2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo vietos ir progos
zrs
Lietuvos valstybės vėliava keliama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir kitų vėliavų įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-24 nutarimu Nr.1649 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo” (toliau – Vyriausybės nutarimas).
 
Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie, virš ar ant šių pastatų:
- Lietuvos Respublikos Seimo;
- Respublikos Prezidento rezidencijos;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų;
- Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų teismų;
- Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros;
- Lietuvos banko;
- Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos;
- Gedimino pilies bokšte Vilniuje;
- savivaldybių tarybų;
- pasienio kontrolės punktuose – tarptautiniuose oro uostuose, atviruose tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uostuose, geležinkelio stotyse ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriose patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos.
(Įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).
 
Valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava iškeliama:
-       prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų(Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Vyriausybės nutarimo 1.1 punktas):
 
Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną,
Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.
 
Prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų  iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:
 sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;
sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;
vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;
kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
gegužės 9-ąją – Europos dieną;
birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);
birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu)
liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;
rugpjūčio 23-ąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;
rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;
rugsėjo 23-ąją - Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);
spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;
lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;
lapkričio 23-ąją – Lietuvos karių dieną.
(Vyriausybės nutarimo 1.2 punktas)
 
Vėliava iškeliama 7 val. ir nuleidžiama 22 val.
 
 
Lietuvos valstybės vėliava taip pat keliama:
- prie, virš ar ant Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir šių atstovybių bei įstaigų padalinių, taip pat specialiųjų misijų,esančių užsienio valstybėse pastatų, – pagal tarptautinės teisės normas, diplomatinio protokolo reikalavimus ir buvimo valstybės tradicijas;
- prie, virš ar ant valstybinių aukštųjų, aukštesniųjų, valstybės ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų pastatų – paprastai prasidėjus mokslo metams ir nuleidžiama jiems pasibaigus;
- savarankiškų karinių dalinių teritorijose – krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;
- laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;
- laivuose, įplaukusiuose į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis, uostus;
- prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną. (Lietuvos valstybės vėliava prasidėjus balsavimui iškeliama prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną ir nuleidžiama jam pasibaigus). (Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis, Vyriausybės nutarimo 1.4 punktas).
 
Fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali savo nuožiūra (išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus) naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms. (Įstatymo 5 straipsnio 4 dalis).
 
Lietuvos valstybės vėliava gali būti keliama:
- tarptautinių viešųjų renginių vietose kartu su kitomis vėliavomis – pagal tarptautinio protokolo reikalavimus;
- sporto arenose – per Lietuvos Respublikos čempionatus ir pirmenybes, tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės, ir per tarptautinių varžybų nugalėtojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos sporto rinktinėms, apdovanojimo ceremonijas;
- atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. (Įstatymo 5 straipsnio 5 dalis).
 
Keliama Lietuvos valstybės vėliava yra 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio, Lietuvos valstybės istorinė vėliava – 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio.
 
Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava gali būti ir kitokių matmenų, tačiau šių vėliavų audeklo pločio ir ilgio santykis visada turi atitikti Įstatyme nustatytą santykį  (audeklo pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5).
 
Minint gedulą, Lietuvos valstybės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio. Jeigu Lietuvos valstybės vėliava keliama ne ant stiebo, ji keliama su gedulo ženklu – prie vėliavos koto prisegamas 10 cm pločio juodas kaspinas, kurio galai siekia vėliavos apačią.
 
Skelbdama gedulą valstybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu nustato konkrečias vėliavų kėlimo vietas ir laiką.
Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos protokolas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo
Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas

2017-06-14
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?