2023 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Ūkio komitetas
zrs

 

Vytautas Eidėjus - komiteto pirmininkas

 

Tel. 8 600 12941

 
 

 

Vytautas Sekonas- komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Tel. 8 610 34016

 
 

 

Virginijus Smalskis

 

Tel. 8 616 46824

 

Domijanas Popovas

 

Tel. 8 685 70440
 

 

Erikas Černovas

 

Tel. 8 675 74503


 

 

 

Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymo, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir teikia išvadas dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl saugomų teritorijų steigimo pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką ir dėl skelbimo Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultÅ«ros paveldo objektų, siÅ«lo rekomendacinius sprendimus aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai;
- teikia pasiūlymus ir rekomendacinius sprendimus dėl turizmo vystymo rajone;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkÅ«rimo religinėms bendrijoms ir bendruomenėms, dėl sprendimų išduoti leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose priėmimo, žuvų išteklių naudojimo, atkÅ«rimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planų tvirtinimo teisės aktų nustatyta tvarka;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos įgyvendinamų investicinių projektų ir dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;
- teikia pasiūlymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise;
- analizuoja kaip vykdoma pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, Savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė;
- teikia pasiūlymus sprendimams dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo priėmimo teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, dėl patalpų suteikimo Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;
- teikia pasiÅ«lymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo ir kÅ«rimo, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimo ir stebėsenos;
- teikia pasiÅ«lymus dėl stichinių meteorologinių reiškinių, gyvÅ«nų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiÅ«ros programų įgyvendinimo, medžiojamųjų gyvÅ«nų ir griežtai saugomų rÅ«šių laukinių gyvÅ«nų žemės Å«kiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktÅ«ros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas;
- siÅ«lo rekomendacinius sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo, sąvartynų įrengimo ir eksploatavimo dėl savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiÅ«ros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo;
- siÅ«lo rekomendacinius sprendimus dėl teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, specialiųjų architektÅ«ros reikalavimų nustatymo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių naudojimo priežiÅ«ros įstatymų nustatyta tvarka.

 


2023-08-23
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?