2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Klausiate - atsakome
Vardas: ?
Klausimas:

Laba diena,
kodėl jau kuris savaitgalis mikrorajone tai viename, tai kitame daugiabutyje atšąla gyvatukai ir dingsta karštas vanduo?

Atsakymas:

Šilumą karšto vandens paruošimui iki daugiabučių namų centralizuotai tiekia AB Panevėžio energijos Zarasų šilumos tinklų rajono katilinė. Karštas vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte. Jeigu bute nepakankamai ar visai nešyla šildymo prietaisai ar rankšluosčių džiovintuvas (“gyvatukas”), jei nepatenkinama karšto vandens temperatūra (turi būti + 50OC +52oC), reikia kreiptis į pastato šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančią organizaciją arba arba asmenį, atsakingą už pastato šilumos ūkį (gyvenamų namų bendrijose paprastai šis asmuo yra bendrijos primininkas arba bendrijos samdomas santechnikas). Zarasų ŠTR vartotojai, kurių namų šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja AB „Panevėžio energija“, darbo dienomis turėtų kreiptis į Zarasų ŠTR tel. (8 385) 52 284 arba (8 385) 51 533, poilsio bei švenčių dienomis ir darbo dienomis po 16.15 val. – tel. (8 385) 54 233.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Jonas Žusinas
2017-03-01

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Laba diena,

Kur galima rasti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio P. Širvio 28 atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą? Ar namas bus renovuojamas parengtu planu, kuris pateiktas Jūsų interneto svetainėje, o plano parengimo data yra 2014m. spalio 17d? Ar Jūsų svetainėje pateikta pateikta informacija yra atnaujinama?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Atsakymas:

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis P.Širvio g. 28, Zarasuose,bus renovuojamas pagal investicinį planą, kuris pateiktas Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Interneto svetainėje pateikta aktuali informacija. 2016-12-21 Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje buvo išspausdintas skelbimas „Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų“. Su investiciniu planu galima buvo susipažinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje, Zarasų rajono savivaldybės VŠĮ „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“(Savanorių g. 2, 3 aukštas, 10 kabinetas, Zarasai) ir namo skelbimo lentoje. 2017-01-04 daugiabučio namo, esančio P.Širvio g. 28, Zarasuose, įvykusiame susirinkime butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko I (pirmąjį) namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatomų įgyvendinti pastato atnaujinimo priemonių paketą. VŠĮ „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“ bankui pateikė dokumentus dėl ilgalaikio kredito suteikimo daugiabučio namo renovacijai. Apie galutinį sprendimą dėl kredito suteikimo namo gyventojai bus informuoti, informacija bus pateikta namo laiptinės skelbimo lentoje. Gavusi iš banko teigiamą sprendimą VŠĮ „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“ pradės rengti pirkimo dokumentus darbų viešajam pirkimui. Visa informacija bus pateikta namo laiptinių skelbimo lentoje. Taip pat galima pasiskambinti į VŠĮ „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“ tel. 8 385 100, kur Jums bus suteikta visa informacija.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyresnioji specialistė
Elvyra Glušakova
2017-02-28

Vardas: GYVENTOJAS
Klausimas:

mažas pajamas gaunančiam žmogui, gyvenančiam nuosavame name kaip įsigyti malku ir kokie reikalingi dokumentai malkoms gauti?

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės gyventojams būsto šildymo išlaidų kompensacijos  kitam kurui ( pvz. malkoms) skyrimą reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d.  sprendimas Nr. T-8 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Savanorių g. 2, 1 aukštas, 1 arba 2 kab., telef.: (8 385) 37160, (8 385) 37143.
 
Socialinės paramos skyriaus
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Rasa Kundavičienė
2017-02-20

Vardas: Moteris
Klausimas:

Dar kartelį del to pacio klausimo.Kodėl NEBARSTO DONELAIČIO SKERSGATVIO ČIA LABAI PAVOJINGA VIETA.jŪS GAL NORITE,KAD ŽMONĖS SUSILAUŽYTŲ KOJAS AR RANKAS. MES RIMTAI PRAŠOME PABARSTYTI ŠIA GATVELĘ.MUMS ATRODO NE KAIMAS ČIA YRA.PRAŠOME DAR KARTĄ PARAGINTI.KAD PABARSTYTŲ,NES PAEITI NEBEGALIMA.PRAŠOME IŠSIAIŠKINTI

Atsakymas:

Pranešimą gavome vasario 6 d. Nuvykome į K.Donelaičio skg. kartu su seniūnijos darbuotojais, kelias pabarstytas. 


Artimiausiu metu įrengsime smėlio-druskos mišinio vietą.
 
Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė
2017-02-10

Vardas: savininkė
Klausimas:

Kur Zarasuose oficialiai galima vedžioti šunis? kiek žinau pinigai iš šunų savininkų renkami, o kas už juos padaryta?

Atsakymas:

Šunis rekomenduojama vedžioti laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose. Šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.


Remiantis 2015-2016 metų duomenimis rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių ) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose niekas nemokėjo. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu savivaldybėms pavesta funkcija organizuoti kačių, šunų ir šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą nuo 2016 m. sausio 1 d. paskirta Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kur gyvūnai ženklinami mikroschemomis (mikročipais) ir registruojami Gyvūnų augintinių registre.

 
Viešosios tvarkos skyriaus
Vyresnioji specialistė
Snieguolė Bočiarovienė
2017-01-26

Vardas: Nijolė
Klausimas:

Ar numatomos Zarasų rajone kalnų slidžių trasos?
Ačiū.

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiame plėtros plane yra numatyta I prioriteto "Ekonominio aktyvumo didinimas", 1.1. tikslo "Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą", 1.1.2. uždavinio "Vystyti turizmo plėtrai svarbią infrastruktūrą Zarasų mieste" priemonė Nr. 1.1.2.3 "Įrengti kalnų slidinėjimo trasą". Įgyvendinimo laikotarpis - iki 2021 metų.
 

Renata Sipavičienė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja

2017-01-26

Vardas: Moteris
Klausimas:

Laba diena,

Norime paklausti kam priklauso valyti,barstyti Donelaičio skersgatvį nei valo,nei barsto nei dežių su smėliu pastato? Prašome išsiaiškinti šį klausima.

Atsakymas:

Pagal gauta pranešimą buvome nuvykę į K.Donelaičio skg. 2017-01-17. Sniegas nuo kelio išvalytas. UAB "Zarasų komunalininkas" direktoriaus pavaduotojui telefonu pateiktos pastabos dėl siaurai išvalyto įvažiavimo iš K.Donelaičio g. į K.Donelaičio skersgatvį. Dėžės su smėlio-druskos mišiniu statomos tik pavojingose vietose.

 

Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė

2017-01-24

Vardas: Vladas
Klausimas:

Ar bus tiesiamas aplinkelis Zarasuose?

Atsakymas:

Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija. Zarasų miesto aplinkkelis yra valstybinės reikšmės kelias, todėl visus klausimus susijusius su šio kelio projektavimu, statyba bei tolimesne priežiūra sprendžia Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Zarasų rajono savivaldybės administracijos specialistų turimais duomenimis, 2017 metais bus atlikti Zarasų miesto aplinkkelio projektavimo darbai – bus parengtas techninis projektas.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos tinklapyje yra skelbiama 2015–2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa. Programos 5 priedo 4.1 lentelėje pateikiama informacija apie Zarasų miesto aplinkkelį. Iš pateikiamos informacijos matoma, kad siūlomi įgyvendinimo metai yra 2018, t.y. statyba gali prasidėti jau ateinančiais metais.

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys

2017-01-17

Vardas: ?
Klausimas:

Kam priklauso valyti šaligatvius prie S. Nėries g. 57 namo? Pagrindinius dar nuvalo traktoriukas, o šoniniai po šiai dienai nevalyti.

Atsakymas:

Seniūnijos specialistas V.Sinkevičius patikrino šaligatvį prie S.Neries g. 57 namo. Sniegas nuo šaligatvių išvalytas mechaniškai. Šiuo metu valytoja šalina nuo šaligatvio tik supluktą sniegą naudojant ledo kapoklį.

 
Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė
2017-01-10

Vardas: Marija
Klausimas:

Kada bus sutvarkytos duobės Taikos gatvėje,važiuojant nuo Nėries gatvės?

Atsakymas:

Taikos gatvės remonto darbai yra įtraukti į 2017 metų Zarasų rajono savivaldybės kelių priežiūros objektų sąrašą.

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys

2016-12-23

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: