2020 m. birželio 3 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Viešame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas
zrs
Ką reikia žinoti asmeniui, norinčiam dalyvauti Zarasų rajono savivaldybės (toliau-Savivaldybė) organizuojamuose viešuosiuose elektroniniuose aukcionuose:
 
1. Aukcionai yra skelbiami specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Savivaldybės organizuojamų aukcionų sąrašą galima rasti paspaudus meniu punktą „Varžytynės ir aukcionai" ir pasirinkus reikšmę „Zarasų savivaldybės aukcionai" bei paspaudus mygtuką „Ieškoti". Norėdamas pamatyti visą reikiamą informaciją apie aukcioną, asmuo turi paspausti aukciono numerį ir įeiti į vidinį aukciono skelbimą.
 
2. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai. Asmuo www.evarzytynes.lt puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti" ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę.
 
Toliau registracija tęsiama norimo įsigyti turto vidiniame aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu, vidiniame aukciono skelbime paspaudęs mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną", asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.
 
3. Asmuo, ketinantis dalyvauti Savivaldybės organizuojamuose aukcionuose, turi atkreipti dėmesį į tai, kad vieši elektroniniai aukcionai vyksta 2 etapais:
 
1) Etapas. Elektroninio aukciono dalyvio registracija.
 
Asmuo turi užsiregistruoti į konkretų aukcioną skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu.
 
Vidiniame aukciono skelbime paspaudęs mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną", asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.
 
SVARBU. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai.
 
Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
 
1 ŽINGSNYJE užpildoma informacija apie dalyvį ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra.
 
Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.
 
Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.
 
Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.
 
SVARBU. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą - prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti .pdf formato, ne didesnis nei 1000 kB);
 
2 ŽINGSNYJE privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.
 
SVARBU. Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.
 
3 ŽINGSNYJE a) prisegami dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimas vykdomas ne sistemos priemonėmis, todėl dalyvis privalo išsaugoti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pridėti juos registracijos metu, skyriuje „Apmokėjimo dokumentai", galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB);
 
SVARBU. Mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodyti parduodamo turto adresą.
 
b) Skyriuje „Dokumentai" prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB) :
 
I. JURIDINIAI ASMENYS/JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS:
 
1. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO arba JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠO (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
 
2. ĮSTATŲ arba NUOSTATŲ (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
 
3. KOMPETETINGO VALDYMO ORGANO SPRENDIMO dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
 
4. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 
5. KITUS ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.
 
II. FIZINIAI ASMENYS:
 
1. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 
2. KITUS ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.
 
SVARBU. Registracijos į aukcioną laikotarpiu galite peržiūrėti ir redaguoti savo registraciją „Varžytynės ir aukcionai" skyriuje „Mano" skiltyje.
 
Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Laukiama organizatoriaus patvirtinimo". Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus - būsena pasikeičia į „Patvirtinta".
 
Atsakingi Savivaldybės darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.
 
2) Etapas. Vykstantis aukcionas.
 
Jame gali dalyvauti asmuo, kurio registracija į konkretų aukcioną yra patvirtinta.
 
Norint aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Mano siūloma kaina" įvesti siūlomą kainą, už kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką „Siūlyti".
Jeigu aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei turto pardavimo kainai.
 
Visada po mygtuko „Siūlyti" paspaudimo, naudotojas papildomai paklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą. Pasirinkus „Nesiūlyti", kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus „Ar tikrai siūlote?", naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas.
 
Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama sistemos duomenų bazėje.
 
Aukcione padidinti kainą galima rankiniu arba automatiniu būdu. Nustatytus automatinio kainos kėlimo parametrus aukciono metu galima pakeisti arba atšaukti.
 
Aukcionas baigiamas automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Jei iki aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto aukciono metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.
 

Laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

 


2020-04-03