2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: Gyventoja
Klausimas: Laba diena. Noriu sužinoti ar pirties statybai reikalingas projektas ir satybos leidimas? Ar yra kokie nors aukščio, ploto, kiti reikalavimai? Ačiū
Atsakymas: Statybos leidimas vykdyti pirties statybos darbus yra nereikalingas, jeigu statomos pirties aukštis yra ≤ 8,5 , plotas ≤ 80 m2. Jeigu pirtį planuojama statyti saugomuose teritorijose (tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose) reikia rengti supaprastintą statinio projektą ir gauti jam institucijų, nurodytų statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 12 punkte, įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 310 kab., LT-32110, Zarasai, tel. 8 385 51572, el. paštas: architektas@zarasai.lt).
2009-10-09

Vardas: Aurimas
Klausimas: Zarasų Jaunimo centras dirba darbo dienomis 8-17 val. O kam jis yra skirtas? Jaunimui! O jaunimas - tai ir moksleiviai. Kam dirbti Jaunimo centrui iš ryto, kai vyksta pamokos? Vakarais irgi po 17 val. jaunimui jau nėra kur dėtis, nes Jaunimo centras užrakintas. Šeštadieniais, sekmadieniais taip pat jis nedirba. Girdėjau, kad yra Jaunimo centro darbuotoja, kuri iš vis beveik nebūna darbe, gal ji galėtų dirbti per išeigines dienas?
Atsakymas:

VšĮ Zarasų Jaunimo Centro oficialus darbo laikas yra darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Esant jaunimo centre repetuojančių grupių poreikiui, jaunimo centro darbuotojai savo noru gali, o ir pasilieka ir dirba su jaunimu darbo dienomis iki 18:30 val. Tereikia tik ateiti ir pasakyti vienam iš jaunimo centro darbuotojų, jog šiandien norite pasilikti jaunimo centre ilgiau nei įprastai. Antradieniais ir ketvirtadieniais Zarasų jaunimo centro durys taip pat atviros dar ir nuo 18:30 iki 20:00 val., tuomet Zarasų jaunimo centre rodomi naujausi kino filmai.

Zarasų Jaunimo Centras pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą dirba ir šeštadieniais nuo 11:00 iki 15:00 val. Pasitaiko, jog pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą, šeštadieniais išvažiuojame koncertuoti ar tiesiog aplankyti kitų Lietuvoje esančių jaunimo centrų, tada savaime suprantama Zarasų jaunimo centro darbuotojai šeštadieniais dviejuose, skirtinguose vietuose būti negali.

Zarasų jaunimo centras šiandien nėra pajėgus kiekvienam savo lankytojui pasiūlyti ir sudaryti induvidualiai jam priimtiną savo darbo grafiką.


2009-10-08

Vardas: erke
Klausimas: ar gali 10 metu turintis berniukas gauti darbo
Atsakymas: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 13 str. įtvirtina, kad visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų. Lietuvos darbo įstatymais įtvirtintas bendras principas, kad asmenų iki 16 metų darbas yra draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus. Išimtis nustato DK ir kiti darbo įstatymai. DK 2 str. įtvirtintas darbo įstatymų bendrumo ir jų diferenciacijos pagal darbo sąlygas ir darbuotojų savybes principas sudaro prielaidas nustatyti ir taikyti specialias darbo teisės normas jauniems asmenims, kurie dėl savo amžiaus ir profesinės patirties stokos, priskiriami labiausiai socialiai pažeidžiamų gyventojų grupei. 

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis asmenų iki 18 metų darbą, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-29 nutarimas Nr.138 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003-02-05, Nr. 13-502) (toliau – Nutarimas).

Šiame Nutarime išskiriamos 2 jaunų asmenų amžiaus kategorijos:
1) paaugliai – jauni asmenys, kuriems yra ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip aštuoniolika metų;
2) vaikai – jauni asmenys iki 16 metų.

Nors darbo įstatymai tiesiogiai neįtvirtina žemutinės vaiko amžiaus ribos, iš Nutarime nustatyto vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiamų darbų sąrašo matome, kad vaikai iki 14 metų negali būti darbo teisės subjektais, t.y. tokie subjektai neturi pilno darbinio teisnumo ir veiksnumo.

2009-10-06

Vardas: arch. studentė
Klausimas: Laba diena, norėčiau paklausti ar galima savivaldybėje įsigyti konkrečios vietos (Zarasų rajone) topografinį žemėlapį ir žemėlapį, kur būtų nurodyta žemės paskitris? Kur galėčiau kreiptis?
Atsakymas: Zarasų rajono savivaldybės administracija nerengia ir neparduoda topografinių žemėlapių.
Informuojame, kad šiuo metu vyksta Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano (žemėlapio, kur būtų nurodyta žemės paskirtis) teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių konkretizavimo stadija. Pagal kalendorinį darbų organizavimo grafiką planą numatoma patvirtinti 2009 m. gruodžio menėsį. (Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu) . 

Dėl papildomos informacijos prašome kreipkitis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 306 kab., LT-32110, Zarasai, tel. 8 38537 145, el. paštas: inga.pyrcak@zarasai.lt).
2009-09-29

Vardas: krastiete
Klausimas: Laba diena,
Noreciau suzinoti nuo ko reikia pradeti norint pakeisti gyvenamojo namo siferine stogo danga. Ar yra reikalingi kokie nors leidimai ar suderinimai, jei namas yra regioniniame parke? Gal yra skiriama kokia nors kompensacija?
Atsakymas: Norint pakeisti gyvenamojo namo stogo dangą (kito tipo danga (apdaila)) , reikia gauti projektavimo sąlygų sąvadą, parengti techninį projektą ir gauti statybos leidimą. 

Norėdami pradėti procedūrą, prašome pateikti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti ir kitus dokumentus, nurodytus STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153), 10 punkte. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimu Nr.351 yra patvirtinta Asbesto šalinimo programa. Programos priemonių įgyvendinimas numatytas 2008-2013 m. Pagal šią programą 2009-2010 m. bus inventorizuojami ir kaupiami duomenys apie viešojo naudojimo, gyvenamuosiuose ir kituose namų valdų pastatuose esančius asbesto turinčius gaminius. 2010 m. bus rengiamos savivaldybių paramos programos, skirtos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų. Asbesto šalinimo programa finansuojama valstybės biudžeto, savivaldybių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos, Europos Sąjungos ir tarptautinių fondų lėšomis. 


Mūsų turimomis žiniomis, kai kurių kaimyninių rajonų savivaldybių tarybos jau eilę metų turi patvirtintas programas, numatančias teikti paramą gyventojams, keičiantiems individualių namų šlaitinių stogų dangą. Zarasų rajono savivaldybė ankstesniais metais kompensuodavo daugiabučių namų stogų ruloninės dangos remonto išlaidas. Šiais metais dėl ribotų finansinių galimybių panašios programos nevykdomos, todėl mūsų rajone parama asbestinės stogo dangos keitimui neteikiama.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 306 kab., LT-32110, Zarasai, tel. 8 38537 145, el. paštas: inga.pyrcak@zarasai.lt).
2009-09-24

Vardas: tevai
Klausimas: laba diena,
norejau pasiteirauti,kodel nevedamos dujos kartu su vandentiekiu ir kanalizacija?ar paskui dar karta ardysit kelius,ir isvis ar planuojama jas ivesti nuosavu namu kvartaluose?
Atsakymas: Artimiausiu metu Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje naujų gamtinių dujų sistemų įrengimas ir naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas neplanuojamas.
2009-09-23

Vardas: Moksleivė
Klausimas: Labai norėčiau sužinoti kodėl Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje nėra uniformų.
Jeigu būtų uniformos visi vaikai taptų lygūs, nebūtų pašaipų iš skurdžiau gyvenančių vaikų.
Atsakymas: Klausimas dėl uniformų dėvėjimo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje svarstytas gimnazijos tarybos posėdyje, tačiau buvo nuspręsta, kad dėvėti uniformas būtų brangu. Šis klausimas buvo patalpintas ir gimnazijos interneto svetainėje, daugumos atsiliepimai neigiami. Nesulaukta pasiūlymų ir iš Mokinių tarybos. Jei šis klausimas bus aktualus daugumai bendruomenės narių, gimnazijos administracija inicijuos jo svarstymą.
2009-09-16

Vardas: Gyventoja
Klausimas: Laba diena,aš norėčiau paklausti, kas prižiūri vaiku aikštelis?I ką reikia kreiptis kad atvežtu vaikams smelio,pataisitu supines.Čia iš Savanoriu gatves 4,gyventoja.
Atsakymas:
Gerb. gyventoja, vaikų aikšteles daugiabučių namų kiemose prižiūri Zarasų miesto seniūnija. Tenka apgailestauti, kad miesto gyventojai ir vaikai nesaugo supinių ir kt.kiemo statynių. Seniūnijoje nėra darbuotojų galinčių pataisyti supines, lėšų šiai paslaugai užsisakyti šiuo metų neturime. 

Birželio mėnesį į smėlynes buvo atvežtas smėlis. Papildomai atvežti smėlio į vaikų žaidimų aikšteles planuojame šio mėnesio 14-25 dienomis ( už birželio mėn. atvežta smėlį dėkojame UAB" Grundolita" ).

Pagarbiai,
Zarasų m. sen. pavaduotoja Olga Podolskienė
2009-09-16

Vardas: Gyventoja
Klausimas: Mieste niekas nesirupina, kad dideliu veisliu sunis butu vedziojami su ansnukiais? kas tuo turi rupintis?
Beto jei nuosavo namo seimininkas laiko dideli palaida suni be ansnukio, namo tvora neaptverta i raginimus prisiristi suni nereaguoja, o suo pakankamai agresyvus, kur kreiptis?
Atsakymas: Gyvūnų laikymo ir priežiūros tvarką reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-02-09 sprendimu T-2 patvirtintos taisyklės. Gyvūno (šuns) savininkai privalo jų laikytis. Pastebėję taisyklių pažeidimus, apie tai galite informuoti seniūną arba policijos pareigūnus, nurodant pažeidėją, kad galima būtų jį įspėti dėl netinkamo gyvūno (šuns) laikymo ir vedžiojimo.
2009-09-16

Vardas: vejas
Klausimas: Kas yra vandens pardavimo kaina,jeigu uztiltes daugebuciuose ,ne sildimo sezonu ,karsto vandens nera.Dauguma butu vandeni sildosi elektriniais boileriais,tai kodel pardavimo kaina neskaiciuojama nuo ivadinio skaitliuko tiems butams,kurie vandeni sildosi elektra. Su pagarba uztiltes gyventojas.
Atsakymas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisijai) savo 2007-03-16 nutarimu Nr. O3-23 pakeitė Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo metodikos punktą 108 ir nustatė, kad karšto vandens apskaitos prietaisų butuose įrengimą, patikrą ir priežiūrą vykdo karšto vandens tiekėjas savo lėšomis, apmokėjimui už šias paslaugas taikydamas karšto vandens pardavimo kainą daugiabučio namo butui. 

AB „Panevėžio energija“, suderinusi su Komisija, nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. nustatė ir taiko karšto vandens ir karšto vandens pardavimo kainas. Šios kainos, kaip ir šilumos kainos, nuo minėtos datos dėl objektyvių priežasčių keitėsi ne vieną kartą. Karšto vandens pardavimo kaina taikoma visiems vartotojams, kuriems AB „Panevėžio energija“ yra karšto vandens tiekėjas. Pažymėtina, kad karšto vandens pardavimo kaina nepriklauso nei nuo bute sunaudoto karšto vandens kiekio, nei nuo bute įrengtų karšto vandens skaitiklių skaičiaus, nei nuo skaitiklių eksploatavimo laiko. Vadovaujantis minėta metodika, karšto vandens pardavimo kaina taikoma butui Lt/mėn. 

Užtiltės gyvenvietės vartotojams nešildymo sezono metu netiekiant karšto vandens, karšto vandens pardavimo kaina šiuo laikotarpiu nepriskaičiuojama. Jei sąskaitoje yra priskaitymai už karšto vandens pardavimo kainą, tai gali būti ankstesnių laikotarpių vartotojo neapmokėti priskaitymai.
AB „Panevėžio energija“ būdama daugiabučiuose namuose karšto vandens tiekėju, atlieka butuose įrengtų skaitiklių priežiūrą, t. y.: 1) įsigyja ir įrengia savo skaitiklius, apsaugotus nuo poveikio magnetiniu lauku, bei patikimiau apsaugotus nuo mechaninių pažeidimų, 2) suėjus terminui, atlieka skaitiklio metrologinę patikrą arba pakeičia skaitiklį kitu, su galiojančia metrologine patikra skaitikliu, 3) sugedus skaitikliui – pakeičia jį kitu, 4) skaitiklių keitimo metu atlieka skaitiklių plombavimo darbus.
2009-09-14

« 1 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?