2023 m. gruodžio 10 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Klausiate - atsakome
Vardas: gyventoja
Klausimas:
Sveiki, norėčiau pasiteirauti dėl katilnės esančios mikrorajone. Keistai vakarais ir anksti ryte pradeda rÅ«kti tiesiog juodi dÅ«mai iš kaminų... Jeigu yra kÅ«renama dujomis, visuomet eina tik balti dÅ«mai. Kokiomis medžiagomis yra kÅ«renama?
Atsakymas:
Zarasų miesto katilinė, esanti mikrorajone, yra kūrenama medžio skiedromis ir mazutu.
2012-02-22

Vardas: mama
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiklausti, ar mokykla neturėtų grąžinti vaikams sausų davinių tas dienas, kai vaikai neina į mokyklą dėl tokių priežasčių kaip: ekskursija, žygis, šalčiai. Tiem vaikam, kurie maitinasi nemokamai? AčiÅ«.
Atsakymas:
Atsakydami į JÅ«sų klausimą, pranešame, kad sausas davinys mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą jiems nesant mokykloje nenumatytas nei Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, nei Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-189 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-02-20

Vardas: Zita
Klausimas:
Zarasų mokykloje - darželyje „Lakštingala” vaiku ugdymo grupės yra pilniai suformuotos, nevisi norintys lankyti darželį priimami, kodėl nesuformuojama daugiau vaikų grupių?
Atsakymas:
Zarasų mokykloje-darželyje „Lakštingala” šiuo metu yra 2 laisvos vietos tik ankstyvojo amžiaus grupėje (ugdytinių amžius 2-3 m.), kitos grupės yra pilnai užpildytos, tačiau nuo rugsėjo 1 d. grupėse, kuriose ugdytinių amžius yra 5-6 m., ugdytiniams išÄ—jus į priešmokyklinę grupę, atsiras laisvų vietų. Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ pastatas pastatytas 1968 metais pagal projektą, kuriame buvo numatytos 8 grupės. Papildomų patalpų grupėms įsteigti darželyje nėra.
 
Informuojame, kad šiuo metu yra 2 laisvos vietos Magučių ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje, 3 vietos Suvieko ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje ir 3 vietos Turmanto ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje.
 
2012-02-17

Vardas: piliete
Klausimas:
Per kiek laiko savivaldybė turi duoti atsakymą į raštu pateiktą kolektyvinį prašymą?
Atsakymas:
Asmenų visi prašymai turi bÅ«ti išnagrinėti ir išsiųstas atsakymas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas turi teisę pratęsti šÄ¯ terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nustatyto termino pabaigos (20 darbo dienų), institucija turi išsiųsti asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu bÅ«du), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.
 
Be to tenka priminti, kad prašymai turi bÅ«ti parašyti įskaitomai, asmenų pasirašyti, nurodyti vardai ir pavardės, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.
 
Asmenų prašymas, pateiktas elektroniniu bÅ«du ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu. Elektroniniu bÅ«du pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų: atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti prašymo turinį, indentifikuoti elektroninį parašÄ… ir prašymą pateikusį asmenį.
 
Prašymai, pateikti nenurodant vardo pavardės, adreso ir duomenų ryšiui palaikyti gali bÅ«ti nenagrinėjami, jei institucijos vadovas nenusprendžia kitaip.
2012-02-14

Vardas: Raminta
Klausimas:
Sveiki, norėčiau paklausti ir paprašyti tuo pačiu, kodėl paprastomis dienomos šviesa dega iki 23 val., o rytais įjungiama tik kokią 6 ar 7 valandą, gal galima kad ijungtumėte nuo 5 valandos ryto. Einant į darbą net nasimato kur slidu ar ne. AčiÅ«.
Atsakymas:
Zarasų miesto apšvietimas vykdomas pagal Zarasų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtintą tvarką, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes. Atsiprašome, tačiau šiai dienai apšviesti miestą ilgiau neturime galimybės.
2012-02-13

Vardas: Vairuotojas
Klausimas:
Norėčiau sužinoti, kur pagal įstatymus yra mokyklinių autobusiukų vairuotojų darbo vieta? Kur jiems dėtis atvežus vaikus į mokyklą? Šiltu metu galima ir autobusiuke pasėdėti. O kur dėtis per šalčius? Mokykla turi teisę ir neįsileisti, juk tai ne jos darbuotojas, pašalinis asmuo. Kodėl vairuotojų darbdavys tuo visai nesirÅ«pina?
Atsakymas:
Dėl mokinių pavėžėjimo į bendrojo lavinimo mokyklas ir iš jų mokykliniais autobusais ypatumų pagal uždarojoje akcinėje bendrovėje „Zarasų autobusai" taikomą darbo laiko apskaitos tvarką dalį mokyklinių autobusų vairuotojų darbo laiko sudaro prastova - darbo laikas, kada autobuso vairuotojas nevairuoja autobuso, t. y. jam neduodama sutartyje sulygto darbo ar nepasiÅ«loma kito darbo (Darbo kodekso 143 straipsnis).
 
Už prastovą vairuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsniu. Prastovos metu autobusų vairuotojų buvimo vieta nustatyta atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes: vienas autobuso vairuotojas dalį darbo dienos dirba jo aptarnaujamoje bendrojo ugdymo mokykloje pagal atskirą darbo sutartį. Vienam autobuso vairuotojui prastovos metu, suderinus su jo aptarnaujamos bendrojo ugdymo mokyklos administracija, suteikta galimybė bÅ«ti šios mokyklos patalpose. Dar vienam autobuso vairuotojui tokia galimybė bus suteikta nuo 2011-01-23, nes šiuo metu keičiamas jo aptarnaujamas maršrutas ir maršruto tvarkaraštis. Likusiems mokyklinių autobusų vairuotojams, atsižvelgiant į jų galimybę prastovos metu pasiekti namus, vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsnio 6 punktu, suteikta teisė prastovos metu nebÅ«ti darbe.
 
Bendrovei papildomai apklausus visus mokyklinių autobusų vairuotojus ir jų aptarnaujamų bendrojo ugdymo mokyklų administracijas nenustatyta jokių skundų ar pageidavimų dėl autobusų vairuotojų buvimo vietos ir sąlygų prastovos metu.
 
Švietimo ir kultÅ«ros skyrius
ir UAB „Zarasų autobusai"
2012-01-31

Vardas: Alex
Klausimas:
Sveiki, gyvenu P.Širvio 36 name, privažiavimas prie namo tik nuo Vytauto gatvės, pro garažus, duobė ant duobės, kas priėmė šitą objektą!? Aš jau savo automobilį sugadinau, ar man prašyt kompensacijos, ar pagaliau bus išasfaltuotas privažiavimas?
Atsakymas:
Šiuo klausimu raštu į Zarasų rajono savivaldybės administraciją 2011-11-07 jau kreipėsi P.Širvio 36 namo gyventojai. 2012-01-02 pirmojo pasirašiusio prašymą gyventojo vardu buvo išsiųstas atsakymas. Jeigu ne visi gyventojai buvo supažindinti su atsakymo turiniu, darome tai pakartotinai:
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija gavo prašymą dėl kiemo ir privažiavimo kelio išasfaltavimo bei automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimo prie P.Širvio g.36 namo. Išnagrinėję prašymą informuojame, kad Lietuvos Respublikoje kelių (gatvių) priežiÅ«ros ir remonto darbai yra finansuojami iš Kelių priežiÅ«ros ir plėtos programos (Kelių priežiÅ«ros ir plėtros programos finansavimo įstatymas). Ä®statymas (10 straipsnis) nenumato kiemų remonto finansavimo, todėl tam bÅ«tina rasti kitus finansavimo šaltinius.
 
2011 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžete kiemų remontui lėšos nebuvo numatytos. Apgailestaujame, tačiau dėl sunkios ekonominės situacijos 2012 metų Savivaldybės biudžete lėšos kiemų remontui taip pat neplanuojamos.
 
Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija (praplėtimas) aktuali, ne tik JÅ«sų, bet ir gretimų namų gyventojams. Kad bÅ«tų galima rekonstruoti aikšteles, reikia atlikti LR Statybos įstatymu reglamentuojamus veiksmus – suformuoti žemės sklypus, atlikti projektavimo darbus, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijoje yra nagrinėjamas klausimas dėl sklypų formavimo prie daugiabučių namų.
2012-01-25

Vardas: Galina
Klausimas:
Norėtume įdėti naujeną į Jūsų portalą, ar tai įmanoma? Ir kaip su jumis susisiekti?
Atsakymas:
Informaciją siųskite adresu [email protected] Informacija bus patalpinama priklausomai nuo jos pobÅ«džio, pvz. komercinio pobÅ«džio informaciją talpinti draudžiama.
2012-01-25

Vardas: Žydrūnas
Klausimas:
Ką daryti ir kur kreiptis, jei UAB „Satela“ naudoja elektros energija iš bendro naudojimo patalų ir už jų siųstuvą moka visi miesto gyventojai? Tai yra UAB „Satelos“ siųstuvas, kuris randasi kiekvieno daugiabučio namo rÅ«syje yra pajungtas prie elektros bendro naudojamo skaitliuko. Už Jų sunaudotą elektros energiją moka visas namas ir net tie žmonės kurie nesinaudoja jų paslaugomis. Kiek išsiakinau, jie nemoka už elektros energiją nei elektros tinklams „Lesto“, nei UAB „Zarasų bÅ«stas“. Už Juos mokame mes visi miesto gyventojai ir net tie kurie nesinaudoja jų paslaugomis, o vienas siųstuvas sunaudoja apie 8-9Lt. per mėnesi. Kreipiausi į UAB „Satela“, paaiškinau jiems šitą situacija, administratorius nenori net apie tai kalbėtis, net tikslių duomenų nepateikia apie jų sunaudojamą elektros energiją. Kur galima butų kreiptis ir ką daryti dėl UAB „Salelos“ savavališkos elektros energijos naudojamo.
Atsakymas:
Informuojame apie UAB „Satela“ suvartotą elektros energiją daugiabučių namų laiptinėse. UAB „Satela“ naudojami TV stiprintuvai HA113U, kurie per metus suvartoja 7W elektros energijos, tai 2,098Lt. per metus. Tokio suvartojimo nefiksuoja dauguma apskaitos prietaisų, tai reiškia, kad už suvartotą elektros energiją niekas ir nemoka.
2012-01-25

Vardas: INGA
Klausimas:
Laba diena, kodėl mikrorajone nėra vaikams įrengta žaidimų aikštelė, stovi tik vadinama rampa, net suoliukų nėra prisėsti. Centrą puošia, o kitą miesto galą pamiršo, juk čia tiek vaikų gyvena.
Atsakymas:
Investicijos planuojamos atsižvelgiant į prioritetus. Šiandien Zarasų miesto prioritetas - turizmo plėtra. Džiugu, kad sukurta turizmo infrastruktÅ«ra gali naudotis visi miesto gyventojai. JÅ«sų siÅ«lymas geras ir suprantamas, tačiau dėl riboto finansavimo artimiausiu metu sunkiai įgyvendinamas. Nuo vienos žaidimo aikštelės mikrorajone atsiradimo niekas nepasikeis, teritoriją reikia tvarkyti kompleksiškai. 2012 m. planuojame rengti gyvenamųjų miesto teritorijų tvarkymo planą, kuris turėtų numatyti kompleksinį gyvenamųjų rajonų tvarkymą įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, želdynus, plečiant automobilių stovėjimo vietų skaičių ir pan. Dėkojame už išsakytą nuomonę!
2012-01-18

« 1 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?