2023 m. gruodžio 10 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Klausiate - atsakome
Vardas: Laima
Klausimas:

Sveiki, kodėl Zarasų kultÅ«ros centre masiškai atšaukiami koncertai?

Atsakymas:

Anot Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro direktoriaus Aurimo Gudo  renginiai atšaukiami dėl kelių priežasčių: pirmoji, kai atlikėjai negali atvykti dėl ligos, nes koncertai planuojami iš anksto ir ligos numatyti negali; antroji, kai renginys sulaukia nedidelio lankytojų dėmesio, todėl organizatoriai priversti atsisakyti renginio dėl jo neefektyvumo - ir vienu, ir kitu atveju lankytojai, kuriems veikla buvo įdomi lieka nusivylę.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėjo pavaduotojos Daivos Šukštulienės komentaras:

Profesionalaus meno sklaida taip pat reikalauja vadybos įgÅ«džių, bÅ«tina nuspėti, kokie renginiai gali sulaukti susidomėjimo, o kurių reikėtų atsisakyti, ar ieškoti kitų sklaidos, ne tik komercinių, formų.  Lankytojams svarbu pasiÅ«lyti tiek kultÅ«rinei edukacijai , tiek pramogai skirtus renginius. Šie vadybos įgÅ«džiai auga per patirtį.

2018-04-18

Vardas: gyventojas
Klausimas:

ar bus renuovuojamas VYTAUTO1 G. 12 namas ir kada

Atsakymas:
2012-04-27 Zarasų rajono savivaldybės taryba sprendimu T-49 patvirtino programą „Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų enervizija“. Ä® Tarybos patvirtintą programą su vėlesniais pakeitimais JÅ«sų namas neįtrauktas, tačiau namo savininkai gali kreiptis į programą administruojančią UAB ,,Zarasų bÅ«stas“, kad inicijuotų namo savininkų susirinkimą dėl namo įtraukimo į programą „Zarasų enervizija“. 
Nuo 2018 metų Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus. Skelbdama kvietimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įvertina lengvatinių kreditų suteikimo galimybes atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti pagal sutartis su bankais ar kitomis finansų įstaigomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams atrinkti kvietime nustatomi projektų atrankos kriterijai, skatinant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų kvartalus ir įgyvendinti daugiausia šiluminės energijos sutaupančius atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Pagal 2018 metų kvietimą Zarasuose bus modernizuojami 5 daugiabučiai namai. 
Dėl Vytauto g. 12 namo modernizavimo kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų bÅ«stas“, kuri Jums pateiks išsamesnę informaciją tel. 8 385 52182, 8 385 52196 .
 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-04-16

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Norėtume sužinoti ar numatomas kelio remontas Imbrado seniunijoje link šventos vietos.Per velykas teko vežti giminaičius, tai kelio bÅ«klė baisi,o bevažiuojant ratus gali pamesti. Šią vietą lanko daug svečių ir ar negėda dėl tokio kelio? Na pabandykit valdžios vyrai dabar pervažiuot šiuo keliu.

Atsakymas:

Vietinės reikšmės kelio ZR1605 Imbradas – Lankoma vieta bÅ«klė yra tokia pati arba panaši, kaip ir daugelio kitų Zarasų rajono kelių pavasarinio polaidžio metu. Šis kelias nėra suniokotas medienos vežėjų sunkiasvorio transporto, jame įrengtas masę ribojantis kelio ženklas ,,8 t“. Pradėti bet kokius priežiÅ«ros darbus JÅ«sų aprašomu laikotarpiu - per Velykas, buvo technologiškai neįmanoma dėl įšalo ir drėgmės. Tuo laikotarpiu buvo bÅ«tina tik pasirinkti saugų važiavimo greitį. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo keliu vyksta intensyvesnis transporto eismas, jame ir priežiÅ«ros darbų atliekama ženkliai daugiau. Pavyzdžiui kelio profilis šiame kelyje taisomas net 7 kartus per metus, kai kituose keliuose tik 2 arba 3 kartus. 2018 metais šio kelio priežiÅ«ros darbams planuojama papildomai skirti 20000 Eur.


Kelių su žvyro danga priežiÅ«ros darbai visame Zarasų rajone prasidės tik nuo balandžio 16 dienos, o kai kuriose seniÅ«nijose jau nuo balandžio 13 dienos. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys
(8 385) 37178
(8 610) 24875

2018-04-13

Vardas: Komunalinės atliekos
Klausimas:

Sveiki ar yra koks nors atsikiras savivaldybės tarybos sprendimas dėl vietinės rinkliavos UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ lengvatos, kaip numatyta ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINTų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-94 XII SKYRIUJE VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS
64. Vietinės rinkliavos lengvatas atskiru sprendimu nustato Savivaldybės Taryba.

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės sprendimo projektas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų šiuo metu rengiamas.
 
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-04-12

Vardas: Administravimo tarifas
Klausimas:

Zarasų rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą 2014 m. sausio 31 d. Nr. T-5 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/217bda3093b711e380b38b32042e57ec) ir jo pakeitimą 2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-167 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Sausio 31 d. Sprendimu nr.T-5 ,,Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo“ (www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs22139_T-167%20%20%20D%C4%97l%20%20maksimalaus%20administravimo%20paslaug%C5%B3%20tarifo%20pakeitimo.doc) kuriame Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo skaičiuojamasis mokesčio tarifas paskaičiuotas vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas ir yra 0,126 Lt (0,036 Eur) už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.
Tačiau nėra aišku kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas (0,036, Eur už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.) tik nurodyta, kad vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas.
I. Ar galite pateikti formulę pagal kurią apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas?
II. Jei pagal šią formulę Tsk = Ia / (Sn x 12) , kur Tsk – maksimalus administravimo mokesčio tarifas (Eur/m2 mėn.) be PVM; Ia – administravimo išlaidos per metus (Eur); Sn – vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2). 12 – mėnesių skaičius metuose
tai prašome taip pat pateikti ir duomenis reikalingus mokesčio tarifui pasiskaičiuoti t.y.
a) iš ko susideda administravimo išlaidos per metus (eur)?
b) kokios administravimo išlaidos nuolatiniams darbams per metus (Eur)?
c) kokios administravimo išlaidos papildomiems nenumatytiems darbams per metus (Eur);?
d) kitos išlaidos, kurios buvo įvertintos skaičiuojant tarifą.?
e) Administratoriaus atliekamų darbų sąrašas, nurodant Darbo pavadinimą, ar tai nuolatinis ar papildomas darbas, darbų periodiškumą ir žinoma darbo laiko sąnaudoas Žm val/ per metus)
f) kokia Administratoriaus vienos darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina? kaip nustatyta?
g) koks Vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2).
Nes atsižvelgiant į tai kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas priklauso kiekvienam namui taikomas maksimalus mokesčio tarifas.
III.Tam, kad gyventojai bÅ«tų aktyvÅ«s ir galėtų kontroliuoti administratoriaus darbą yra bÅ«tina visiems daugiabučių namų gyventojams žinoti, kokie darbai yra įskaičiuoti į mokesčio tarifą, todėl prašome pateikti klausimo e) punkte prašomą darbų sąrašÄ….

Atsakymas:
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą apskaičiuoja įmoką butų savininkams ne pagal 2014 m. sausio 31 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 patvirtintą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašÄ…, o pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo“, nes Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 8 punkte reglamentuota, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja  įmoką už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime (Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623) dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką. Direktorius, skirdamas administratorių, remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. birželio 20 d.  nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos  ir skyrimo tvarkos aprašu. Pagal aukšÄiau paminėtą aprašÄ…, asmenys, pretenduojantys teikti administravimo paslaugas Zarasų rajono savivaldybėje kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikė užpildytą aprašo priede nurodytą Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją, kurioje nurodė savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifą, Eur/m2 daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 ,  daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2 , daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 .  UAB ,,Zarasų bÅ«stas“  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifai įrašyti į deklaraciją ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 yra tokie:
 
Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2
0,053
0,036
0,035
 
UAB ,,Zarasų bÅ«stas“ tarifai neviršija patvirtinto maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo, nes pagal tvarkos apraše nurodytą formulę maksimalus tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 yra 0,058  Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2- 0,050 Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 - 0,038 Eur/m2
 
Pateikiame Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 6 punkte minimą UAB ,,Sistela“ parengtą  ,,Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašÄ…“:  
 
Administratorių atliekamų darbų (veiklos) sąrašas (rekomenduojamas)
(2001-3000 m2 bendrojo ploto gyvenamajam namui)
                                                                                                               2 priedas
Eil. Nr.
Darbų (veiklos) pavadinimas
Periodiškumas
Sukaičiojamos darbo laiko sąnaudos žm./val. per metus
1.
Nuolatiniai darbai
 
 
1.1.
Namo, atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetinių apžiÅ«rų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasibaigus šildymo sezonui)
kartą per metus
5, 00
1.2.
Namo inžinerinės įrangos kasmetinių apžiÅ«rų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasirengiant šildymo sezonui)
kartą per metus
3,00
1.3.
Remonto darbų planų rengimas remiantis apžiūrų duomenimis
du kartus per metus
7,00
1.4.
Namo atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklės nuolatinių stabėjimų vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.5.
Namo konstrukcijų techninės priežiūros vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.6
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo tikslinimas
kartą per metus
2,00
1.7.
Pajamų ir išlaidų, susijusių su bendrosios nuosavybės valdymu, apskaitos tvarkymas
kartą per metus
4,00
1.8.
Mėnesinių mokėjimų (administravimo, techninės priežiÅ«ros  ir kaupiamojo mokesčio) patalpų savininkams apskaičiavimas
kartą per mėnesį
36,00
1.9.
Kasmetinės ataskaitos gyventojams parengimas
kartą per metus
3,00
1.10
Kasmetinio ataskaitinio gyventojų susirinkimo pravedimas
kartą per metus
4,00
1.11.
Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiÅ«ros  ir kitų paslaugų pirkimui konkurso organizavimas. Sutarčių sudarymas su paslaugų tiekėjais. PriežiÅ«ros ir sutarčių vykdymo kontrolė.
pagal poreikį
15,00
1.12.
Namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas
kartą per metus
2,00
2.
Papildomi darbai
 
 
2.1.
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas
pagal poreikį
8,00
2.2.
Techninio prižiūrėtojo paskyrimo konkurso organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.3.
Namo, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos  bÅ«klės tyrimo organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.4.
Ilgalaikio namo atnaujinimo plano parengimo organizavimas
pagal poreikį
12,00
2.5
Konkurso organizavimas rangovams namo atnaujinimo  darbams
pagal poreikį
16,00
2.6.
Neeilinio gyventojų susirinkimo pravedimas
pagal poreikį
4,00
2.7.
Informacijos patalpinimas informacinėse lentose
pagal poreikį
6,00
2.8.
Gyventojų apklausa raštu
pagal poreikį
4,00
2.9.
Dalyvavimas komisijų darbų, pripažįstant suremontuotas patalpas arba kitus atliktus darbus
pagal poreikį
4,00
2.10.
Dalyvavimas bylose, susijusiose su administraciniu turtu
pagal poreiki
 
2.11
Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo nuostatus)
 
 
 
Administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose.   
 
 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-02-09

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Sveiki,
renovuojamame name Savanoriu g.8 vidutine temperatura kambariuose yra +15 laipsniu.
Kom.ukis niekuo padeti negali: namui sildymas yra duotas, o toliau kazka tvarkyti butuose jie neturi jagaliojimu, nes namas yra renovuojamas. Is tikruju, stovai, einantys per visus aukstus, yra karsti. Bet karsti jie yra iki "reguliatoriu" (juos pirmiausiai butuose itaise imone, atliekanti renovacija). Iskviesti meistrai, montave prietaisus, aiskino, kad reguliatoriai reaguoja i kambario temperatura ir automatiskai isjungia sildyma, kai kambario temperatura pasiekia tam tikra lygi (kas yra juokinga turint omeny tai, kad senajame name po langais su saltomis sienomis temperatura niekada nekyla auksciau +18, bei automatiskai issijungti radiatoriai prie centrinio sildymo tiesiog techniskai negali). Eksperimentas su 15 minuciu paliktu atidarytu langu kambaryje - kad temperatura kristu ir reguliatoriai pradetu veikti, kaip teigia meistrai - visiskai paneige ju zodzius, bet paciu imones atstovu visai neitikino. Akivaizdu, kad sie prietaisai yra niekiniai: jie arba nepritaikyti centriniam sildymui, arba yra neveikiantys, arba imone, kuri juos uzpirko ir sumontavo, nesupranta, ka daro.
Prasyciau patarti, kur kreiptis del komisijos, patikrinsiacios renovacijos eiga ir prasme, sudarymo? Panasu, kad lesos, skirtos renovacijai, yra naudojamos netikslingai. Kokie turetu buti musu, namo gyventuoju, veiksmai? Gal reikia rasyti kolektyvini skunda? Kieno vardu jis turi buti? Kas galetu suteikti konkrecios informacijos apie imone, atliekancia renovacija, asmeni, kuris administruoja projekta ir pan. Ar toks skunda tures prasmes?

Namo Savanoriu 8 gyventoja.

Atsakymas:

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos spendimu programos „Zarasų enervizija“ įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „Zarasų bÅ«stas“, kuri nuo sprendimo priėmimo dienos vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbų užsakovo funkcijas. Darbų atlikimo kontrolę vykdo statybos techninės priežiÅ«ros vadovas. Informaciją apie vykdomą darbų kontrolę Jums turi suteikti namo statybos techninis prižiÅ«rėtojas Alvydas Tyla. Statinio techninio prižiÅ«rėtojo ir statybos darbų vadovo telefonų numerius Jums turi nurodyti UAB „Zarasų bÅ«stas“ vadybininkas, ar atsakingas asmuo už namo modernizavimą. Prašome kreiptis į UAB „Zarasų bÅ«stas“, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, skambinti tel.( 8 385) 52182, (8 385 37 076), (8 385) 44 106, el. paštas- info@zarasubustas.

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-01-31

Vardas: Gyventojai
Klausimas:

Kodėl Šaltupės gatvėje, prie namų 21 ir 23, nuolat teka vanduo iš vandentekio šulinio. Visą vasarą nuolat tekėjo pagrindinėje gatvėje ir dabar skverbiasi vanduo, net susidarė ledų sankaupos. Trukdo eismui. Kodėl niekas neremontuoja?

Atsakymas:

Vanduo ant krašto kelio Zarasai – Bradesiai – Obeliai (117) prasiskverbia ne iš vandentiekio sistemos, o į šulinį patenka iš šaltinių. Gretima prie kelio žemė labai šaltiniuota. Savivaldybės administracijoje ši problema žinoma. Jai išspręsti reikalingos nemažos lėšos, reikia šaltinio vandenį nukreipti į lietaus nuotekų tinklus, kurių Šaltupės gatvėje nėra. 2018 metais planuojamas lėšos Rajono savivaldybės biudžete ir jeigu Zarasų rajono taryba pritars lėšÅ³ skyrimui, bus bandoma šią problemą išspręsti.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė
2018-01-16

Vardas: Leonas
Klausimas:

Noriu žinoti pasikeitusias elektros energijos kainas 2018 metams mūsų regionui

Atsakymas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1037 patvirtinta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos 2018-2020 m. plano nauja redakcija. Viena iš plane numatytų priemonių – kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai. Taigi, Zarasų rajono gyventojai už sunaudotą elektros energiją ir 2018 metais mokės 10 procentų mažesnę kainą. Elektros energijos kainas galima rasti http://www.eso.lt.

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė

 

2018-01-16

Vardas: marija
Klausimas:

ar bus renuovuojamas groudzio7 namas ir kada

Atsakymas:

J. Gruodžio g. 7 namo rangos darbų su projektavimu konkursas jau įvykęs. Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninis darbo projektas parengtas, ir artimiausiu metu bus šaukiamas namo savininkų susirinkimas dėl parengto techninio darbo projekto aptarimo. Po projekto aptarimo jis bus pateiktas ekspertizei. Po atliktos projekto ekspertizės, techninis darbo projektas bus įkeltas į IS,,Infostatyba” statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Planuojama, kad statybos darbai gali prasidėti nuo 2018 m. gegužės vidurio. 


Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų bÅ«stas“, tel. (8 385) 52182, (8 385)52196 arba rašykite į el. paštą [email protected]

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-01-10

Vardas: Namo gyventojas
Klausimas:

Dėl P. Širvio g. 20 namo
už spalio mėn gavome sąskaitą iš UAB "Zarasų bÅ«stas" kurioje įrašytas mokestis "už darbus pagal prašymus", kurios kaina apie 0,588 Eur/ kv.m su PVM. t.y. UAB "Zarasų bÅ«stas" sąskaita už 10 mėn. patrigubėjo.
1. neaišku kas per darbai?
2. jei tai stogo remonto darbai tai šiems darbams buvo renkamos tikslinės kaupiamosios lėšos (19 mėn. po 0,05 Eur/ kv.m./mėn.) bei kitos kaupiamosios lėšos taip pat po 0,05 Eur/ kv.m./mėn., todėl neaišku kam dar papildomai mokėti. Manau, kad lėšÅ³ panaudojimas turi bÅ«ti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis(!) ir atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais(!), Å«kio bÅ«du atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais(!); Kur galima gauti šių dokumentų kopijas? Ar bus šių dokumentų kopijos viešinamos tinklapyje http://www.zarasubustas.lt/administruojami-namai/p-sirvio-g-20/ ?
3. Ar namo administratorius neturėtų atliekant bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (!) iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą(!), lėšÅ³ šaltinius(!), atlikimo terminą(!), darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį paskelbti informaciją daugiabučio namo informacinėse lentose bei tinklapyje(!)?
4. Kur galima gauti informaciją (ataskaitas) apie kaupiamųjų lėšÅ³ dydžio apskaičiavimo pagrįstumą, sukauptų lėšÅ³ naudojimą pagal paskirtį ir jų apsaugos reikalavimų laikymąsi pasibaigus finansiniams metams?

Atsakymas:

UAB "Zarasų bÅ«stas" informavo, kad dėl iškilusių klausimų prašome atvykti į UAB "Zarasų bÅ«stas" adresu MalÅ«no g. 4, Zarasai. Su savimi prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Živilė Lekaveckaitė

 

Visa prašoma informacija turi bÅ«ti Jums suteikta UAB ,,Zarasų bÅ«stas" , MalÅ«no g. 4, 32129, Zarasai, tel. 8 385 52182

 Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė

 

2018-01-04

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?