2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Savivaldos komitetas
zrs

 

 

Arnoldas Abramavičius - komiteto pirmininkas
 
Tel.: +370 385 37153
Mob.: +370 616 44044
Algimantas Cibulskis - komiteto pirmininko pavaduotojas
 
Mob.: +370 610 27569
El.p.: [email protected]
Gedas Kukanauskas
 
Mob.: +370 601 05222
Olga Raugienė
 
 
Mob.: +370 62419441
El.p.: [email protected]
 
Ignas Zavadskas
 
Mob.: +370 687 30130

 

Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės Tarybos komitetų, komisijų, kitų Savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymo ir jų nuostatų tvirtinimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, teikia pasiūlymus dėl seniūnijoms pavadinimų suteikimo ar jų keitimo, dėl priskyrimo seniūnijoms savivaldybės teritorijas, jų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinusi vietos gyventojų nuomonę;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl tarybos narių delegavimo į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimo dėl dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
- teikia sprendimų projektus dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) bei visuomeninių komisijų ir tarybų veiklos nuostatų patvirtinimo;
- siÅ«lo rekomendacinius sprendimus Tarybos sprendimų projektams, kurie steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės biudžetines įstaigas, savivaldybės įmones, savivaldybės viešÄ…sias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves arba dalyvavimo steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo ir dėl viešÅ³jų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
- teikia pasiÅ«lymus tarybai dėl bendradarbiavimo užtikrinant viešÄ…ją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;
- teikia siūlymus nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus, ar kitus savivaldybės simbolius, siūlo jų naudojimo tvarką, tarybos nustatyta tvarka gali už nuopelnus pasiūlyti suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) piliečio garbės vardą;
- gali inicijuoti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje esančių jų padalinių veiklos gerinimo;
- teikia tvirtinti savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašÄ…. Šiame apraše turi bÅ«ti nustatyta, kokios sutartys negali bÅ«ti sudaromos be išankstinio tarybos pritarimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant gyventojų apklausą ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
- analizuoja ir teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planų, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose bÅ«tina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo, tyliųjų zonų nustatymo. Vykdo savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiÅ«rą;
- tarybai pavedus, taip pat savo iniciatyva, rengia ir teikia pasiÅ«lymus klausimais, susijusiais su tarybos narių veikla, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, užtikrinančių Tarybos narių veiklos garantijas, ir pateikia savo išvadas Tarybai. Domisi, kaip tarybos nariai susitikinėja su visuomene;
- teikia pasiÅ«lymus dėl adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimo ir keitimo;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas tvirtinimo savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
- išklauso Tarybos narių, be pateisinamų priežasčių nedalyvaujančių Tarybos darbe, paaiškinimus, teikia pasiÅ«lymus Tarybai, stebi kaip laikomasi Reglamento;
- analizuoja, kaip laikomasi Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės nutarimų savivaldybės teritorijoje, kaip sprendžiami piliečių pareiškimai, skundai, prašymai ir teikia pasiÅ«lymus tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui.
- priima rekomendacinius sprendimus ir teikia siÅ«lymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų keitimo ir pateikimo Vyriausybei, taip pat siÅ«lo suteikti ir keisti gatvių, aikšÄių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.

 


2021-05-25
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?