2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Pokyčiai: o klaidų nemąžta
zrs

                       2019 m. sausio 31 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“.

                      Nors sąrašas netenka teisinės galios, tačiau šiuo nutarimu neatšaukiami nei kalbos taisyklingumo reikalavimai, nei pareiga viešojoje kalboje laikytis bendrinės kalbos normų, t. y. didžiosiomis laikytos klaidos ir toliau laikomos klaidomis, tik už jas netaikoma administracinė atsakomybė. Tad kalbos tvarkymo srityje įvyko pokytis, kuris, manytina, turės įtakos tolesnei lietuvių kalbos kultūros raidai.
                      Pokyčiai pokyčiais, bet išlieka prigimtinė teisė į kalbą ir pareiga ją kuo taisyklingiau vartoti. Kitaip visai nueisime į ,,lankas“. Skaitai spaudą, ypač internetines publikacijas, ir nenustoji stebėtis netaisyklingos kalbos ,,perlais“. Lyg nėra kas patartų rašančiajam, paredaguotų, elementarias klaidas pataisytų. Štai žiupsnelis taisytinų kalbos klaidų. ,,Didžioji išlikusio karo paveldo dalis, kuri randasi (= yra, randama, išlikusi) <...>“. ,,Avižų košė turtinga žemo glikeminio indekso angliavandeniais (= angliavandenių)“. Ta pati klaida ir pasakyme ,,turtingas pinigais (= pinigų)”. Dar keli vertalų pavyzdžiai: ,,Sąrašas pas mane ilgas (= mano sąrašas ilgas)“.; ,,<...> argumentas, kad blogybė slypi tame <...> (= blogybė yra ta )“. Toks netaisyklingas vietininko vartojimas yra labai dažnas. Tik ir tegirdime ,,kame reikalas(= koks reikalas)“, ,,reikalas tame (= reikalas toks). Vis dar neišmokstametinkamai vartoti junginių su žodžiu dėmesys. Pavyzdžiui: ,,Investuotojai didelį dėmesį (= daug dėmesio) skiria ir sutvarkytai infrastruktūrai. Lygiai kaip ir neatsisakome dėkoti ,,dideliais ačiū”. Tai verstinė konstrukcija iš rus. ??????? ??????? (didelis ačiū, didelis dėkui), taisomos taip: labai, širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Pastaruoju metu dažnai girdime sakant ,,ačiū labai“. Ar tai klaida? Kalbiniuose leidiniuose patariama, kad sintaksiškai geriau labai ačiū, nuoširdžiai ačiū nei ačiū labai, ačiū nuoširdžiai. Tokie pasakymai vengtini. Įprasta neutrali žodžių tvarka lietuvių kalboje – pažyminys ir pažymimasis žodis, apibūdinimas ir tai, kas apibūdinama: saulėta diena, labai gražus, vitaminas A ir pan.Toks patarimas (kad geriau labai ačiū nei ačiū labai) teikiamas ir „Kalbos patarimų“ knygoje „Sintaksė: įvairūs dalykai“ (2003, p. 43).
                      Kaip matome, dažniausiai mūsų kalbos taisyklingumui kenkia vertalai, bet ir kitokio tipo klaidų šnekamojoje ir rašomojoje kalbose nemąžta. Štai pasakymai iš spaudos: tuo pačiu (= taip pat) tikėjausi <...>; tokių nekopetetingų (= nekompetentigų) darbuotojų labai daug; pravedė (= vedė) ekskursiją; o taip pat (= taip pat) komisija priėjo išvados (=išvadą, prie išvados); zarasiškius labai pasipiktino (= papiktino, zarasiškiai pasipiktino); dvejuose (= dviejuose)  moksliniuose straipsniuose <...>. Šiuo atveju net persistengta ir pavartota konstrukcija, kuri tiktų su daugiskaitiniais daiktavardžiais (pavyzdžiui, dvejuose vartuose).
 
 
KLAUSIATE – ATSAKOME
 
Ar taisyklingas patiekalo pavadinimas „suši“ (sushi)?
 
                      Netaisyklingas. Vartotina linksniuojamoji forma sušis(ne suši) (žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 67). Dažniausiai taip vadinamas japoniškas patiekalas: žalios žuvies ir kiaušinienės gabaliukai, pagardinti ryžiais ir džiovintais dumbliais.
                      Sušis taip pat teikiamas rekomendaciniame Svetimžodžių atitikmenų sąraše, patvirtintame VLKK 2010-10-28 protokoliniu nutarimu Nr. PN-6.
 
Ar vartotinas žodis ,,šou“? Jeigu ne, kokie tiktų lietuviški pakaitai?
 
                      Tai vartotinas tarptautinis žodis. Šou (angl. show) – tam tikras vaidinimas – pramoginis renginys (kartu ir reginys), kuriuo norima padaryti įspūdį publikai (pvz., jei dalyvauja kokia garsenybė); tokio pobūdžio televizijos laida (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 794). Kitas reikalas, ar būtina jį nuolat vartoti? Juolab kalbininkai anksčiau tokią vartoseną labai kritikavo, nes skamba kaip žemaitiškai tariamas ,,šuo“. Kai kuriais atvejais galėtume vartoti pramoginė laida, šėlsmas, šėlionė.
                      „Kalbos patarimų“ knygelėje „Leksika: skolinių vartojimas“ (Vilnius, 2013) šou ir pramoginis renginys, pramoginė laida, pramoga vertinami kaip lygiaverčiai normos variantai (p. 60). Taip šis žodis vertintas ir 2005 m. knygos leidime (p. 107).
                     
Ar taisyklingas žodis ,,stringai“?
 
                      Netaisyklingas. Tai neteiktina svetimybė. Vartokime siaurikės.
 
Ar vartotinas žodis ,,šnicelis“?
                       Ne. Šnicelis yra svetimybė, dažnai vartojama maisto pramonėje, maitinimo įstaigų valgiaraščiuose. Siūloma tokios vartosenos vengti  ir keisti žodžiu pjausnys.
 
 
Ar taisyklingas žodis ,,videoįrašas“?
                      Ne. Tai neteiktinas hibridas. Reikia keisti vaizdo įrašas.
 
Kokiu žodžiu pakeisti ,,imidžą“?
 
                      Žodis ,,imidžas“ neteiktina svetimybė. Keistinas žodžiu įvaizdis.
 
 
Parengė vyriausioji kalbos tvarkytoja Birutė Kajutytė.
Rengiant atsakymus naudotasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banku, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“.
 
 

2019-05-14