2022 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija
zrs

KOMISIJOS PAVADINIMAS

Zarasų rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

 

TEISĖS AKTO, KURIUO SUDARYTA KOMISIJA, DATA, NUMERIS, PAVADINIMAS

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-16 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-240 „Dėl Zarasų rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiÅ«ros komisijos sudarymo“, su pakeitimais.

 

KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO KONTAKTAI

Komisijos pirmininkė – Irma Žukauskaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Evaldas Ulianskas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

Komisijos nariai:

Vytautas Mickevičius, Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovas;

Jurgita Kazlauskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė;

Zarasų rajono Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje yra želdynai ir želdiniai, seniūnas.

Komisijos pirmininkės kontaktai: Irma Žukauskaitė,  (8 385) 37 190, [email protected]

 

KOMISIJOS VEIKLOS APRAŠYMAS (NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI)

Komisijos funkcijos: įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krÅ«mų bÅ«klę vietojeteisės aktų nustatyta tvarka;išvadą dėl saugotinų medžių ir krÅ«mų pašalinimo bÅ«tinybės priima įsitikinus, kad želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius; priima sprendimą dėl leidimo kirsti, persodinti, genėti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius Zarasų rajone ne miško paskirties valstybinėje ir privačioje žemėje, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krÅ«mai, augantys ne miškų Å«kio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krÅ«mų priskyrimo saugotiniems“ patvirtintą bent vieną nurodytą  kriterijų; teikia siÅ«lymus dėl kompensacinių priemonių už kertamus želdinius nustatymo.; prireikus organizuoja želdinių bÅ«klės ekspertizę.

 

 


2021-08-26