2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo verslo subjektų rėmimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisija
zrs
KOMISIJOS PAVADINIMAS
 
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo verslo subjektų rėmimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisija
 
TEISĖS AKTO, KURIUO SUDARYTA KOMISIJA (GRUPĖ), DATA, NUMERIS, PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-251 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšomis finansuojamų projektų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“.
 
KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO KONTAKTAI
Komisijos pirmininkė – Aurelija Trimonytė, Zarasų rajono savivaldybės vicemerė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jolanta Purvinskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Joana Širvinskaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Inga Cibulskienė – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė,
Gerda Černiauskienė – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė,
Jolita Zovienė – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos ir materialinio aprÅ«pinimo skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko kontaktai: Aurelija Trimonytė, tel. + 370 385  37 174, + 370 610 10 157, el. p. [email protected].
 
KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS (NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI)
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo verslo subjektų rėmimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisija atlieka paraiškų vertinimą užpildant administracinės atitikties ir tinkamumo bei kokybės vertinimo anketas; 2) parengia projektų paraiškų vertinimo suvestinę; 3) svarsto paraiškų veiklų įgyvendinimo ir lėšÅ³ naudojimo ataskaitas; 4) nagrinėja paramos gavėjų motyvuotus prašymus dėl Paraiškose pateiktų lėšÅ³ ir (ar) veiklų įgyvendinimo keitimo; 5) ne mažiau kaip kartą per metus rajono Savivaldybės merui pateikia informaciją apie rajono Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos vykdymą. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 1) kviesti specialistus ar ekspertus dokumentų vertinimui, pareiškėjus/paramos gavėjus, atliekant jų įgyvendinamų paraiškų veiklų priežiÅ«rą, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai; 2) vykti į remiamos paraiškos veiklų įgyvendinimo vietą; 3) prašyti paraiškų teikėjų papildomos informacijos, reikalingos vertinimui ir tam atlikti skirti laiką ne ilgiau kaip 5 d. d; 4) įvertinusi paraišką, prašyti paraiškų teikėjų patikslinti paraišką dėl skiriamos paramos sumos neatitikimo su suma esančia pateiktoje paraiškoje, per nustatytą terminą.
 

2024-04-04
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?