2022 m. gruodžio 6 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

10-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Lapkričio 25 d. įvykusiame 10-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 
T-180 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011m. kovo 25 d. sprendimo T-50 „Dėl kelių priežiÅ«ros ir plėtros programos lėšomis 2011 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba patvirtino Kelių priežiÅ«ros ir plėtros programos lėšomis 2011 metais finansuojamų objektų patikslintą ir papildytą sąrašÄ….
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14; susilaikė – 1; nebalsavo - 2.  
 
T-181 „Dėl pritarimo 2007-2011 metų Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo“.
Taryba pritarė 2007 – 2011 metų rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ir įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2007 – 2011 metų ataskaitą paskelbti rajono Savivaldybės interneto tinklalapyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17 ; susilaikė – 1.
 
T-182 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių pakeitimo.
Taryba pakeitė 2011 m. vasario 22 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių patvirtinimo“ patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemones ir išdėstė nauja redakcija.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; nebalsavo - 1.
 
T-183 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal planavimo bÅ«du įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo“.
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo   Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal planavimo bÅ«du įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  1 punktą.
Prioritetine tvarka pritarta šiems projektams: „Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Antalieptės, Baibių, Imbrado ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone“, projektą įgyvendinant su partneriu UAB „Zarasų vandenys“, „Stelmužės bažnyčios rekonstravimo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Smalvų, Šniukštų ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone, rekonstrukcija“, „Kalbininko K.BÅ«gos memorialinio muziejaus Pažiegės k., Zarasų rajone, rekonstravimo II-o etapo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbaus pastato Samanių kaime, Zarasų rajone rekonstrukcija“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Antazavės kaime rekonstrukcija“, rajono Savivaldybės administracijai šiuos projektus įgyvendinant savarankiškai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12; susilaikė – 5; nebalsavo – 1.
 
T-184 „Dėl patalpų, esančių Vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, nuomos“.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso bÅ«du 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 88,34 kv. metro ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose. Patalpos nuomojamos Å«kinei ir komercinei veiklai vykdyti. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-185 „Dėl 2011 m. rugsėjo 30 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ papildymo“.  
Taryba papildė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-133 ,,Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ 1 punktą. 
Nuspręsta pirkti muziejaus pastatą su kitais statiniais, atramine sienute, užtvanka, 0,084 km. ilgio vietinės reikšmės privažiavimo kelią prie Energetikos muziejaus, esančius Tiltiškių k., Salako sen., Zarasų r., savarankiškajai savivaldybės funkcijai (gyventojų bendrosios kultÅ«ros ugdymas ir etnokultÅ«ros puoselėjimas, dalyvavimas kultÅ«ros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultÅ«ros centrų ir kitų kultÅ«ros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiÅ«ra, savivaldybių viešÅ³jų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiÅ«ra) įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 1.
 
T-186 „Dėl patalpų, esančių Savanorių g. 2, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos žemės Å«kio konsultavimo tarnybai“. 
Viešajai įstaigai Lietuvos žemės Å«kio konsultavimo tarnybai 5 metų laikotarpiui perduotos pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 39,15 kv. metro ploto patalpas, esančias Savanorių g. 2, Zarasuose. Viešoji įstaiga Lietuvos žemės Å«kio konsultavimo tarnyba perduotą turtą naudos tik viešosios įstaigos Lietuvos žemės Å«kio konsultavimo tarnybos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.  
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; susilaikė - 3.
 
T-187 „Dėl patalpų, esančių Antalieptės mstl., Zarasų r., perdavimo“. 
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 237,98 kv. metro ploto patalpos, esančios administraciniame pastate, A. Žilėno g., Antalieptės mstl., Zarasų r.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-188 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų mokyklai – darželiui „Lakštigala“. 
Taryba perdavė Zarasų mokyklai - darželiui „Lakštingala“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu į Zarasų mokyklos – darželio „Lakštingala“ apskaitą įtrauktą nekilnojamąjį turtą: darželio pastatą su kiemo statiniais (tvora, pavėsinėmis), esančiais Parko g., Suvieko k., Zarasų r., vaikų lopšelio - darželio pastatą su kiemo statiniais - nuotekų šuliniu, pavėsine ir katilinės pastatą su šilumos trasa, esančius Miško g. 11, Turmanto mstl., Zarasų r.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-189 „Dėl Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų atitikties mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams“. 
Taryba patvirtino Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų atitiktį Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams pagal 2011-06-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.79-3869) patvirtintas naujas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisykles. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; susilaikė – 1.
 
T-190 „Dėl Zarasų rajono Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011. m.“ pakeitimo“. 
Pakeistas nauja redakcija Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T- 53 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011 m.“.
Nustatyti nuomos mokesčio tarifai 2011 metams Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ne aukciono bÅ«du išnuomotai, naudojamai fizinių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Zarasų rajone, kitos paskirties (išskyrus namų valdos), jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre, ir juridinių asmenų, kurių buveinė yra Zarasų rajone, jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre, valstybinei žemei, bei fizinių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone, ir juridinių asmenų, kurių buveinė yra ne Zarasų rajone, valstybinei žemei. Mokesčių mokėtojams apskaičiuotos ir mokėtinų mokesčių sumos nesikeis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-191 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 10 punktas.
Nustatyta, kad Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba. Jaunimo reikalų tarybos narių skaičius yra – 12 asmenų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-192 „Dėl veiklų, kuriomis gali bÅ«ti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių litais 2012 metams nustatymo“. 
2012 metams rajono Savivaldybės taryba nustatė veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokestį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d. ir pajamų mokestį nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Patvirtintas 100 proc. mažesnispajamų mokestis veikloms, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ilgalaikiams bedarbiams, kurie yra nustatyta tvarka įregistruoti Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriuje.
Sprendimas įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14; prieš – 2; susilaikė - 2.
 
T-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“. 
Nustatytos uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos.
Ä®vertinusi energetinių išteklių, kuro kainų padidėjimą per pastaruosius tris metus, Valstybinė energetikos ir kainų kontrolės komisija 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 03-346 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ suderinto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas, kurias rajono Taryba sprendimu patvirtino. Naujos kainos įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d. ir bus taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmos dienos.
Gyventojams už geriamojo vandens tiekimą kaina padidės 0,25 Lt/m³ ir bus 3,96 Lt/m³, kaina už nuotekų tvarkymą padidės 0,32 Lt/m³ ir bus 5,32 Lt/m³. Ä®monėms atitinkamai - 0,27 Lt/m³ (bus 3,90 Lt/m³) ir 0,37 Lt/m³ (bus 5,21 Lt/m³). 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatyta tvarka peržiūri kas treji metai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12; prieš - 6.
 
T-194 „Dėl nuolat veikiančios viešÅ³jų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“. 
Sudaryta nuolat veikianti viešÅ³jų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija: Valerij Bičiuchin Zubov, Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Edmundas Čeičys, UAB ,,Zarasų komunalininkas“ direktorius, Ligita Kemeklienė, Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyriausioji specialistė, Dalia Nastajienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja. Komisijos pirmininke paskirta Ligita Kemeklienė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14; susilaikė - 1.
 
T-195 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-161 „Dėl viešÅ³jų darbų organizavimo 2008 m.“ patvirtinto viešÅ³jų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo“. 
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-161 ,,Dėl viešÅ³jų darbų organizavimo 2008 m.“ 3 punktu patvirtinto ViešÅ³jų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento atskiri punktai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-196 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“. 
Taryba suteikė PratkÅ«nų kaimo (Salako seniÅ«nija) gatvėms Salako, Rokėnų pavadinimus, Daneikių kaimo (Degučių seniÅ«nija) gatvėms Uolio, Ramybės pavadinimus, DitkÅ«nų kaimo (Zarasų seniÅ«nija) gatvėms Miško, Ilgoji, Vidurio, Kalno, Ežero pavadinimus, o skersgatviui suteiktas Ežero skersgatvio pavadinimas. Dimitriškių kaimo (Zarasų seniÅ«nija) gatvėms suteikti Piliakalnio, Šaltinių pavadinimai, Antalieptės miestelio – Lužų, Taikos pavadinimai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-197 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“. 
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr.T-147 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ 3 punktas.
Antalieptės miestelio gatvėms suteikti Mokyklos, Daugailių, M. Reinio, Malūno, P. Vaičiulio, A.Žilėno, Dusetų pavadinimai.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-198 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“. 
Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatai ir pavesta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui įregistruoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 12; susilaikė -3; nebalsavo -1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-12-01 10:46:55
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?