2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: Renata
Klausimas: Jūsų tinklalapyje yra paskelbta programa "Daugiabučių namų modernizavimas".
Kas ZARASŲ savivaldybėje yra atsakingas už šią programą?
Atsakymas:

Informuojame, kad gyventojai gali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, pasinaudoti valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti. Valstybės paramos teikimą, išskyrus lengvatinių kreditų teikimą, administruoja Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Lengvatinis kreditas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti daugiabučio namo butų savininkams teikiamas už ne didesnes kaip 3 procentų metines palūkanas, fiksuotas per visą kredito laikotarpį. Lėšas namo modernizavimui galima kaupti. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, kurią apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms įmokoms, susijusioms su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu (kredito palūkanos, draudimo, projekto administravimo išlaidos ir kita), mokėti laikotarpiu iki projekte numatytų darbų pabaigos, tenkanti buto (patalpų) 1 kv. metrui naudingojo ploto, neturi būti didesnė kaip 0,70 Lt/m2/mėn. (išskyrus tuos atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto savininkas). Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa įgyvendinama daugiabučių namų savininkų, komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų, valstybės ir savivaldybių biudžetų, ES struktūrinių fondų ir kitomis lėšomis. Į daugiabučio namo būsto savininkų susirinkimą galima pakviesti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistus, kurie suteiks informaciją apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, jos reikalavimus, galimybes pasinaudoti valstybės parama, pateiks sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių, atsakys į teisinius, techninius, finansinius, organizacinius ir kitus klausimus susijusius su programos įgyvendinimu.

Daugiabučio namo adminstratorius (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas, savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius) ar butų savininkai, svarstantys atnaujinti daugiabutį ir artimiausiu metu planuojantys organizuoti būsto savininkų susirinkimą, gali pasinaudoti profesionalia specialistų teikiama pagalba.
Dėl Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistų dalyvavimo būtina tartis iš anksto, apsilankius artimiausiame agentūros regioniniame padalinyje, kurie yra išsidėstę dešimtyje didžiųjų miestų, arba paskambinus nemokamu telefonu 8 800 200 12.Mūsų rajoną aptarnauja Utenos padalinys, Utenio a. 4, LT-28001, Utena. Vyriausioji specialistė Nijolė Graužinytė,tel.(8-389) 5 05 76, vyriausioji specialistė Žydrė Vanagaitė  (8-389) 5 05 76. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijoje daugiabučių atnaujinimo programos klausimais informaciją teikia Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja Valentina Raubiškienė 8 385 37161.

2010-02-02

Vardas: gyventojas
Klausimas: laba diena,noriu paklausti apie siuo metu keiciamus salto vandens skaitliukus,ar turi gyventojui isduoti pagal europos sajungos reglamento istatus apie salto vandens skaitliuko tinkamumo sertifikatus ar kokia kitokia tinkamumo ziniatvarkos dokumenta.?aciu.
Atsakymas: Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu (2006 m. gruodžio 21 d. Nr. O3-92) patvirtintą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra vandens pardavimas, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Į vandens pardavimo kainą įskaičiuotos pardavimo tarnybos sąnaudos, t.y., sąnados tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui, skaitiklių įrengimui, remontui, metrologinei patikrai, transportui, informacijai ir skelbimams, pastatų ir kito ilgalaikio turto priežiūrai, remontui, amortizacijai bei kitos, su pardavimu susijusios, sąnaudos. Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Šalto vandens skaitiklių įrengimą, remontą, metrologinę patikrą organizuoja UAB ,,Zarasų vandenys", todėl ši bendrovė yra atsakinga už šalto vandens skaitiklių pirminę patikrą. Rinkai tiekiamos matavimo priemonės (šalto vandens skaitikliai) turi turėti techniniais reglamentais arba kitais teisės aktais nustatytus žymenis ir (arba) ženklus, ir (arba) reikiamus liudijimus (sertifikatus). UAB ,,Zarasų vandenys" įsigydami naujus šalto vandens skaitiklius gauna ir jų sertifikatus, kuriuos saugo bendrovėje. Vartotojams šalto vandens skaitiklio sertifikatas neturi būti pateiktas.
2010-02-02

Vardas: onutė
Klausimas: Norėčiau sužinoti naujus elektros tarifus, kodėl nieko neinformuoja, tuoj mokėt o mes tik speliojam kiek.
2010-01-28

Vardas: UZTILTE
Klausimas: SVEIKI,NORIU SUZINOTI KODEL TOKS VANDUO RUDAS SALTAS,BERZELIU GATVEI.O KAI PASKAMBINI I VANDENIS DUSETU ,KLAUSE PAVARDES.TAI NUO PAVARDES PRIKLAUSO VANDENS SVARUMAS.TOKS RUDAS VANDUO,KAD NEREIKIA DETIS ARBATOS.KAIP DUOTI GERTI KUDIKIAM,VAIKAM.PASTATE VALIMO IRENGINIUS TAI PRADZIOJE BUVO SVARUS ,TIK KALKETAS,O DABARS NIEKS GAL NEKEICIA FIRTRU???DAR KARTAIS PASKAMBINI KETVIRTADIENI SAKO TRECIADIENI SUJUDINO TEN KASKA VANDENIS TAI NUO SUJUDIONIMOS TRYS SAVAITES LAIKOS.???
Atsakymas:

UAB „Zarasų vandenys“ informavo, kad Užtiltės kaime vandentiekio tinklų sistema yra šakotinė, o ne žiedinė, dėl ko geriamasis vanduo atskirose šakose (Sartų, Žirgų, Berželių gatvėse) dėl mažo vandens suvartojimo gali užsistovėti ir pabloginti jo chemines savybes. Taip pat dėl pasenusių vamzdynų, nuo jų vidaus sienelių paviršiaus gali atitrūkti susikaupusios geležies nuosėdų dalelės, kurios įtakoja vandens kokybę. Vandens kokybę gali bloginti seni metaliniai namų vidaus vandentiekio vamzdžiai, vandens tiekimo stabdymas juos remontuojant.

Berželių gatvėje kelis kartus per metus specialiai įrengtoje vietoje vykdomas magistralinių tinklų praplovimas. UAB „Zarasų vandenys“ darbuotojai patikrino Berželių g. 10 ir 8 numerių daugiabučių namų vandens kokybę ir trūkumų nepastebėjo. Visgi profilaktiškai praplovė šios gatvės magistralinius tinklus.

UAB „Zarasų vandenys“, siekiant palengvinti geriamojo vandens pablogėjimo priežasčių nustatymą, prašo, pranešant apie pablogėjusią vandens kokybę , nurodyti tikslų vandens vartotojo adresą.

2010-01-22

Vardas: as
Klausimas: Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje pradės veikti baseino ir pirčių kompleksas.
Koks baseino didys, gilys?
Atsakymas: Zarasų ligoninėje rekonstruotose ambulatorinės reabilitacijos patalpose įrengtas 4,8 m x 10,7 m dydžio baseinas, skirtas plaukymui, ir 2,9 x 3,2 m dydžio baseinas su masažinėmis srovėmis ir specialia įranga reabilitacijos procedūroms atlikti. Plaukimo baseino gylis yra kintantis nuo 0,8 m iki 1,6 m. Mažojo baseino gylis – 1,4 m. Paslaugos jau teikiamos.
2010-01-22

Vardas: darius
Klausimas: laba diena, draugas kaune pirkosi buta ir savivaldybe jam, kaip jaunai seimai, kompensavo didziaja dali banko palukanu, Ar zarasu savivaldybe irgi vygdo tokia programa?
Atsakymas: Laba diena. Iš Jūsų pateikto klausimo neaišku ar draugas kreipėsi į Kauno savivaldybę valstybės paramos būstui įsigyti, neaišku ir jo šeimos sudėtis. 

Pagal įstatymą subsidija būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės remiamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto valstybės remiamo būsto kredito limito bei atitinka LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 4 straipsnio 1 dalies sąlygas ir jeigu jie yra:
1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos; 

2)jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.
Daugiau apie kreditus ir jų subsidijas galite sužinoti pasinagrinėję LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188).
Konkrečios informacijos prašome kreiptis į rajono Savivaldybės Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr.specialistę Aliną Eizintienę, Sėlių a. 22, 225 kabinetas, tel. 8 385 37 101.
2010-01-15

Vardas: vis tiek
Klausimas: jus neatsakote i svarbius klausimus, o tiesiog juos blokuojate! Ar galetumet atsakyti, kam reikalinga Butu ukio imone, kam ja reorganizuoti, kas paklause gyventoju ar to reikia, tu pora funkciju galima butu atiduoti silumos tinklams ir nereiketu neaisku uz ka gyventojams islaikyti tiek personalo...siukslems ir bendro naudojimo elektrai tiek personalo nereikia. Ka jus galvojate mieli Tarybos nariai ir kodel tokius sprendimus priimate, mes greitai nemokesime sio imones mokesciu, nes tai dardaugiau skurdina zmones.
Atsakymas:

Zarasų rajono savivaldybės Butų ūkio įmonė vykdė ne tik daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo funkcijas, bet ir kitas savivaldybės pavestas funkcijas. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo funkcijos vykdytos nepakankamai gerai, todėl Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Zarasų butų ūkio įmonę pertvarkyti į UAB „Zarasų būstas“. Pertvarkytos bendrovės pagrindinė funkcija - daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra ir administravimas. Ši veikla privaloma, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties. Veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 str.

2010-01-12

Vardas: Klausimas
Klausimas: Laba diena. Norėjau paklausti ar yra teikiama kokia pagalba ir kur kreiptis. Vaikučių kaime, vienkiemyje,gyvena du negalia turintis žmonės,turi antra grupę invalidumo.Greitoji pagalba negali privažiuoti,nei maisto atvezti negali autobusiukas,nei patys per uzpustytus kelius negali iseti iki stoties.Ar galima nuvalyti uzpustyta kelią?aciū
Atsakymas: Atsakydami į Jūsų klausimą dėl užpustyto kelio sniegu išvalymo informuojame, kad dėl šios problemos sprendimo Jums reikia kreiptis į seniūnijos seniūną.
Dėl kitų socialinių problemų galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių tel. (8 385) 54332 ar socialinius darbuotojus seniūnijose.
2010-01-11

Vardas: neringa
Klausimas: nuomuojames nama,esam socialiia remtina seima,ar galim prasyti konpensacijos malkoms,jei namas yra ne musu nuosavybe?
Atsakymas: Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad kompensacija būstui šildyti apskaičiuojama asmenims (šeimoms), deklaravusiems gyvenamąją vietą nuomojamame bute ir jei asmuo (šeima) atitinka kitus
Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2006, Nr. 130-4889) kriterijus.
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių 106 kab. ar paskambinti tel. (8 385) 37160.
2010-01-11

Vardas: juste
Klausimas: Laba diena,kada ligonineje bus atidarytas baseinas?
Atsakymas: Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje (Zarasai, Vilniaus g. 1B) nuo 2010 metų sausio 15 d. pradės veikti baseino ir pirčių kompleksas.
2010-01-11

« 1 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: