2019 m. spalio 18 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Reikalavimai blankams
zrs
Reikalavimai blankams
Valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos dokumentų blankus rengia pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117  patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendacinio pobūdžio.
 
Fizinio asmens prašymas, adresuotas valstybės ar savivaldybių institucijoms ir kitoms įstaigoms, gali būti parengtas laisva forma.
 
Atkreipiame dėmesį į šiuos rašybos dalykus:
 
  • kaip skyrybos ženklas vartojamas brūkšnys ( – ), ne brūkšnelis ( - ), o kabutės pagal lietuviškąją tradiciją rašomos tokios: atidaromosios ( „ ), uždaromosios ( “ ). Plačiau žr. banko įrašą lietuviškos kabutės;
  • sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys, pvz.: asmens kodas – a. k. (ne a/k), atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s) ir pan. Daugiau apie sutrumpinimus žr. NUTARIMAI, Rašyba;
  • tarp sutrumpinimų, kaip ir tarp pačių žodžių, daromas tarpas, todėl ne a.k., A.V. (antspaudo vieta), t.t. ir pan., o a. k., A. V., t. t. ir pan.; jei trumpinamas asmens vardas, po vardo raidės taip pat daromas tarpas, pvz., J. Petraitis (ne J.Petraitis), dokumentuose patartina vartoti visą vardo ir pavardės formą;
  • data trumpuoju būdu rašoma skaitmenų grupes skiriant brūkšneliais, pvz., 2005-06-10. Daugiau žr. NUTARIMAI, Rašyba;
  • tekstą skaidant eilutėmis, eilučių gale galima nevartoti skyrybos ženklų, pvz., (asmens kodas rašomas atskiroje eilutėje, todėl gali būti neišskirtas kableliais ar skliaustais):
Jonas Petraitis
a. k. xxxxxxxxx
200.. m. .............. ... d. baigė ...................... tobulinimo kursą.
  • Žymint turinio pastabas – kas kurioje eilutėje, vietoje įrašytina, tekstas po tuščia eilute rašomas skliaustuose pradedant mažąja raide (1 var.), o kai rengiamas tik blanko pavyzdys ir tuščios eilutės nenaudojamos – didžiąja raide (2 var.), pvz.:
1 var.
Direktorius                 ...........................                          .....................................
                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)
                 A. V.
2 var.
Direktorius                       (Parašas)                                      (Vardas, pavardė)
                 A. V.
  • Jei dokumentą pasirašo moteris, pareigų pavadinimas turi būti taip pat moteriškosios giminės, pvz.: Direktorius Jonas Petraitis, bet Direktorė Janina Petraitienė. Daugiau apie pareigų pavadinimus žr. VLKK 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 5 (74).
  • Teksto pradžioje vengtinas pasakymas Šiuo pažymima, kad... – dokumento pavadinimas (pažymėjimas, diplomas, liudijimas) pats daug ką pasako, todėl patartina formuluoti, pvz., taip: Jonas Petraitis, a. k. xxxxxxxxxxxxx, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, xxxxxx, baigė Vairuotojų mokymo programą, valstybinis kodas xxxx.
Dar žr. Vladarskienė Rasuolė. Dokumentų tekstai, Vilnius:  Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.
 
Informacija pateikta http://www.vlkk.lt/lit/4484

2018-05-31
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?