Taip, Smėlynės gatvėje 2012 metais bus tiesiami buitinių nuotekų tinklai.
2012-04-10

Vardas: Mama
Klausimas:
Laba diena,
Norėjau paklausti. Kokios yra taisyklės važiuojant į Daugpilį. Kokio reikę dokumento, jei važiuoja 14 metų mergaitė su suaugusiuoju, ar reikia darytis spec. pasą, ar užtenka tik gimimo liudijimo. Ačiū
Atsakymas:
Latvijos Respublika yra Šengeno erdvei priklausanti valstybė. Informuojame, kad į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam bÅ«tina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 
BÅ«tina žinoti, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali su šiuo dokumentu vykti į užsienį.
2012-04-02

Vardas: Ukininkas
Klausimas:
Per žiniasklaidą informuoja, kad galima parama keičiantiems senus asbestinius stogus. Vienas iš reikalavimų yra, kad stogas bÅ«tų inventorizuotas pagal asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašÄ…. Klausimas bÅ«tų toks: kur galėčiau invertorizuoti stogą?
Atsakymas:
Nacionalinė mokėjimo agentÅ«ra prie Žemės Å«kio ministerijos priima paraiškas paramai gauti pagal KPP priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veikla "Asbestinių stogų dangos keitimas". Paraiškas asbestinių stogų keitimui gali teikti kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų gyventojai. Papildomą informaciją galite rasti interneto puslapyje www.nma.lt ir www.zum.lt. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita yra vienas iš pridedamų dokumentų prie pateikiamos paraiškos. Šią ataskaitą Jus galite pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijoje, 227 kabinete.
 
Paraiškas asbestinių stogų dangai keisti nacionalinė mokėjimo agentÅ«ra priima nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. kovo 30 d.
2012-03-06

Vardas: Zarasų gyventoja
Klausimas:
Norėčiau paklausti, kodėl Zarasų centro gyventojai butuose „kepa", nėra net kuo kvėpuoti, butuose 26-28 laipsniai šilumos, o mikrorajone „šÄ…la" ten temperatÅ«ra siekia 16-18 laipsnių šilumos. Ar Zarasuose ne viena katilinė? Ar vienodai mokėsime už šilumą? Gal dienos metu galima bÅ«tu sumažinti šilumos padavimą centre. Norėčiau konkretaus atsakymo, kodėl toks didelis šilumos skirtumas, tokiame mažame mieste. Šildymo kainos didelės, o mes, centro gyventojai, šildome orą (langai atviri). AčiÅ«.
Atsakymas:
Zarasų miesto katilinė tiekia termofikacinį vandenį pagal patvirtintą temperatÅ«rinį grafiką. Kiekvieno pastato vidaus šiluminis režimas reguliuojamas iš vietinio šilumos punkto. Vartotojo mokama šilumos kaina priklauso nuo gyvenamojo namo suvartojamo šilumos kiekio, kurį fiksuoja namo šilumos skaitikliai. Sunaudotam šilumos kiekiui gyvenamajame name įtakos turi oro lauko temperatÅ«ra, viso namo stovis: langų, durų sandarumas, sienų apšiltinimas, neprojektinis radiatorių skaičius.
2012-03-06

Vardas: Ona
Klausimas:
Kokių dokumentų reikia norint gauti maisto davinius nepasiturintiems žmonėms. Kada ir kur kreiptis?
Atsakymas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo", informuojame, kad dėl paramos maistu reikia kreiptis į VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą ar socialinius darbuotojus seniÅ«nijose. Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo nustatytos formos prašymą bei pateikia pažymą apie pajamas, gautas per praėjusius 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paramos (jei pareiškėjas dirba). Primename, kad paramą maistu gali gauti šeima ar vienas gyvenantis asmuo, jei šeimos pajamos vienam jos nariui neviršyja 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 525 Lt per mėnesį
 
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių, tel. (8 385) 54332.
2012-03-01

Vardas: irena
Klausimas:
Laba diena, norėčiau paklausti, ar turiu galimybę gauti socialinį bÅ«stą? Auginu keturis vaikus, gyvename nuomojame name, savo busto neturime. Vaikai visi nepilnamečiai - nuo trijų iki devinerių metų. MÅ«sų pajamos - socialinė pašalpa.
Atsakymas:
Valstybės parama socialiniam bÅ«stui išsinuomoti teikiama fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių (tėvų) arba jų įgaliotas asmuo.
 
Teisę į savivaldybės socialinį bÅ«stą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį bÅ«stą, sąrašÄ… pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio bÅ«sto arba turimo bÅ«sto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašÄ…, sunkia forma.
 
Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam bÅ«stui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas
- prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį bÅ«stą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašÄ… pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus,
- prieš savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimo metus, neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 13200 litų ir turtas – 32500 litų; asmens be šeimos, gyvenančio kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 11000 litų ir turtas – 19500 litų;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 26400 litų ir turtas – 58500 litų; dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 22000 litų ir turtas – 39000 litų;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 7700 litų ir turtas vienam asmeniui – 26000 litų; keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 6600 litų ir turtas vienam asmeniui – 19500 litų.
 
Šeimos ir asmenys, norintys ir turintys teisę į savivaldybės socialinį bÅ«stą ar jo sąlygų pagerinimą pateikę rašyti prašymą (prašymo forma pridėta) ir dokumentus patvirtinančius teisę į socialinio bÅ«sto nuomą registruojami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriuje, Zarasai, Sėlių a. 22, 310 kabinetas, tel. pasiteirauti (8 385) 37101 arba (8 385) 37146.
 
Prie prašymo pateikiami tokie dokumentai:
1. Pažyma apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (Iš seniÅ«nijos – Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos);
2. Pažyma apie šeimos sudėtį. ( Iš seniÅ«nijos);
3. Asmenys ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai) du Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos egzempliorius.
Gautų pajamų už 12 paskutinių mėnesių (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str. 1 dalis (Žin., 2003, Nr. 73-3352).
Turto (Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str., 7 str. (Žin., 1996, Nr. 50-1197).
Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija pateikta. ŠÄ¯ deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia Savivaldybei kai kreipiasi dėl valstybės paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą, našlaičio ar likusio be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantį dokumentą, pažymą iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašÄ…, sunkiomis formomis);
5. Asmens dokumentų ir vaikų gimimo liudijimų kopijas, santuokos liudijimo kopiją arba ištuokos liudijimo kopiją;
6. Vaikų, kuriems 18 metų (moksleivių ar studentų, besimokančių dieninėse mokymosi įstaigose), mokymosi įstaigų pažymos.
 
Pastaba: Į Zarasų rajono savivaldybės administraciją besikreipiantys asmenys turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Zarasų rajone.
 
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį bÅ«stą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo rajono Savivaldybės administracijoje datą.
 
Savivaldybės socialinis bÅ«stas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašÄ… savivaldybės socialiniam bÅ«stui išsinuomoti, įgyja teisę bÅ«ti įrašyti į kitą sąrašÄ…, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali bÅ«ti perrašomi į atitinkamą kitą sąrašÄ…, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus. Išnuomojant socialinį bÅ«stą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašÄ…. Rajono Savivaldybės socialinio bÅ«sto nuomos sąrašÅ³ eiliškumo prioritetai yra tokie:
1. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų.
2. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalÅ«s asmenys.
3. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).
4. Jaunų šeimų.
5. Bendrasis.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.
 
Sprendimą išnuomoti socialinį bÅ«stą priima Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys su savivaldybės socialinio bÅ«sto nuomininkais sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Šalių susitarimu nuomos sutartyje gali bÅ«ti numatytos sąlygos dėl nuomininko perkėlimo į mažesnio ploto bÅ«stą. Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus bÅ«stą, socialinio bÅ«sto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.
 
Savivaldybės gyvenamosios patalpos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į aukšÄiau nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, netekusiems bÅ«sto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi bÅ«sto, taip pat šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų.
 
Asmenys (šeimos), išsinuomoję savivaldybės socialinį bÅ«stą, socialinio bÅ«sto nuomos sutarties nustatyta tvarka kartą per 3 metus privalo patikslinti duomenis apie turtą ir pajamas, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikdami minėtąją asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją.
 
Asmenys (šeimos) išbraukiami iš sąrašÅ³ socialinio bÅ«sto nuomai jei:
- Pateikė raštišką prašymą išbraukti iš sąrašÅ³,
- Prarado teisę į socialinio bÅ«sto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos bÅ«stui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą,
- Išvyko gyventi į kitą rajoną, ar šalį;
- 6 mėnesius neatsiliepė į registruotu laišku išsiųstą kvietimą atvykti ir (ar) nepristatė nurodytų dokumentų,
- Mirė ir 6 mėnesius po jo mirties jo pilnamečiai šeimos nariai nesikreipė dėl įrašymo į sąrašus asmens keitimo.
- Išnuomotas socialinis bÅ«stas.
 
Papildomą informaciją jums suteiks Alina Eizintienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vuriausioji specialistė, tel. (8 385) 37101.
2012-02-29

« 1 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?