2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: Lione
Klausimas:

Del kelio sutvarkymo norejaunsuzinoti kada bus patvarkytas asfaltas link dimitriskiu vien duobes neimanoma vaxineti lauzomos masinos nejau kelininkai netikrina keliu bukles ir nemato.?

Atsakymas:

Jūsų minimo kelio remontui 2018-04-27 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-80 yra skirtas finansavimas. Šiuo metu vyksta viešojo pirkimo konkursas, kurio metu bus nustatyta įmonė atliksianti darbus šiame kelyje. Įvertinant tai, kad pagal dabar galiojančias tvarkas net ir paprastojo remonto darbai negali būti atliekami neparengus projektinės dokumentacijos – paprastojo remonto darbų aprašo, o šį dokumentą pavedama parengti rangovui, darbai bus atlikti ne anksčiau, kaip šių metų liepos mėnesį.

 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys
(8 385) 37178
(8 610) 24875
2018-05-15

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Kodel sustojo namo savanoriu g,8 renovacija

Atsakymas:

Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai bus pratęsti nuo balandžio 19 d.

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-04-24

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Ar yra tvarkaraštis, kas kiek laiko yra išvežamos rūšiuojamos atliekos(popierius/plastikas/stiklas)? Ypatingai domina Malūno g. ir Žaliosios g. sankirtoje esantys konteineriai. Pastarąjį kartą mačiau juos tuščius kovo mėn. pr., visuomet perpildyti ir mėnesiais neišvežami. UAB "Zarasų komunalininkas" į klausimą taip ir neatsakė. Ačiū.

Atsakymas:

Pakuotės ir pakuočių atliekos iš rūšiavimo konteinerių išvežamos kartą per mėnesį.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-04-19

Vardas: Laima
Klausimas:

Sveiki, kodėl Zarasų kultūros centre masiškai atšaukiami koncertai?

Atsakymas:

Anot Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus Aurimo Gudo  renginiai atšaukiami dėl kelių priežasčių: pirmoji, kai atlikėjai negali atvykti dėl ligos, nes koncertai planuojami iš anksto ir ligos numatyti negali; antroji, kai renginys sulaukia nedidelio lankytojų dėmesio, todėl organizatoriai priversti atsisakyti renginio dėl jo neefektyvumo - ir vienu, ir kitu atveju lankytojai, kuriems veikla buvo įdomi lieka nusivylę.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojos Daivos Šukštulienės komentaras:

Profesionalaus meno sklaida taip pat reikalauja vadybos įgūdžių, būtina nuspėti, kokie renginiai gali sulaukti susidomėjimo, o kurių reikėtų atsisakyti, ar ieškoti kitų sklaidos, ne tik komercinių, formų.  Lankytojams svarbu pasiūlyti tiek kultūrinei edukacijai , tiek pramogai skirtus renginius. Šie vadybos įgūdžiai auga per patirtį.

2018-04-18

Vardas: gyventojas
Klausimas:

ar bus renuovuojamas VYTAUTO1 G. 12 namas ir kada

Atsakymas:
2012-04-27 Zarasų rajono savivaldybės taryba sprendimu T-49 patvirtino programą „Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų enervizija“. Į Tarybos patvirtintą programą su vėlesniais pakeitimais Jūsų namas neįtrauktas, tačiau namo savininkai gali kreiptis į programą administruojančią UAB ,,Zarasų būstas“, kad inicijuotų namo savininkų susirinkimą dėl namo įtraukimo į programą „Zarasų enervizija“. 
Nuo 2018 metų Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus. Skelbdama kvietimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvertina lengvatinių kreditų suteikimo galimybes atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti pagal sutartis su bankais ar kitomis finansų įstaigomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams atrinkti kvietime nustatomi projektų atrankos kriterijai, skatinant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų kvartalus ir įgyvendinti daugiausia šiluminės energijos sutaupančius atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Pagal 2018 metų kvietimą Zarasuose bus modernizuojami 5 daugiabučiai namai. 
Dėl Vytauto g. 12 namo modernizavimo kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų būstas“, kuri Jums pateiks išsamesnę informaciją tel. 8 385 52182, 8 385 52196 .
 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-04-16

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Norėtume sužinoti ar numatomas kelio remontas Imbrado seniunijoje link šventos vietos.Per velykas teko vežti giminaičius, tai kelio būklė baisi,o bevažiuojant ratus gali pamesti. Šią vietą lanko daug svečių ir ar negėda dėl tokio kelio? Na pabandykit valdžios vyrai dabar pervažiuot šiuo keliu.

Atsakymas:

Vietinės reikšmės kelio ZR1605 Imbradas – Lankoma vieta būklė yra tokia pati arba panaši, kaip ir daugelio kitų Zarasų rajono kelių pavasarinio polaidžio metu. Šis kelias nėra suniokotas medienos vežėjų sunkiasvorio transporto, jame įrengtas masę ribojantis kelio ženklas ,,8 t“. Pradėti bet kokius priežiūros darbus Jūsų aprašomu laikotarpiu - per Velykas, buvo technologiškai neįmanoma dėl įšalo ir drėgmės. Tuo laikotarpiu buvo būtina tik pasirinkti saugų važiavimo greitį. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo keliu vyksta intensyvesnis transporto eismas, jame ir priežiūros darbų atliekama ženkliai daugiau. Pavyzdžiui kelio profilis šiame kelyje taisomas net 7 kartus per metus, kai kituose keliuose tik 2 arba 3 kartus. 2018 metais šio kelio priežiūros darbams planuojama papildomai skirti 20000 Eur.


Kelių su žvyro danga priežiūros darbai visame Zarasų rajone prasidės tik nuo balandžio 16 dienos, o kai kuriose seniūnijose jau nuo balandžio 13 dienos. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys
(8 385) 37178
(8 610) 24875

2018-04-13

Vardas: Komunalinės atliekos
Klausimas:

Sveiki ar yra koks nors atsikiras savivaldybės tarybos sprendimas dėl vietinės rinkliavos UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ lengvatos, kaip numatyta ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINTų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-94 XII SKYRIUJE VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS
64. Vietinės rinkliavos lengvatas atskiru sprendimu nustato Savivaldybės Taryba.

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės sprendimo projektas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų šiuo metu rengiamas.
 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-04-12

Vardas: Administravimo tarifas
Klausimas:

Zarasų rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą 2014 m. sausio 31 d. Nr. T-5 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/217bda3093b711e380b38b32042e57ec) ir jo pakeitimą 2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-167 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Sausio 31 d. Sprendimu nr.T-5 ,,Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo“ (www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs22139_T-167%20%20%20D%C4%97l%20%20maksimalaus%20administravimo%20paslaug%C5%B3%20tarifo%20pakeitimo.doc) kuriame Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo skaičiuojamasis mokesčio tarifas paskaičiuotas vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas ir yra 0,126 Lt (0,036 Eur) už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.
Tačiau nėra aišku kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas (0,036, Eur už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.) tik nurodyta, kad vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas.
I. Ar galite pateikti formulę pagal kurią apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas?
II. Jei pagal šią formulę Tsk = Ia / (Sn x 12) , kur Tsk – maksimalus administravimo mokesčio tarifas (Eur/m2 mėn.) be PVM; Ia – administravimo išlaidos per metus (Eur); Sn – vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2). 12 – mėnesių skaičius metuose
tai prašome taip pat pateikti ir duomenis reikalingus mokesčio tarifui pasiskaičiuoti t.y.
a) iš ko susideda administravimo išlaidos per metus (eur)?
b) kokios administravimo išlaidos nuolatiniams darbams per metus (Eur)?
c) kokios administravimo išlaidos papildomiems nenumatytiems darbams per metus (Eur);?
d) kitos išlaidos, kurios buvo įvertintos skaičiuojant tarifą.?
e) Administratoriaus atliekamų darbų sąrašas, nurodant Darbo pavadinimą, ar tai nuolatinis ar papildomas darbas, darbų periodiškumą ir žinoma darbo laiko sąnaudoas Žm val/ per metus)
f) kokia Administratoriaus vienos darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina? kaip nustatyta?
g) koks Vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2).
Nes atsižvelgiant į tai kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas priklauso kiekvienam namui taikomas maksimalus mokesčio tarifas.
III.Tam, kad gyventojai būtų aktyvūs ir galėtų kontroliuoti administratoriaus darbą yra būtina visiems daugiabučių namų gyventojams žinoti, kokie darbai yra įskaičiuoti į mokesčio tarifą, todėl prašome pateikti klausimo e) punkte prašomą darbų sąrašą.

Atsakymas:
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą apskaičiuoja įmoką butų savininkams ne pagal 2014 m. sausio 31 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 patvirtintą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, o pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo“, nes Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 8 punkte reglamentuota, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja  įmoką už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime (Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623) dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką. Direktorius, skirdamas administratorių, remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. birželio 20 d.  nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos  ir skyrimo tvarkos aprašu. Pagal aukščiau paminėtą aprašą, asmenys, pretenduojantys teikti administravimo paslaugas Zarasų rajono savivaldybėje kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikė užpildytą aprašo priede nurodytą Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją, kurioje nurodė savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifą, Eur/m2 daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 ,  daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2 , daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 .  UAB ,,Zarasų būstas“  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifai įrašyti į deklaraciją ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 yra tokie:
 
Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2
0,053
0,036
0,035
 
UAB ,,Zarasų būstas“ tarifai neviršija patvirtinto maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo, nes pagal tvarkos apraše nurodytą formulę maksimalus tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 yra 0,058  Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2- 0,050 Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 - 0,038 Eur/m2
 
Pateikiame Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 6 punkte minimą UAB ,,Sistela“ parengtą  ,,Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašą“:  
 
Administratorių atliekamų darbų (veiklos) sąrašas (rekomenduojamas)
(2001-3000 m2 bendrojo ploto gyvenamajam namui)
                                                                                                               2 priedas
Eil. Nr.
Darbų (veiklos) pavadinimas
Periodiškumas
Sukaičiojamos darbo laiko sąnaudos žm./val. per metus
1.
Nuolatiniai darbai
 
 
1.1.
Namo, atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetinių apžiūrų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasibaigus šildymo sezonui)
kartą per metus
5, 00
1.2.
Namo inžinerinės įrangos kasmetinių apžiūrų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasirengiant šildymo sezonui)
kartą per metus
3,00
1.3.
Remonto darbų planų rengimas remiantis apžiūrų duomenimis
du kartus per metus
7,00
1.4.
Namo atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklės nuolatinių stabėjimų vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.5.
Namo konstrukcijų techninės priežiūros vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.6
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo tikslinimas
kartą per metus
2,00
1.7.
Pajamų ir išlaidų, susijusių su bendrosios nuosavybės valdymu, apskaitos tvarkymas
kartą per metus
4,00
1.8.
Mėnesinių mokėjimų (administravimo, techninės priežiūros  ir kaupiamojo mokesčio) patalpų savininkams apskaičiavimas
kartą per mėnesį
36,00
1.9.
Kasmetinės ataskaitos gyventojams parengimas
kartą per metus
3,00
1.10
Kasmetinio ataskaitinio gyventojų susirinkimo pravedimas
kartą per metus
4,00
1.11.
Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros  ir kitų paslaugų pirkimui konkurso organizavimas. Sutarčių sudarymas su paslaugų tiekėjais. Priežiūros ir sutarčių vykdymo kontrolė.
pagal poreikį
15,00
1.12.
Namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas
kartą per metus
2,00
2.
Papildomi darbai
 
 
2.1.
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas
pagal poreikį
8,00
2.2.
Techninio prižiūrėtojo paskyrimo konkurso organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.3.
Namo, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos  būklės tyrimo organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.4.
Ilgalaikio namo atnaujinimo plano parengimo organizavimas
pagal poreikį
12,00
2.5
Konkurso organizavimas rangovams namo atnaujinimo  darbams
pagal poreikį
16,00
2.6.
Neeilinio gyventojų susirinkimo pravedimas
pagal poreikį
4,00
2.7.
Informacijos patalpinimas informacinėse lentose
pagal poreikį
6,00
2.8.
Gyventojų apklausa raštu
pagal poreikį
4,00
2.9.
Dalyvavimas komisijų darbų, pripažįstant suremontuotas patalpas arba kitus atliktus darbus
pagal poreikį
4,00
2.10.
Dalyvavimas bylose, susijusiose su administraciniu turtu
pagal poreiki
 
2.11
Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo nuostatus)
 
 
 
Administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose.   
 
 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-02-09

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Sveiki,
renovuojamame name Savanoriu g.8 vidutine temperatura kambariuose yra +15 laipsniu.
Kom.ukis niekuo padeti negali: namui sildymas yra duotas, o toliau kazka tvarkyti butuose jie neturi jagaliojimu, nes namas yra renovuojamas. Is tikruju, stovai, einantys per visus aukstus, yra karsti. Bet karsti jie yra iki "reguliatoriu" (juos pirmiausiai butuose itaise imone, atliekanti renovacija). Iskviesti meistrai, montave prietaisus, aiskino, kad reguliatoriai reaguoja i kambario temperatura ir automatiskai isjungia sildyma, kai kambario temperatura pasiekia tam tikra lygi (kas yra juokinga turint omeny tai, kad senajame name po langais su saltomis sienomis temperatura niekada nekyla auksciau +18, bei automatiskai issijungti radiatoriai prie centrinio sildymo tiesiog techniskai negali). Eksperimentas su 15 minuciu paliktu atidarytu langu kambaryje - kad temperatura kristu ir reguliatoriai pradetu veikti, kaip teigia meistrai - visiskai paneige ju zodzius, bet paciu imones atstovu visai neitikino. Akivaizdu, kad sie prietaisai yra niekiniai: jie arba nepritaikyti centriniam sildymui, arba yra neveikiantys, arba imone, kuri juos uzpirko ir sumontavo, nesupranta, ka daro.
Prasyciau patarti, kur kreiptis del komisijos, patikrinsiacios renovacijos eiga ir prasme, sudarymo? Panasu, kad lesos, skirtos renovacijai, yra naudojamos netikslingai. Kokie turetu buti musu, namo gyventuoju, veiksmai? Gal reikia rasyti kolektyvini skunda? Kieno vardu jis turi buti? Kas galetu suteikti konkrecios informacijos apie imone, atliekancia renovacija, asmeni, kuris administruoja projekta ir pan. Ar toks skunda tures prasmes?

Namo Savanoriu 8 gyventoja.

Atsakymas:

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos spendimu programos „Zarasų enervizija“ įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „Zarasų būstas“, kuri nuo sprendimo priėmimo dienos vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbų užsakovo funkcijas. Darbų atlikimo kontrolę vykdo statybos techninės priežiūros vadovas. Informaciją apie vykdomą darbų kontrolę Jums turi suteikti namo statybos techninis prižiūrėtojas Alvydas Tyla. Statinio techninio prižiūrėtojo ir statybos darbų vadovo telefonų numerius Jums turi nurodyti UAB „Zarasų būstas“ vadybininkas, ar atsakingas asmuo už namo modernizavimą. Prašome kreiptis į UAB „Zarasų būstas“, Malūno g. 4, Zarasuose, skambinti tel.( 8 385) 52182, (8 385 37 076), (8 385) 44 106, el. paštas- info@zarasubustas.

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-01-31

Vardas: Gyventojai
Klausimas:

Kodėl Šaltupės gatvėje, prie namų 21 ir 23, nuolat teka vanduo iš vandentekio šulinio. Visą vasarą nuolat tekėjo pagrindinėje gatvėje ir dabar skverbiasi vanduo, net susidarė ledų sankaupos. Trukdo eismui. Kodėl niekas neremontuoja?

Atsakymas:

Vanduo ant krašto kelio Zarasai – Bradesiai – Obeliai (117) prasiskverbia ne iš vandentiekio sistemos, o į šulinį patenka iš šaltinių. Gretima prie kelio žemė labai šaltiniuota. Savivaldybės administracijoje ši problema žinoma. Jai išspręsti reikalingos nemažos lėšos, reikia šaltinio vandenį nukreipti į lietaus nuotekų tinklus, kurių Šaltupės gatvėje nėra. 2018 metais planuojamas lėšos Rajono savivaldybės biudžete ir jeigu Zarasų rajono taryba pritars lėšų skyrimui, bus bandoma šią problemą išspręsti.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė
2018-01-16

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: