2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija
zrs

 

KOMISIJOS PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija
TEISĖS AKTO, KURIUO SUDARYTA KOMISIJA, DATA, NUMERIS, PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)?326 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos bÅ«sto pritaikymo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“.
KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO KONTAKTAI
Komisijos pirmininkė – Gabija Likauskaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Deimantė Rybakovaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Ana Jezerskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos nariai:
Jonas Žusinas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius;
Alina PaliÅ«nienė,  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinės rÅ«pybos specialistė;
Olga Ludziš, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pirmininkė.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje yra pritaikomas būstas, specialistas socialiniam darbui.
Komisijos pirmininkės kontaktai: Gabija Likauskaitė, (8 385) 30738, [email protected].
KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS (FUNKCIJOS)
BÅ«sto pritaikymo žmonėms su negalia komisija vertina bÅ«sto pritaikymo poreikį;  priima sprendimą tenkinti (arba netenkinti) bÅ«sto pritaikymo poreikį (nurodomas asmens, kuriam nuspręsta pritaikyti (arba nepritaikyti) bÅ«stą, vardas, pavardė, gimimo data, bÅ«sto adresas, reikalingi bÅ«sto pritaikymo darbai). Jei priimamas sprendimas tenkinti bÅ«sto pritaikymo poreikį, Komisija kartu patvirtina statybos darbų specialisto parengtą preliminarų bÅ«sto pritaikymo darbų aprašo ir išlaidų sąmatos projektą arba juos atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Jei Komisija atmeta statybos darbų specialisto parengtą preliminarų bÅ«sto pritaikymo darbų aprašo ir išlaidų sąmatos projektą, statybos darbų specialistas, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktas pastabas, patikslina preliminarų bÅ«sto pritaikymo darbų aprašo ir išlaidų sąmatos projektą ir teikia juos Komisijai tvirtinti iš naujo; svarsto ir tvirtina savivaldybės bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilę; atsižvelgdama į patvirtintą bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilę ir einamiesiems metams skirtas valstybės biudžeto lėšas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d. sudaro ir tvirtina einamaisiais metais siÅ«lomų pritaikyti bÅ«stų sąrašÄ…; priima sprendimą dėl asmens, kurio bÅ«sto pritaikymo poreikį nuspręsta tenkinti bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilės praleidimo einamaisiais metais Tvarkos aprašo nustatytais atvejais; priima sprendimą dėl bÅ«sto pritaikymo darbų vykdymo, jei bÅ«sto mokestinė vertė yra mažesnė už bÅ«sto pritaikymo darbų išlaidų sąmatoje numatytas išlaidas; teikia motyvuotą išvadą savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymo asmens poreikiams, jei savivaldybės administracija pateikia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštišką sprendimą nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai bÅ«tų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams (nurodomas asmens, kuriam turi bÅ«ti pritaikytas bÅ«stas, vardas, pavardė, gimimo data, bÅ«sto adresas); priima sprendimą skirti kompensaciją, jei asmuo, kurio bÅ«sto pritaikymo poreikį nuspręsta tenkinti, ar jo atstovas parduoda asmens poreikiams nepritaikytą bÅ«stą ir perka visiškai arba iš dalies pritaikytą bÅ«stą; prižiÅ«ri, kaip vykdomi bÅ«sto pritaikymo darbai, ir vertina atliktus bÅ«sto pritaikymo darbus; gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pritarimą, priima sprendimą dėl papildomai perkamos įrangos ir (ar) atliekamų bÅ«sto ir jo aplinkos pritaikymo darbų, neišvardytų Galimų bÅ«sto pritaikymo darbų, įrangos ir jų įsigijimo bei keltuvų eksploatavimo išlaidų sąrašo (Tvarkos aprašo 4 priedas) 1 punkte; jei paskirsčius bendrą valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšÅ³ sumą konkrečių bÅ«stų pritaikymui finansuoti, lieka lėšÅ³, kurių neužtenka paskutiniam pagal bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilę bÅ«stui pritaikyti, šias lėšas skirti kitam pagal bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilę bÅ«stui, kuriam pritaikyti šios lėšÅ³ sumos užtektų; priima sprendimą dėl nepanaudotų einamiesiems metams skirtų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšÅ³ bÅ«stų pritaikymui finansuoti panaudojimo Tvarko aprašo 43 punkte nurodytais atvejais; asmens ar asmens atstovo prašymu išbraukia asmenį, kuriam turi bÅ«ti pritaikytas bÅ«stas, iš sudarytos bÅ«sto pritaikymo neįgaliesiems eilės; priima sprendimą dėl pakartotinio bÅ«sto pritaikymo tikslingumo Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais atvejais; priima sprendimą tenkinti (arba netenkinti) bÅ«sto pritaikymo poreikį, jei bÅ«ste asmuo faktiškai negyvena dėl to, kad bÅ«stas nėra pritaikytas jo poreikiams; posėdyje svarsto bÅ«sto pritaikymo darbų projektą (jei rengiamas), preliminarų bÅ«sto pritaikymo darbų aprašo ir išlaidų sąmatos projektą, vertinimo aktą bei Tvarkos aprašo 18 ir 25 punktuose nurodytus dokumentus; gali priimti sprendimą pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą už baigtus bÅ«sto pritaikymo darbus, sumokėti iš einamųjų metų asignavimų, o likusius darbus perkelti į kitus metus ir už juos sumokėti iš kitais metais valstybės ir savivaldybės biudžetų skirtų asignavimų, jeigu einamaisiais metais atlikti ne visi bÅ«sto pritaikymo darbai; priima sprendimus dėl keltuvo (lifto) tarp aukštų bÅ«sto viduje ir (ar) į rÅ«sį pirkimo ir įrengimo tikslingumo; vertina bÅ«sto pritaikymą – apžiÅ«ri pritaikytą bÅ«stą ir teikia rangovui ar pačiam savarankiškai bÅ«sto pritaikymo darbus organizavusiam asmeniui ar jo atstovui pastabas bei pasiÅ«lymus dėl darbų atlikimo kokybės, bÅ«sto pritaikymo tinkamumo; vertina atliktus bÅ«sto pritaikymo darbus ir pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba surašo savivaldybės  mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos bÅ«sto pritaikymo darbų trÅ«kumų aktą ir nustato terminą šiems trÅ«kumams pašalinti; pasikeitus baziniam socialinės išmokos dydžiui, esant poreikiui priima sprendimą dėl maksimalios bÅ«sto pritaikymo lėšÅ³ sumos perskaičiavimo; užsiima proaktyvia bÅ«sto pritaikymo darbus galinčių atlikti rangovų paieška ir skatina juos dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Metų gale Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia laisvos formos ataskaitą apie vykdant  rangovų paiešką atliktus darbus ir veiksmus.

2023-08-03
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?