2024 m. gegužės 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Pranešėjų apsauga
zrs

 PRANEŠÄ–JŲ APSAUGA

 

Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

Informaciją apie pažeidimus Tarnyboje gali teikti esami ir buvę Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Tarnyba.

 

Informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatyme nustatytus požymius, Tarnybai gali bÅ«ti teikiama:
1. Užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (Pranešimo apie pažeidimą forma).
2. Apie pažeidimą pranešant laisvos formos pranešimu, jame nurodant, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis PranešÄ—jų apsaugos įstatymu, ir pateikti informaciją:
2.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
2.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
2.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jeigu su pranešime nurodyta Tarnyba sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti;
2.4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
2.5. ar apie šÄ¯ pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą privaloma nurodyti, kad šis pranešimas teikiamas vadovaujantis PranešÄ—jų apsaugos įstatymu.

Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešÄ—jo statuso jam suteikimo.

Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama:
1. Tiesiogiai atvykstant į Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą (102A kab., Sėlių a. 22, Zarasai).
2. Atsiunčiant pranešimą paštu, adresu: Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai, Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. Siunčiant paštu ant voko turi bÅ«ti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
3. Atsiunčiant pranešimą Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos elektroniniu paštu 
[email protected].

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu PranešÄ—jų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PranešÄ—jų apsaugos įstatymą.
Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2024-03-27
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?