2020 m. liepos 13 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Zarasų
zrs
Seniūnas Valdas Utka
Tel.: 8 385 37182; el. pašto adresas: zarasusen@zarasai.lt
 
Zarasų seniūnija išsidėsčiusi aplink rajono administracinį centrą – Zarasų miestą. Zarasų seniūnija įkurta siekiant optimizuoti paslaugų teikimą aplinkinių teritorijų gyventojams. 2018 m. pradžioje Zarasų seniūnijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravo 2243 asmenų.
 
Zarasų rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Zarasų seniūnijos teritorijoje sudarė 9 seniūnaitijas:
1.
Dimitriškių
Ažuožeriškių, Dimitriškių, Laukesos, Liaudiškių ir Rudondvario k.
2.
Magučių
Apidemiškių, Arliškių, Aukštakalnio, Berankiškių, Bernatkų, Bernotiškių, Galiniškių I, Galiniškių II, Girvydiškių, Juodiškių, Kavoliškių, Kikiškių,  Magučių, Pailgio, Pakalniškių, Petrūniškio, Rėpkos ir Zvaniškių k.
3.
Sarakiškio
Ankudinovkos, Baraukos, Jurasiškių, Kalinaukos, Kizirniškių, Maliniškių, Matuliškių, Puginų, Riešutinės I, Rimšiškių, Sarakiškio, Smėlynės, Šapaukos, Venteleriškių, Žalmedžių ir Žarniškių k.
4.
Sasnaukos
Apkartu I, Bagdoniškių, Bielkaučiznos, Dukiškių, Gaideliškių, Grebeniškių, Gulbinės, Gulbinės II, Lengveniškių, Meldutiškių, Pagulbinės, Panorų, Piliakalnio, Rakšiškių, Riešutinės II, Sasnaukos, Šiliniškių, Verteniškių, Zakoniškio ir Žardeliškių k.
5.
Šaulių
Astravos, Auslo, Blyniškių, Brastos, Eglytės, Gudelių, Juškėnų, Kervelinės, Lokių, Mozūrų, Mozūrelių, Mukulių, Naprelių, Petkūnų, Rapkaučiznos, Šaulių, Vaikučių, Viliušiškių, Zablatiškių ir Žandariškių k.
6.
Šaulių I
Bachmatų, Ciuliškių, Degesiškių, Jaktiškių I, Juozapavos, Kaziūriškių, Klimantiškių, Kopūstinės, Lapiškių, Minaukos, Pagraužės, Pajuodalankių, Pameldynės, Rūsteikių, Sabencų, Samavų, Sloniškių, Šaulių I, Šarkiškių, Šileikiškių ir Tumiškės k.
7.
Štadvilių
Andrijūnų, Avilių, Ditkūnų, Grūžtų, Gulbinkos, Juodalaukių, Kamionkos, Liepalaukės, Maršoniškių, Moveliškių, Najadvario, Navikų, Navikėlių, Pasiekų, Romancų, Sniegiškių, Ščiūrių, Šlyninkos, Štadvilių, Tirylių ir Kavoliškių k.
8.
Šunelės
Asavytų, Babrinės, Babrinėlio, Baravykų, Cholopovkos, Girsių, Gražutės, Karveliškių, Mineikiškių, Nadūnų, Narsūniškių, Pagirės, Paruožės, Šukiškių, Šunelės, Kamariškių ir Palšinės k.
9.
Vosyliškio
Antaniškių, Bacioniškio, Bartašiškių, Jauneikių, Joniškio, Magutiškių, Medeikiškių, Palazdinės, Purveliškių, Sargūniškių, Tabaro, Tamuliškio, Vosyliškio ir Zablatiškių k.
 
 
 
Asavytų kryžius
Nepaprasta jo istorija. Jo pirmtakas, kad ir kaip keista, išvengė pjūklo, kirvio, kastuvo ir prastovėjo pakelėje iki tų laikų, kai jau negalėjo stovėti. Tada jis buvo nuvežtas į Stelmužės bažnyčios varpinę, kur dar prastovėjo keliolika metų, kol tuometinė Lietuvos kultūros fondo Zarasų rajono taryba nutarė jį atstatyti. Pagal senąjį kryžių ir nuotraukas Rokiškio krašte gyvenęs liaudies meistras R. Žaliukas kryžių pakėlė naujam gyvenimui. 1990 m. gegužės 27 d. jis buvo pastatytas senojo vietoje ir pašventintas. Asavytų kryžiaus pirmtakas kaip Lietuvos Respublikos eksponatas, stovėjo Paryžiaus pasaulinėje parodoje, juo savo prisiminimuose žavėjosi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius S. Šalkauskis.
 
Šlyninkos vandens malūnas
Malūnas pastatytas XVIII a. viduryje. Čia įsikūrusi malūno bendruomenė iš anksto užsakius kviečia dalyvauti įdomiose ir vis populiarėjančiose edukacinėse programose ,,Duonos kelias“ ir ,,Lino kelias“ bei mielai sutinka visus norinčius pasisvečiuoti – vaikus, jaunimą, jų tėvelius ir senelius. Savo akimis galėsite apžiūrėti malūną, dalyvauti miltų malimo procese, o sumalus miltus, čia pat – malūno edukacinių amatų name – maišyti pyragą, židinyje ant žarijų kepti blynus, savo rankomis padaryti duonelės „pagranduką“. Kol duonelė keps, galima pasivaišinti kaimiškomis vaišėmis – namine duona, įvairiais sūriais, pagardintais sviestu arba medumi, išgerti kvapnios, malūno apylinkėse surinktų arbatžolių arbatos. Pasistiprinus bus smagu ir įdomu parodyti savo žinias viktorinoje apie mūsų krašto tradicijas, pasikalbėti apie jų išlikimą ir grožį bei svarbą šiandieniniame, skubančiame pasaulyje. Šlyninkos vandens malūne kepami Smetoniški blynai ir malami kelių rūšių miltai bei kruopos – tautinio paveldo produktai.
 
Buvęs Mukulių dvaras
Jis buvo įkurtas XVIII a. vaizdingo Avilių ežero pietinės įlankos krante. Jį 1872 m. įsigijo įžymus Rusijos karinis veikėjas, senatorius, istorikas, pėstininkų generolas Pavelas Osipovičius Bobrovskis. 20 paskutiniųjų savo gyvenimo metų jis skyrė rusų tautos karinės istorijos mokslui. Žymus karinis istorikas karine – istorine tematika parašė per 45 reikšmingus istorinius darbus, kurie saugomi valstybinėje bibliotekoje Maskvoje. Dvaro savininkas, kaip pasakojo vietos senoliai, kiekvieną vasarą atvykdavo iš Sankt Peterburgo poilsiauti į Mukulius. Mirė P. Bobrovskis 1905 m. vasario 3 d. Sankt Peterburge, bet, vykdant pomirtinį testamentą, jo palaikai speiguotą vasario dieną buvo atvežti į pamėgtą dvarą Mukuliuose ir palaidoti senosiose kaimo kapinėse.
 
Mukulių dvare 1878 m. gimė Piotras Nikolajevičius Vrangelis – baronas, generolas. Manoma, kad jo tėvai turėjo artimus ryšius su generolu P. Bobrovskiu arba jo gimdytojai čia gyveno. P. Vrangelis 1902 m. baigė Kalnų institutą, stojo į kariuomenę. Tarnavo kazokų daliniuose ir 1904 m. dalyvavo rusų – japonų kare. 1907 metais persikėlė į leibgvardijos raitelių pulką. 1914 m. pasižymėjo Rytprūsiuose. Vėliau buvo pulko brigados vadu. 1918m. gruodį atvyko į generolo A. Denikino armiją ir dalyvavo kare prieš bolševikus. 1920 m. kovo 22 dieną perėmė vadovavimą rusų baltagvardiečiams iš generolo Denikino. Mirė P. Vrangelis Briuselyje. Vėliau, po nacionalizacijos, apie 1923 m., Mukulių dvarą iš valstybės pirko daktaras Juozas Buzelis (1888 – 1967).

2018-06-04