2023 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų rajono savivaldybės peticijų komisija
zrs
KOMISIJOS PAVADINIMAS
 
TEISĖS AKTO, KURIUO SUDARYTA KOMISIJA (GRUPĖ), DATA, NUMERIS, PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-160 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“.
 
KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO KONTAKTAI
Komisijos pirmininkas – Ingrida TatarÅ«nė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vytautas Sekonas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė – Laura Kviklienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
Komisijos narai:
Violeta Barisevičienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė;
Daiva Dūdėnienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė;
Daiva Svidinskienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos pirmininkės kontaktai: Ingrida TatarÅ«nė, tel. 8 611 43889, el. p. [email protected] 
KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS (FUNKCIJOS)
Zarasų rajono savivaldybės peticijų komisija sprendžia Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo (toliau – Ä®statymas) nustatyta tvarka teikiamų kreipimųsi vertinimo, jų pripažinimo peticijomis ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja peticijas ir teikia išvadas dėl peticijose pateiktų prašymų ar siÅ«lymų tenkinimo.
Komisija nagrinėja peticijas dėl Savivaldybės institucijų priimamų norminių teisės aktų. Atlikdama Ä®statyme nustatytas funkcijas, Komisija turi šias teises: 1) pasitelkti specialistų ar ekspertų; 2) kreiptis į valstybės ir Savivaldybės institucijas, mokslo ir studijų institucijas, švietimo įstaigas su prašymu per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos pateikti nuomonę ir kitą reikiamą informaciją dėl kreipimesi (peticijoje) pateikto prašymo ar siÅ«lymo; 3) kviesti į savo posėdžius specialistus, ekspertus, institucijų ar įstaigų atstovus, pateikusius ar galinčius pateikti nuomonę ir kitą reikiamą informaciją dėl kreipimesi (peticijoje) pateikto prašymo ar siÅ«lymo; 4) reikalauti, kad pareiškėjas ar jo atstovas per Komisijos nustatytą ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą pateiktų papildomus dokumentus ar informaciją, susijusius su pateiktu kreipimusi (peticija); 5) kitas Ä®statyme numatytas teises. Komisijos pareigos numatytos Ä®statyme ir kituose šių Nuostatų skyriuose.
Komisija, susipažinusi su kreipimusi, išsiaiškina, ar jame pateikto prašymo ar siÅ«lymo nagrinėjimas priklauso Komisijos kompetencijai. Komisija, nustačiusi, kad gautame kreipimesi pateikto prašymo ar siÅ«lymo nagrinėjimas nepriskirtas jos kompetencijai, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo dienos tokį kreipimąsi persiunčia Ä®statymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytai atitinkamai institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui.
Komisija, priėmusi sprendimus pripažinti kreipimąsi peticija ir priimti peticiją nagrinėti, nustato peticijos nagrinėjimo būdą, vietą ir laiką ir apie tai paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.
Išnagrinėjusi peticiją, Komisija Savivaldybės institucijai, kuri turi įgaliojimus priimti peticijoje pateiktam prašymui ar siÅ«lymui įgyvendinti reikalingą norminį teisės aktą, motyvuotai teikia vieną iš šių išvadų: 1) visiškai ar iš dalies tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siÅ«lymą ir inicijuoti norminio teisės akto priėmimą, pakeitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiu galios; 2) netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siÅ«lymo.

2023-08-01
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?