2020 m. liepos 13 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: Jonas
Klausimas: Atlyginimo mokyklu ukines dalies darbuotojams nemokate. Jau atejo saskaitos is "Satelos" ir panevezio energijos. Klausimas: kas sumokes prijungimo pinigus jei "Satela" atjungs televizoriu? Kas sumokes delspinigius uz vandeni.
Atsakymas:
Rajono Savivaldybė biudžetinėms įstaigoms įsiskolinimų už darbo užmokestį neturi. Asignavimai įstaigoms darbo užmokesčiui  pervesti  už š.m. devynis mėnesius.
2009-10-30

Vardas: Perki-neperki -mokėk ???
Klausimas: Gal galėtumėte paaiškinti kas tai per mokestis " karšto vandens pardavimo kaina", kai gyventojai kažkurį mėnesį juo nesinaudoja (tarkim, išvykę atostogauti) ir skaitliukas rodo tą mėn. -0. Juk už karšto vandens tiekimo sistemos priežiūrą skaičiuojamas atskiras mokestis.
Ačiū už atsakymą.
Atsakymas:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisijai) savo 2007-03-16 nutarimu Nr. O3-23 pakeitė Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo metodikos punktą 108 ir nustatė, kad karšto vandens apskaitos prietaisų butuose įrengimą, patikrą ir priežiūrą vykdo karšto vandens tiekėjas savo lėšomis, apmokėjimui už šias paslaugas taikydamas karšto vandens pardavimo kainą daugiabučio namo butui. 

AB „Panevėžio energija“, suderinusi su Komisija, nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. nustatė ir taiko karšto vandens ir karšto vandens pardavimo kainas. Šios kainos, kaip ir šilumos kainos, nuo minėtos datos dėl objektyvių priežasčių keitėsi ne vieną kartą. Karšto vandens pardavimo kaina taikoma visiems vartotojams, kuriems AB „Panevėžio energija“ yra karšto vandens tiekėjas. Pažymėtina, kad karšto vandens pardavimo kaina nepriklauso nei nuo bute sunaudoto karšto vandens kiekio, nei nuo bute įrengtų karšto vandens skaitiklių skaičiaus, nei nuo skaitiklių eksploatavimo laiko. Vadovaujantis minėta metodika, karšto vandens pardavimo kaina taikoma butui Lt/mėn.

2009-10-29

Vardas: Juratė
Klausimas: Laba diena, norėčiau paklausti ar galima išsiskirti be advokato?
Atsakymas: Dėl skirybų prašome kreiptis į teismą
2009-10-29

Vardas: janina
Klausimas: paaiskinkite kodel taip daug mokame uz salta vandeni 8,71 lt ir dar abonentas 4,34lt,
Atsakymas:

Informuojame, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina gyventojams 6,79 Lt/m³ (su PVM) buvo patvirtinta 2001 m. lapkričio 16 d. Zarasų rajono tarybos sprendimu Nr.197, kuri galiojo nuo 2002-01-01. UAB ,,Zarasų vandenys“ daugelį metų dirbo nuostolingai. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (Žin., 2006, Nr. 143-5455). Vadovaudamasi šia metodika UAB ,,Zarasų vandenys“ 2008 m. vasario mėn. pateikė Valstybinėi kainų ir energetikos kontrolės komisijai kainų skaičiavimo medžiagą dėl naujų kainų derinimo. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008-05-15 nutarimu Nr.O3-60 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Žin., 2008, Nr.37-539) kainas suderino. Vadovaudamasi šiuo nutarimu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2008-05-28 Nr.8-306 pateiktą prašymą, rajono Savivaldybės taryba 2008-10-30 sprendimu Nr.T-213 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas be pridėtinės vertės mokesčio, kurios įsigaliojo nuo 2009-01-01: 
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą vartotojams (gyventojams) – 7,20 Lt/m³ (buvo 5,76 Lt/m³) (su PVM – 8,71). Kitose savivaldybėse Lt/m³: Šakių – 7,61, Kretingos – 7,51, Joniškio – 7,19, Prienų – 7,16,
- pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute – 3,65 Lt butui per mėn (su PVM – 4,41). Kitose savivaldybėse Lt butui per mėn.: Klaipėdos – 3,92, Kretingos – 3,70, Molėtų – 4,50, Elektrėnų – 3,75, Visagino – 4,93. 

Pardavimo kaina, tai yra abonentinės tarnybos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, vandens skaitiklių įrengimas, remontas, metrologinė patikra, transporto, informacijos ir skelbimų sąnaudos, ilgalaikio turto priežiūra, remontas, amortizacija bei kitos su pardavimu susijusios, sąnaudos. Anksčiau šios sąnaudos buvo įskaičiuotos į 1 m³ kainą, dabar šios sąnaudos yra išgrynintos ir išbrauktos iš 1 m³ kainos, kadangi šios sąnaudos nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas. Pardavimo sąnaudos yra atskirtos nuo bendrų sąnaudų ir į 1 m³ kainą neįskaičiuotos. 

Jeigu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina būtų suskaičiuota nuo visų sąnaudų, neatskiriant pardavimo sąnaudų ir neįvedant pardavimo kainos, tai 1 m³ kaina būtų buvusi 9,7 procento didesnė už nustatytą, t.y. 9,40 Lt/ m3 (vanduo – 4,00 Lt/ m3, nuotekos – 5,40 Lt/ m3).
Kadangi mūsų rajone pagrindiniai geriamojo vandens vartotojai yra gyventojai (per 2008 m. nuo visos realizacijos 81 % suvartojo gyventojai), nėra pramonės įmonių, todėl realizacijos apimtys yra mažos. O nuo to priklauso kainos dydis. Visuose rajonuose, kur nėra pramonės, vandens kainos yra panašaus dydžio kaip šioje bendrovėje, arba dar didesnės.

2009-10-19

Vardas: gyventoja
Klausimas: Noreciau suzinoti, kada J.Gruodzio gt. prades degti sviesa
Atsakymas:

Zarasų miesto dalies Vilniaus, J. Gruodžio ir Žaliosios gatvių elektros apšvietimo tinklų rekonstrukcija užbaigta dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių rajono Savivaldybė negalėjo iš karto sudaryti sutarties su AB Rytų skirstomieji tinklai dėl rekonstruoto objekto prijungimo. Šiuo metu prijungimo paslauga yra apmokėta, minėtos gatvės tamsiu paros metu apšviečiamos. Dalies Malūno, Birutės, Smėlynės, K. Donelaičio ir Žemaitės gatvių elektros apšvietimo tinklai turi būti baigti rekonstruoti iki šių metų lapkričio 30 d.

2009-10-19

Vardas: tata
Klausimas: kada pagaliau bus apsviestos visos gatves zarasuose. gruodzio gatve tvarke, tvarke. o sviesos nera, net baisu iseit i gatve vakare
Atsakymas:

Zarasų miesto dalies Vilniaus, J. Gruodžio ir Žaliosios gatvių elektros apšvietimo tinklų rekonstrukcija užbaigta dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių rajono Savivaldybė negalėjo iš karto sudaryti sutarties su AB Rytų skirstomieji tinklai dėl rekonstruoto objekto prijungimo. Šiuo metu prijungimo paslauga yra apmokėta, minėtos gatvės tamsiu paros metu apšviečiamos. Dalies Malūno, Birutės, Smėlynės, K. Donelaičio ir Žemaitės gatvių elektros apšvietimo tinklai turi būti baigti rekonstruoti iki šių metų lapkričio 30 d.

2009-10-19

Vardas: Mama
Klausimas: "Ąžuolo" gimnazija....mes (tai keltas dešimčių) tėvų manėme, kad mokykloje dirba tikrai kompetentingi mokytojai, bet.. .Per informatikos pamokas p. Sukavičius mergaites vadina blondynėmis ir ne tik, dar ir "riebiau" pavadina - juk vaikai turi vardus, o gal mokytojas mano, kad jis gali nustatyti "diagnozę". Tiesiog kreipiamės į mokyklos direktorių, švietimo skyriaus vedėją, kad išsiaiškintų ir priimtų sprendimus. Mokiniai (gal ir neleistinom) priemonėm pasinaudojo bet turi video bei audio įrašus kaip mokytojas tiesiog žemina, užgaulioja mokines. Tai skaudu klausyti, kai vaikai pasakoja su ašaromis akyse, jie bijo mokytojui ką nors pasakyti, nes tuoj pat grasina pažymiu bei užduočių sudėtingumu. Jei toliau taip bus, kreipsimės į prokuratūrą (tai negąsdinimas), o tiesiog mes norime apsaugoti savo vaikus.
Atsakymas:

Zarasų „Ažuolo“ gimnazija ištyrė gimnazijos tėvų pateiktą pranešimą dėl informacinių technologijų mokytojo Roberto Sukavičiaus.
Kalbėta su mokiniais, savo paaiškinimą raštu pateikė ir pats mokytojas. Tyrimo medžiaga leidžia manyti, kad tėvų pranešime minimus terminus mokytojas R. Sukavičius per pamokas naudoja juoko forma, o mokiniai tą priima natūraliai.
Mokytojas įspėtas vengti panašaus pobūdžio pajuokavimų.

2009-10-19

Vardas: rukalius
Klausimas: Noreciau suzinoti viska suzinoti apie rukima zarasuose kur galima?kokios baudos ir pan.
Atsakymas:
Teisės aktai, pagal kuriuos numatytos baudos už rūkymą : 

Administracinių tesių pažeidimo kodekso

185(1) straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti

Rūkymas vietose, kuriose pagal savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

(Zarasų rajono savivaldybės taryba tokio sprendimo  nėra priėmusi, todėl viešose rajono erdvėse rūkyti nėra uždrausta ir ši straipsnio dalis gyventojams nėra aktuali, nes pagal ją atsakomybė atsirasti negali. Tuo tarpu antroji dalis – visai kas kita.

Rūkymas vietose, kuriose pagal įstatymus draudžiama tai daryti, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

 

Tabako kontrolės įstatymo

19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:

1) visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;

4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;

5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. (Neteko galios nuo 2007 m. sausio 1 d.)

3. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

4. Juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai.

 
2009-10-14

Vardas: Gyventoja
Klausimas: Laba diena. Noriu sužinoti ar pirties statybai reikalingas projektas ir satybos leidimas? Ar yra kokie nors aukščio, ploto, kiti reikalavimai? Ačiū
Atsakymas: Statybos leidimas vykdyti pirties statybos darbus yra nereikalingas, jeigu statomos pirties aukštis yra ≤ 8,5 , plotas ≤ 80 m2. Jeigu pirtį planuojama statyti saugomuose teritorijose (tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose) reikia rengti supaprastintą statinio projektą ir gauti jam institucijų, nurodytų statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 12 punkte, įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 310 kab., LT-32110, Zarasai, tel. 8 385 51572, el. paštas: architektas@zarasai.lt).
2009-10-09

Vardas: Aurimas
Klausimas: Zarasų Jaunimo centras dirba darbo dienomis 8-17 val. O kam jis yra skirtas? Jaunimui! O jaunimas - tai ir moksleiviai. Kam dirbti Jaunimo centrui iš ryto, kai vyksta pamokos? Vakarais irgi po 17 val. jaunimui jau nėra kur dėtis, nes Jaunimo centras užrakintas. Šeštadieniais, sekmadieniais taip pat jis nedirba. Girdėjau, kad yra Jaunimo centro darbuotoja, kuri iš vis beveik nebūna darbe, gal ji galėtų dirbti per išeigines dienas?
Atsakymas:

VšĮ Zarasų Jaunimo Centro oficialus darbo laikas yra darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Esant jaunimo centre repetuojančių grupių poreikiui, jaunimo centro darbuotojai savo noru gali, o ir pasilieka ir dirba su jaunimu darbo dienomis iki 18:30 val. Tereikia tik ateiti ir pasakyti vienam iš jaunimo centro darbuotojų, jog šiandien norite pasilikti jaunimo centre ilgiau nei įprastai. Antradieniais ir ketvirtadieniais Zarasų jaunimo centro durys taip pat atviros dar ir nuo 18:30 iki 20:00 val., tuomet Zarasų jaunimo centre rodomi naujausi kino filmai.

Zarasų Jaunimo Centras pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą dirba ir šeštadieniais nuo 11:00 iki 15:00 val. Pasitaiko, jog pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą, šeštadieniais išvažiuojame koncertuoti ar tiesiog aplankyti kitų Lietuvoje esančių jaunimo centrų, tada savaime suprantama Zarasų jaunimo centro darbuotojai šeštadieniais dviejuose, skirtinguose vietuose būti negali.

Zarasų jaunimo centras šiandien nėra pajėgus kiekvienam savo lankytojui pasiūlyti ir sudaryti induvidualiai jam priimtiną savo darbo grafiką.


2009-10-08

« 1 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: