2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija
zrs
KOMISIJOS PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija
 
TEISĖS AKTO, KURIUO SUDARYTA KOMISIJA, DATA, NUMERIS, PAVADINIMAS
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-17 įsakymas Nr. I(6.6 E)-181 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ su pakeitimais
 
KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO KONTAKTAI
Komisijos pirmininkas – Evaldas Ulianskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas. Jo nesant – Jurgita Kazlauskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Irina Melkova, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, jos nesant – Živilė Mikniuvienė, Statybos ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė.
Komisijos nariai:
Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas;
Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, atstovas – Aplinkos ministro nustatytais atvejais;
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
Saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į valstybinius parkus, valstybinius draustinius, valstybinius rezervatus, biosferos rezervatus, biosferos poligonus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus;
KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos Utenos teritorinio padalinio atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultÅ«ros paveldas, jo teritorijos ar jų apsaugos zonos;
Kiti teritorijos planavimo sąlygas išdavusių (turėjusių išduoti) institucijų (jų padalinių) atstovai.
Kmisijos pirmnko kontaktai: Evaldas Ulianskas, +370 385 37 145, [email protected].
 
KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS (FUNKCIJOS)
Zarasų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija  nagrinėja gautą planavimo organizatoriaus prašymą derinti teritorijų planavimo dokumentą: patikrina ar   pateiktas derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas atitinka Å«kio šakų plėtros programas ir strateginių dokumentų nuostatas, galiojančius aukštesnio ir to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijų planavimo normų reikalavimus, besiribojančių savivaldybių bendruosiuose planuose nurodytus sprendinius, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus teritorijų planavimo dokumentus; ar pateiktas dokumentas neprieštarauja visuomenės (viešajam) interesui, įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimo dokumentų rengimą, ar jų sprendinių įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitoms (gretimoms) teritorijoms; ar įvykdytos planavimo sąlygos (planavimo sąlygų reikalavimų įgyvendinimas kompensacinėmis ar alternatyviomis priemonėmis derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis). Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritaria komisijos nariai.

2024-04-09
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?