2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano projekto rengimo strategijos darbo grupės susitikimas kultūros klausimais
zrs
 
 
 
 
2014 m. liepos 8 d. įvyko Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano projekto rengimo strategijosdarbo grupės susitikimas kultūros politikos klausimais. Šiame posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai bei kultūros įstaigų atstovai.
 
Posėdžio metu buvo aptarti kultūros politikos Zarasų rajone  strateginiai tikslai ir uždaviniai.
 
Siūlomi strateginiai tikslai:
 
ugdyti vietos jaunąją kartą, atpažįstančią kokybišką kultūrą, per kūrybingumą ir kultūrinį poreikį, siekiant jaunosios kartos konkurencingumo didinimo ir socialinių problemų prevencijos;
 
atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą per kultūrinį turizmą ir kūrybines industrijas, siekiant kultūrinio sektoriaus ekonominio efektyvumo;
 
užtikrinti vietos bendruomenėms kokybišką kultūrinį gyvenimą, laikantis kultūrinės įvairovės ir prieinamumo principų, mažinant socialinę atskirtį kultūrinėmis priemonėmis.
 
Susitikimo metu akcentuota, kad ekonominio efektyvumo aspektas yra labai svarbus ir turėtų atsispindėti visuose tiksluose ir uždaviniuose.
 
Pagrindinės susitikimo metu įvardytos problemos ir siūlomi sprendimo būdai pateikiami lentelėje:
 
Problema
Siūlomas sprendimo būdas
Nėra vieno informacijos šaltinio, kuriame galima būtų rasti informacijos apie visose įstaigose vykstančius renginius
Sukurti informacinę platformą, kurioje būtų pateikiama informacija apie visus rajone vykstančius renginius ir pan.
Nėra išvystyto pažintinio kelio, kuris galėtų įeiti į nacionalinį maršrutą
Apsispręsti dėl pažintinio kelio (vieno ar kelių), kompleksiškai jį vystyti ir plėtoti, rengiant projektus
Tuščia stovyklų organizavimo niša
Parengti stovyklų organizavimo tvarką, apsvarstyti kryptis ir skatinti jas organizuoti – tiek kultūrinių iniciatyvų, tiek sporto
Nėra vieningos renginių organizavimo tvarkos
Sukurti renginių organizavimo, prekybos jų metu reguliavimo ir leidimų išdavimo tvarką
 
Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus rajono plėtros strategijos klausimais Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriui, tel. (8 385) 37170, (8 385) 37191 arba el. paštu: ramune.sileikiene@zarasai.lt

2014-09-06
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?