2020 m. liepos 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Zarasų rajone veikiančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos
zrs
1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centras
(Zarasai, Malūno g. 2, direktorė – Valentina Paliūnienė, tel. 864790148 ar (8 385) 51537, el. p. soc.paslaugos@gmail.com).
 
Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti kokybiškas, visoms gyventojų grupėms prieinamas socialines paslaugas, atitinkančias klientų poreikius ir lūkesčius, didinti jų įvairovę.
 
Teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo, dienos socialinės globos asmens namuose, psichologo pagalba ir kitos socialinės paslaugos pagal gyventojų individualius poreikius.
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl skyrimo vykdyti globos centro funkcijas ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą“ pakeitimo“ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau –centras) paskirtas vykdyti globos centro funkcijas.
 
Centras, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui ar socialiniam globėjui, teikia socialines paslaugas bei kitą reikalingą pagalbą visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. I2(6.71E)-184 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių atvejo vadybos funkcijas ir koordinuojančių atvejo vadybos procesus, sąrašo patvirtinimo“ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras patvirtintas vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.
 
Zarasų rajono Socialinių paslaugų centre veikia:
- pagalbos į namus ir dienos socialinės globos tarnyba
- laikino apgyvendinimo tarnyba
- paramos šeimai tarnyba
- Globos centras
- Vaikų dienos centras
 
ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
 
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas, el.p.
Darbo grafikas
 
Administracija
 
Valentina Paliūnienė
Direktorė
8 (385) 51537
(+ 370) 647 90148
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Rita Danienė
Vyr. buhalterė
 (+370) 60298255
V    17.00 – 22.00
VI   7.00-18.00
VII 7.00 -12.00
Asta Barzdienė Ūkvedė 8 (385) 51537
bastilita@gmail.com
I-III 8.00 - 17.00
IV 8.00 -14.00
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
Bendrosios socialinės paslaugos
 
Ala Savičenko
Užimtumo specialistė 
(+370) 647 90145
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR PAGALBOS Į NAMUS TARNYBA
 
Simona Vaitkūnaitė
Socialinė darbuotoja
(+370) 647 90147
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
Laikino apgyvendinimo tarnyba
 
Vaiva Sukavičienė Socialinė darbuotoja
(+370) 64790143
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
Socialinio darbuotojo padėjėjas
8 (385) 51537
I-VII   8.00 - 8.00
 
Paramos šeimai TARNYBA
 
Inga Vasiliauskienė
Atvejo vadybininkė
(+370) 6 71 30836
I-III-V 7.00-19.00 
II-IV 17.00 – 19.00
Erika Ilčiukienė
Atvejo vadybininkė
(+370) 671 31184
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Jūratė Eigėlienė
Atvejo vadybininkė
(+370) 671 31219
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Nelia Valentanavičienė
Socialinė darbuotoja,  dirbanti su šeimomis
(Imbrado seniūnija)
(+370) 678 38296
II-IV 7.00 – 17.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Donata Bogomolnikova
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zarasų miesto seniūnija)
(+370) 671 30754
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Vasilisa Rybakova
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zarasų miesto seniūnija)
(+370) 671 30761
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Violeta Šarkaitė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zarasų seniūnija)
(+370) 671 30802
I-II 8.00-17.00
III 13.30 -17.00
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Miglė Gudelienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zarasų seniūnija)
(+370) 671 130823
 
I  13.30-17.00
II - III 8.00-17.00
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Inga Vadišienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Zarasų seniūnija)
(+370) 671 30769
 
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Aliona Kolesnikovienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Degučių seniūnija)
(+370) 671 31056
II-IV 7.00 – 18.00
Kristina Leščinskaitė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Dusetų seniūnija)
(+ 370) 647 90140
 
I-IV 7.00 – 18.00
V     7.00 – 16.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Svetlana Šileikienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Turmanto seniūnija)
(+370) 671 31069
 
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Sandra Kiliuvienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Antalieptės seniūnija)
(+370) 671 31037
 
I-II 8.00-17.00
III 8.00-11.30
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Aldona Sadelskienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Antazavės seniūnija)
(+370) 61227921
I-II 8.00-17.00
III 8.00-11.30
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Neringa Šimkūnienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Salako seniūnija)
(+370) 671 31172
 
II -IV  8.00 - 17.00
V       13.00 - 16.30
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Nijolė Plučienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(Suvieko seniūnija)
(+370) 622 62343
 
I-II 8.00-17.00
III 8.00-11.30
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Artūras Čižikas
Socialinis darbuotojas, 
dirbantis su šeimomis
(Zarasų miesto seniūnija)
(+370) 647 90146
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
GLOBOS CENTRAS
 
Laura Adamonienė
Globos koordinatorė
(+370) 647 90141
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
Ina Bardinskienė
Atestuota  socialinė darbuotoja
(+370) 671 30827
I-V 17.00 - 21.00
Genutė Vadaišienė
Atestuota socialinė  darbuotoja
(+370) 614 82822
I-V 17.00 - 21.00
Renata Veličkienė Socialinė darbuotoja (+370) 67130827 I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45
 
VAIKŲ DIENOS CENTRAS
 
Virginija Mazūrienė
Socialinė darbuotoja
(+ 370) 676 65375
I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka
nuo 12.00 iki 12.45

 
 
 
2. Salako socialinės globos namai
(Zarasų r., Salako mst.,  Daugailių g. 10, direktorė – Vilma Zarakauskienė, tel. (8 385) 59285, el. p. zarakauskiene@gmail.com).
 
Salako socialinės globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
 
Globos namų veiklos tikslai yra: teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusius poreikius ir geriausią interesą; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl  Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų“ nustatytos Salako socialinės globos namų teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainos vienam asmeniui per mėnesį:
1. Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 569,52 Eur.
2. Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 669,49 Eur. 

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SALAKO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE
2020-01-01

 

1. Planinis vietų skaičius – 30
2. Laisvos vietos – 0
3. Laukiančiųjų eilėje skaičius – 0.
 

3. Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“.
 
(Zarasų r.,  Antazavės k., Dvaro g. 19, direktorius Kęstutis Ražanas, tel (8 385) 41434, el. p. antazaves.vgn@gmail.com
 Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“ (toliau – Socialinių paslaugų centras)  yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti likusiam be tėvų globos vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.
Socialinių paslaugų centro tikslai yra:
 
teikti ilgalaikes (trumpalaikes), ugdymo ir kitas socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Socialinių paslaugų centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
 
tęsti vaikams, sulaukusiems pilnametystės, apgyvendinimo bendruomeniniuose vaikų globos namuose paslaugas, jei vaikas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje ir pageidauja toliau gyventi Socialinių paslaugų centre;
 
teikti apgyvendinimo, savarankiško gyvenimo namų paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims (šeimoms), užtikrinti vaikams dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.
 
4. Rajone socialinės reabilitacijos paslaugas teikia neįgaliųjų nevyriausybinės asociacijos:
 
- Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga
(Zarasai, Palaukės g. 36, pirmininkė – Olga Ludziš, tel. (8 385) 53084, el. p. zarasu.negalia@gmail.com).
 
- Zarasų rajono neįgaliųjų draugija
(Dusetos, Vytauto g. 25, pirmininkė – Vilhelmina Dubnikova, tel. 868544669 el.p. draugija@inbox.lt
 
- Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Zarasų Viltis“
(Zarasai, Bukanto g. 20/1, pirmininkė – Rasa Juršienė, tel. (8 385) 52108, el. p. rasa@zarasubiblioteka.lt).
 
- VšĮ LASS šiaurės rytų centras
(Zarasai, J. Gruodžio g. 7-42, pirmininkė – Virginija Pukėnienė, tel. (8 385) 51760, el. p. zarasai@lass.lt).
 
- Viešosios įstaigos Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos užimtumo kambarys, veikiantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre. Vadovė – Janė Jurkėnienė, tel. (8 385) 53930, el. p. zarasupsc@gmail.com.
 
5. Rajone veikia valstybinė globos įstaiga Zarasų socialinės globos namai
(Zarasai, Aušros g. 18B, direktorius – Daiva Dūdėnienė, tel. (8 385) 46650, el. p. zarasusgn@zarasusgn.lt).
 
Zarasų socialinės globos namai – yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
 
Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
 
 

 


2020-02-07