2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Socialinis komitetas
zrs

Socialinio komiteto posėdžių darbotvarkės

 

Daiva Dūdėnienė - komiteto pirmininkė

 

Mob.: +370 640 27881
El.p.: [email protected]

Violeta Barisevičienė - komiteto pirmininkės pavaduotoja
 
Mob.: +370 686 67030
Nijolė Guobienė
 
Mob.: +370 682 30903
Erikas Černovas
 
Mob.: +370 675 74503
El.p.: [email protected]
Daiva Strazdienė
 
 
Mob.: +370 682 56235
El.p.: [email protected]
 

 

Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir pan.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimo, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles;
- svarsto sprendimų projektus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultÅ«rinių, demografinių, sveikatos, švietimo ir kitų programų priėmimo ir teikia išvadas Tarybai;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros (įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo); ir dėl savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiÅ«rai;
- teikia pasiÅ«lymus dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo, dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiÅ«ros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo ir dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo;
- teikia pasiÅ«lymus vaikų ir jaunimo teisių apsaugos ir maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo;
- teikia pasiūlymus dėl sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo; ir savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir jo remonto, socialinio būsto nuomos;
- analizuoja socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimus, teikia pasiÅ«lymus ir išvadas;
- analizuoja gyventojų bendrosios kultÅ«ros ugdymą ir etnokultÅ«ros puoselėjimą (dalyvavimą kultÅ«ros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultÅ«ros centrų ir kitų kultÅ«ros įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir jų veiklos priežiÅ«ros, savivaldybių viešÅ³jų bibliotekų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir jų veiklos priežiÅ«ros) bei teikia išvadas;
- teikia pasiÅ«lymus dėl biudžeto lėšÅ³ skyrimo socialinėms reikmėms;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, teikia pasiÅ«lymus dėl dalyvavimo sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešÅ³jų ir sezoninių darbų organizavimo.
 

 


2019-07-03
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?