2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Korupcijos prevencija
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) apie korupcijos atvejį ar atvejus ragina pranešti visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 2663 333, faksu (8 5) 2663 307 arba elektroniniu paštu stt@stt.lt, arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt
 
Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019-05-24 dienos sprendimu Nr.T-64. 
 
Vardas, pavardė
 
 Pareigos
Kontaktiniai duomenys
Olga Raugienė
Komisijos pirmininkė, rajono Savivaldybės tarybos narė
Tel+370 624 19441
Rimantas Jurevičius
Komisijos narys, rajono Savivaldybės tarybos narys
Tel. +370 686 63318
Erikas Černovas
Komisijos narys, rajono Savivaldybės tarybos narys
 
Algirdas Guogis
 
 
Sandra Kiliuvienė
   
 
 

Rajono savivaldybės administracijos tarnautoja atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Rybakovaitė tel.: (8 385)37161, el.p.: deimante.rybakovaite@zarasai.lt.

 
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.
 
Pagrindiniai korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai bei susijusi informacija:
 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr.57-2297; 2003, Nr. 38-1728). 
 2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai
 3. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-1537
Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdžių protokolai
 1. 2011-05-26 vykusio posėdžio protokolas
 2. 2011-06-23 vykusio posėdžio protokolas
 3. 2011-07-29 vykusio posėdžio protokolas
 4. 2011-09-30 vykusio posėdžio protokolas  
 5. 2011-10-28 vykusio posėdžio protokolas
 6. 2012-04-05 vykusio posėdžio protokolas
 7. 2012-05-25 vykusio posėdžio protokolas
 8. 2012-06-28 vykusio posėdžio protokolas
 9. 2012-09-28 vykusio posėdžio protokolas
 10. 2012-08-30 vykusio posėdžio protokolas
 11. 2012-10-26 vykusio posėdžio protokolas
 12. 2012-11-27 vykusio posėdžio protokolas
 13. 2013-02-21 vykusio posėdžio protokolas
 14. 2013-03-28 vykusio posėdžio protokolas
 15. 2013-04-30 vykusio posėdžio protokolas
 16. 2015-01-29 vykusio posėdžio protokolas
 17. 2015-10-14 vykusio posėdžio protokolas
 18. 2015-10-21 vykusio posėdžio protokolas
 19. 2015-11-18 vykusio posėdžio protokolas
 20. 2018-04-30 vykusio posėdžio protokolas
 21. 2018-05-25 vykusio posėdžio protokolas
Korupcijos prevencijos programos
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 
Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. Gegužės 22 d. Sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtu kompensacijų gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Zarasu rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. Sprendimo Nr. T-59 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Zarasų rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. Eurų, nurašymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. Sprendimo Nr. T-240 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų .jiems priskirtu funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sporto projektų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

 
Informacijos apie asmenį surinkimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visomenės informavimas
 

 
 
 
 
 
 

 

 


2019-11-11 10:36:58
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
 • Ar rūšiuojate atliekas?