2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Kiekvienam gimusiam vaikui – vienkartinė piniginė išmoka
zrs
Siekiant paremti vaikus auginančias šeimas, skatinant gimstamumą rajone  nuo 2020 m. sausio 1 d. gimusio vaiko tėvams (vienam iš tėvų), iš kurių bent vienas iš tėvų su vaiku ne mažiau kaip 3 mėnesiai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Zarasų rajono savivaldybėje yra skiriama papildoma 100 eurų vienkartinė išmoka gimus vaikui iš rajono savivaldybės biudžeto.  
 
 Tėvai (vienas iš tėvų) pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką, raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į seniÅ«niją, pateikdami Prašymą išmokai gauti  ir visus reikalingus dokumentus:
 
 - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 
 - vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 
 Vienkartinė išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.
 
Prašymai gali bÅ«ti pateikti asmeniškai, paštu arba per atstovą. Jeigu Prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu (prašymas turi bÅ«ti pasirašytas elektroniniu parašu), prie Prašymo turi bÅ«ti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, o jei prašymą pateikia atstovas, turi bÅ«ti pateikti ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Prašymo forma pridedama.
 
Smulkesnę informaciją Jums gali suteikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt;
Vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt;
Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės:
Rasa Kundavičienė, tel. (8 385) 37 160, el. p rasa.kundaviciene@zarasai.lt;
Gintarė Kurilaitė, tel. (8 385) 37 160, el. p. gintare.kurilaite@zarasai.lt;
Nomeda Dimitrevičienė, tel. (8 385) 37 143, el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt.
 
Specialistai socialiniam darbui seniūnijose:
 
 Antalieptės seniÅ«nijoje - Sandra Kiliuvienė, tel. 8 682 62725,  el. p. soc.antaliepte@zarasai.lt
Antazavės seniūnijoje -Aldona Sadelskienė, tel. 8 612 27921, el. p. soc.antazave@zarasai.lt
Degučių seniÅ«nijoje – Neringa ŠimkÅ«nienė, tel. 8 698 59668, el. p. soc.deguciai@zarasai.lt
Dusetų seniÅ«nijoje -Diana Geniuš-Žaržojienė, tel. 8 616 56970, el. p. soc.dusetos@zarasai.lt
Imbrado seniÅ«nijoje -Nelia Valentinavičienė, tel. 8 678 38296,   el. p. soc.imbradas@zarasai.lt
Salako seniÅ«nijoje – Neringa ŠimkÅ«nienė, tel. 8 615 90473, el. p. soc.salakas@zarasai.lt
Suvieko seniÅ«nijoje – Nijolė Plučienė, tel. 8 686 79306, el. p. soc.suviekas@zarasai.lt  
Turmanto seniÅ«nijoje – Svetlana Šileikienė, tel. 8 615 32891, el. p. svetlana.sileikiene@zarasai.lt
Zarasų seniÅ«nijoje – Inga Vadišienė, tel. Nr. 8 671 30769, el. p. inga.vadisiene@zarasai.lt;
Violeta Šarkaitė, tel. 8 671 30802, el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt
Prašymas vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti.docx

2020-05-07