2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Klausiate - atsakome
Vardas: Nijolė
Klausimas:

Ar numatomos Zarasų rajone kalnų slidžių trasos?
Ačiū.

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiame plėtros plane yra numatyta I prioriteto "Ekonominio aktyvumo didinimas", 1.1. tikslo "Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą", 1.1.2. uždavinio "Vystyti turizmo plėtrai svarbią infrastruktÅ«rą Zarasų mieste" priemonė Nr. 1.1.2.3 "Ä®rengti kalnų slidinėjimo trasą". Ä®gyvendinimo laikotarpis - iki 2021 metų.
 

Renata Sipavičienė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja

2017-01-26

Vardas: Moteris
Klausimas:

Laba diena,

Norime paklausti kam priklauso valyti,barstyti Donelaičio skersgatvį nei valo,nei barsto nei dežių su smėliu pastato? Prašome išsiaiškinti šÄ¯ klausima.

Atsakymas:

Pagal gauta pranešimą buvome nuvykę į K.Donelaičio skg. 2017-01-17. Sniegas nuo kelio išvalytas. UAB "Zarasų komunalininkas" direktoriaus pavaduotojui telefonu pateiktos pastabos dėl siaurai išvalyto įvažiavimo iš K.Donelaičio g. į K.Donelaičio skersgatvį. Dėžės su smėlio-druskos mišiniu statomos tik pavojingose vietose.

 

Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė

2017-01-24

Vardas: Vladas
Klausimas:

Ar bus tiesiamas aplinkelis Zarasuose?

Atsakymas:

Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiÅ«ros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija. Zarasų miesto aplinkkelis yra valstybinės reikšmės kelias, todėl visus klausimus susijusius su šio kelio projektavimu, statyba bei tolimesne priežiÅ«ra sprendžia Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Zarasų rajono savivaldybės administracijos specialistų turimais duomenimis, 2017 metais bus atlikti Zarasų miesto aplinkkelio projektavimo darbai – bus parengtas techninis projektas.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos tinklapyje yra skelbiama 2015–2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiÅ«ros ir plėtros programa. Programos 5 priedo 4.1 lentelėje pateikiama informacija apie Zarasų miesto aplinkkelį. Iš pateikiamos informacijos matoma, kad siÅ«lomi įgyvendinimo metai yra 2018, t.y. statyba gali prasidėti jau ateinančiais metais.

 

Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys

2017-01-17

Vardas: ?
Klausimas:

Kam priklauso valyti šaligatvius prie S. Nėries g. 57 namo? Pagrindinius dar nuvalo traktoriukas, o šoniniai po šiai dienai nevalyti.

Atsakymas:

SeniÅ«nijos specialistas V.Sinkevičius patikrino šaligatvį prie S.Neries g. 57 namo. Sniegas nuo šaligatvių išvalytas mechaniškai. Šiuo metu valytoja šalina nuo šaligatvio tik supluktą sniegą naudojant ledo kapoklį.

 
Zarasų miesto seniūnijos
Seniūnė
Olga Podolskienė
2017-01-10

Vardas: Marija
Klausimas:

Kada bus sutvarkytos duobės Taikos gatvėje,važiuojant nuo Nėries gatvės?

Atsakymas:

Taikos gatvės remonto darbai yra įtraukti į 2017 metų Zarasų rajono savivaldybės kelių priežiÅ«ros objektų sąrašÄ….

 

Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys

2016-12-23

Vardas: Gintas
Klausimas:

Norėčiau paklausti, kada bus sutvarkytas šaligatvis Savanorių gatvėje, iki turgavietės. Dabar turgavietė atnaujinta, o nuo Vilniaus gatvės priėjimas iki jos tragiškas.

Atsakymas:

Zarasų miesto Savanorių gatvės šaligatvių remontas, nuo Vilniaus iki Žemaitės g., 2017 metais neplanuojamas.

 

Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys

2016-11-18

Vardas: Vaidotas
Klausimas:

Laba diena.Esu ukininkas esu deklaraves 11ha pievu jos nupjautos iki liepos 1 dienos ,supresuotas i rulonus,turiu 2 karves,ar as turiu iki rugpjucio 31 dienos 5 ha pievos susmulkinti,sieno man nereikia .

Atsakymas:
JÅ«s esate pareiškėjas, kuris  laiko žolėdžius Å«kinius gyvÅ«nus, tačiau jų turite mažiau kaip 0,3 SG, bet daugiau kaip 0,1 SG vienam deklaruojamam pievos hektarui, tada Jums reikia laikytis tokių reikalavimų: šienauti ir sutvarkyti pievą ne mažiau kaip du kartus (ne mažiau kaip vieną kartą – iki liepos 1 dienos ir ne mažiau kaip vieną kartą nuo liepos 2 dienos iki rugpjūčio 31 dienos), jeigu konkrečiame pievos lauke neplanuojate ganyti; ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos konkrečiame pievos lauke ganyti. Ganymą tokiu atveju įrodo ganymo požymiai. Jeigu pradėjote ganyti iki liepos 1 dienos, tai nušienauti ir sutvarkyti tokį lauką iki tos pačios liepos 1 d. nėra privalu. Svarbu, kad šis laukas bÅ«tų nuganytas ir geros agrarinės bÅ«klės ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d., t. y. visi lauko plotai turi bÅ«ti Å«kinių gyvÅ«nų nuganyti, o nenuganyti plotai  turi bÅ«ti nušienauti ir sutvarkyti; pasirinktame deklaruojamame pievos lauke ir šienauti, ir ganyti. Jeigu pasirinktas toks mišrus pievos priežiÅ«ros bÅ«das, tada bÅ«tina, kad iki liepos 1 d. pieva bÅ«tų nušienauta ir sutvarkyta, o vėliau – nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. dar ir visiškai nuganyta, t. y. visi lauko plotai turi bÅ«ti Å«kinių gyvÅ«nų nuganyti, o nenuganyti plotai turi bÅ«ti sutvarkyti; visais atvejais privalu pildyti „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą“. Šio žurnalo pildymo tvarka numatyta deklaravimo taisyklėse.
 
Vadovautis Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintomis Paramos už žemės Å«kio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Jas galite rasti Äia.
 
Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
Irena Čiučelienė
 
2016-09-01

Vardas: Justas
Klausimas:

Laba diena. Noriu paklausti, ar bus remontuojama UAB"Zarasu autobusai" stoties aikštelė? AčiÅ«.

Atsakymas:
UAB „Zarasų autobusai“ stoties aikštėlė nėra vietinės reikšmės kelių tinklo dalis, todėl jos remontas negali bÅ«ti finansuojamas iš kelių priežiÅ«ros ir plėtros programos lėšÅ³, kurias susisiekimo ministro įsakymu skiria bei administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcija. 2017 m. Zarasų rajono savivaldybė planuoja pradėti Pliaterytės, Zarasų ir K.Donelaičio gatvių rekonstrukcijas, prie kurių reikės prisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis, todėl planuoti papildomų susisiekimo infrastruktÅ«ros objektų statybą, rekonstrukciją ar remontą iš Savivaldybės biudžeto lėšÅ³ 2017 m. nėra galimybės.
 
Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Evaldas Stanys
2016-09-01

Vardas: Lina
Klausimas:

Laba diena,
Norejau Jusu paklausti. Planuojame investuoti i zemes sklypa, kaip galima pakeisti ukines ar misko paskirties i reakreacine paskirti? Ar tai leidzia istatymai? Dekoju

Atsakymas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis keičiama vadovaujantis Zarasų rajono bendrojo plano sprendiniais administracijos direktoriaus įsakymu. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Teritorijų planavimo skyrių 109 kab.

 

Teritorijų planavimo skyriaus
Vedėjo pavaduotojas - Savivaldybės vyriausiasis architektas
Evaldas Ulianskas

2016-08-11

Vardas: Giedrė
Klausimas:

Laba diena. Kur kreiptis norint išvalyti užsikimšusią kanalizaciją individualiame name, kaimo vietovėje? Kreipėmės į Zarasų komunalinį Å«kį - jie nukreipė į "Zarasų bustą",o "Zarasų bustas" nukreipė atgal į komunalinį... Tad kam vis dėl to priklausytų atlikti šÄ¯ darbą? Lauksiu atsakymo, ačiÅ«.

Atsakymas:

Atsakydami į JÅ«sų klausimą dėl užsikimšusios kanalizacijos valymo individualiame name, kaimo vietovėje, informuojame, kad viena iš UAB „Zarasų komunalininko“ teikiamų paslaugų yra buitinių nuotekų išsiurbimas ir išvežimas, asenizacinės paslaugos. UAB „Zarasų komunalininkas“ kontaktai: Šaltupės g. 60, 32117 Zarasai, tel. (8 385) 52 179, el. p. [email protected]


Taip pat informuojame, kad nuotekų tvarkymo paslaugas atlieka UAB „Zarasų vandenys“ priklausomai nuo JÅ«sų gyvenamosios vietovės ir nuotekų įrenginių. UAB „Zarasų vandenys“ kontaktai: MalÅ«no g. 3A, 32129 Zarasai, tel. (8 385) 51 672, el. p. [email protected]

 

Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Živilė Lekaveckaitė

 

Už privačių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinklų eksploatavimą atsakingi jų savininkai. Savivaldybės įmonė UAB "Zarasų bustas" nėra įpareigota tvarkyti privačių nuotekų tinklų. UAB "Zarasų komunalininkas" yra privataus kapitalo įmonė, Zarasų rajono savivaldybė jos veiklai įtakos neturi. Ką samdyti privačių nuotekų tinklų tvarkymui sprendžia pats savininkas.

 

Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus
Vyriausioji specialistė
Gitana Kolienė

2016-08-01

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?