2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Socialinis komitetas
zrs

Socialinio komiteto posėdžių darbotvarkės

 

Daiva Dūdėnienė - komiteto pirmininkė

 

Mob.: +370 640 27881
El.p.: dudeniene.daiva@gmail.com

Violeta Barisevičienė - komiteto pirmininkės pavaduotoja
 
Mob.: +370 686 67030
Nijolė Guobienė
 
Mob.: +370 682 30903
Erikas Černovas
 
Mob.: +370 675 74503
El.p.: erikas.cernovas@gmail.com
Daiva Strazdienė
 
 
Mob.: +370 682 56235
El.p.: strazdienedaiva@gmail.com
 

 

Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir pan.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimo, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles;
- svarsto sprendimų projektus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, demografinių, sveikatos, švietimo ir kitų programų priėmimo ir teikia išvadas Tarybai;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros (įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo); ir dėl savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai;
- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo, dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo ir dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo;
- teikia pasiūlymus vaikų ir jaunimo teisių apsaugos ir maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo;
- teikia pasiūlymus dėl sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo; ir savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir jo remonto, socialinio būsto nuomos;
- analizuoja socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimus, teikia pasiūlymus ir išvadas;
- analizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą (dalyvavimą kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir jų veiklos priežiūros, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir jų veiklos priežiūros) bei teikia išvadas;
- teikia pasiūlymus dėl biudžeto lėšų skyrimo socialinėms reikmėms;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, teikia pasiūlymus dėl dalyvavimo sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo.
 

 


2019-07-03
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?