2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Teritorijų planavimas ir statyba
zrs

 

Eil.

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas Dokumentai Paslauga teikiama el. būdu
1. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PAS4229)

PASIS

2. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PAS3491)

PASIS 

3. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PAS30710)    PASIS 
4. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas (PAS3268)  PASIS 
5. Bendrojo, specialiojo, detaliojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo organizavimas (PAS31121)   PASIS 
6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas (PAS31123)   PASIS  
7. Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimas (PAS3057)   PASIS 
8. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas (PAS3070)   PASIS  
9. Visuomenei svarbių pastatų projektinių pasiūlymų užduoties ir projektinių pasiūlymų derinimas (PAS31093)   PASIS  
10. Prašymų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo priėmimas ir įsakymų išdavimas (PAS36220) PASIS 

 


2020-06-02