2020 m. birželio 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Administracinės naštos mažinimo priemonių, nustatytų Zarasų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane, vykdymas 2019 m.
zrs
Siekiant užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. lapkričio 15 d. Vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3 ,,Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje vertinimas“ pateiktų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) įgyvendinimą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-567 „Dėl rekomendacijų, pateiktų 2018 m. lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3 ,,Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje vertinimas“, įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ (toliau – įsakymas) buvo patvirtintas Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas, o Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-127 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-567 „Dėl rekomendacijų, pateiktų 2018 m. lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3 „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje vertinimas“, įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ pakeitimo“ – įsakymo pakeitimas.
 
Vykdant Rekomendacijų įgyvendinimo planą buvo priimtas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-55 „Dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedamas).


2019-05-28 2019-04-26 Tarybos sprendimas Nr.T-55

2019-06-03