2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano projekto rengimo strategijos darbo grupės susitikimas švietimo politikos klausimais
zrs
 
 
 
2014 m. liepos 8 d. įvyko Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano projekto rengimo strategijosdarbo grupės susitikimas švietimo politikos klausimais. Šiame posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai bei švietimo įstaigų vadovai.
Posėdžio metu buvo aptarti svarbiausi švietimo politikos Zarasų rajone klausimai ir problemos:
·         priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas;
·         socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus didėjimas;
·         šiuolaikinės technologijos švietimo sistemoje;
·         švietimo įstaigų bendradarbiavimas;
·         švietimo įstaigų infrastruktūros būklė;
·         savanorystės, pilietiškumo ugdymas;
·         stovyklų organizavimas.
 
Pagrindinės susitikimo metu įvardytos problemos ir siūlomi sprendimo būdai pateikiami lentelėje:
Problema
Siūlomas sprendimo būdas
Didėja socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius
Papildomai dirbti su socialinės rizikos šeimomis, rengti projektus, gerinančius jų socialinius įgūdžius
Šiuolaikinių technologijų naudojimas švietimo įstaigose
Stiprinti kompiuterinius gebėjimus, rengiant projektus, susijusius su šiuolaikinių technologijų diegimu ir plėtra
Bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigos kartais dubliuoja savo funkcijas
Skatinti įstaigas atskirti savo funkcijas ir bendradarbiauti tarpusavyje, organizuojant bendras veiklas
Vidaus apdaila daugelyje švietimo įstaigų pasenusi ir reikalingas vidaus remontas
Planuoti projektus švietimo įstaigų vidaus remonto darbams
Mažas dėmesys savanorystei, pilietiškumo ugdymui
Prasmingai išnaudoti privalomas socialines valandas (5 val. per metus), skatinant savanorystę ir ugdant pilietiškumo, bendruomenės jausmą
Labai prasta neformalaus švietimo įstaigų būklė, pasenusios naudojamos priemonės, instrumentai
Planuoti projektus visapusiškam neformalaus švietimo įstaigų modernizavimui, priemonių/instrumentų atnaujinimui
Nėra organizuojamos stovyklos
Išrinkti pedagogus, galinčius prisidėti prie stovyklų organizavimo, nustatyti galimas stovyklų kryptis, pvz., kalbų, kultūrinių iniciatyvų ar sporto 
 
Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus rajono plėtros strategijos klausimais Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriui, tel. 37170, 37191 arba el.paštu: ramune.sileikiene@zarasai.lt

2014-07-21