2024 m. kovo 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

12-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Vasario 3 d. įvykusiame 12-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-1 „Dėl AB„Panevėžio energija“ 2012 – 2016 metų investicijų į Zarasų rajono šilumos Å«kį plano derinimo“.
Taryba nusprendė derinti AB ,,Panevėžio energija“ 2012-2016 metų investicijų į Zarasų rajono šilumos Å«kį planą.
Bendra 2012-2016 metais AB „Panevėžio energija“ planuojamų įgyvendinti projektų vertė -14199 tÅ«kst. litų, iš jų - 7573 tÅ«kst.litų AB „Panevėžio energija“ lėšos.
2012-2016 metais AB „Panevėžio energija“ planuoja 300 tÅ«kst. litų vertės projektą „Zarasų regioninės katilinės cheminio valymo cecho rekonstrukcija“, 6000 tÅ«kst. litų projektą įrengiant 4 MW biokuru kÅ«renamą katilą Zarasų regioninėje katilinėje ir 1100 tÅ«kst.litų projektą įrengiant 1 MW biokuru kÅ«renamą katilą Dusetų katilinėje.
Modernizuojant šilumos tiekimo sistemą Zarasų mieste, bus rekonstruota 814 metrų vamzdynų, panaikintos 3 boilerinės ir įrengti 130 šilumos punktai. Rekonstruojant šilumos trasas bus pakeista 1821 metras skirtingo diametro vamzdynų Vytauto skersgatvyje, Širvio, S.Neries, K.Donelaičio, Vytauto, Dariaus ir Girėno gatvėse. Planuojamų projektų vertė – 5659 tÅ«kst. litų. Šilumos trasos bus modernizuotos ir Dusetose. Čia bus pakeista 705 metrai vamzdynų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17, nebalsavo -1.
 
T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitos ir 2012 metų veiklos programos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitai ir 2012 metų veiklos programai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-3 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų rajono Degučių pagrindinei mokyklai“.
Zarasų rajono Degučių pagrindinei mokyklai 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-4 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Zarasų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-5 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-6 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“.
Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 5 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos patalpos, esančias K. BÅ«gos g. 31 A, Dusetų m., Zarasų rajone. Perduodamų patalpų bendras plotas – 26,74 kv. m. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas perduotą turtą naudos tik Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-7 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-282 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-282 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrų akreditavimo komisijos sudarymo” ir patvirtinta dvejiems metams Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrų akreditavimo komisija: Gintaras Andrijauskas, Zarasų rajono savivaldybės Etninės kultÅ«ros globos visuomeninės tarybos pirmininkas, Algimantas Cibulskis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Stasė Goštautienė, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Daiva Šukštulienė, Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vasilijus Trusovas, Zarasų rajono savivaldybės KultÅ«ros ir meno tarybos pirmininkas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų seniÅ«nai (pagal svarstomo kultÅ«ros centro veiklos teritoriją), Bendruomenių pirmininkai (bendruomenių, veikiančių svarstomo kultÅ«ros centro veiklos teritorijoje), Rimantas Jurevičius, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys, Finansų komiteto pirmininkas bei Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministerijos deleguotas atstovas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 13; susilaikė – 4, nebalsavo -1.
 
T-8 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Islos (Senglėja) miesto savivaldybe (Maltos Respublika)“.
Taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Islos (Senglėja) miesto savivaldybe (Maltos Respublika) ir įgaliojo rajono Savivaldybės merą Arnoldą Abramavičių, jo nesant, rajono Savivaldybės mero pavaduotoją Stasę Goštautienę, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Islos (Senglėja) miesto savivaldybe.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo - 1.
 
T-9 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“.
Taryba nusprendė nurašyti pripažintą nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: kiaulides Nr.1 ir Nr.2, esančias Kiemionių k., Salako seniÅ«nijoje ir mineralinių trąšÅ³ saugyklą, esančią Čigoniškių k., Salako seniÅ«nijoje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašas ir jų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-163 ,,Dėl Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Nustatyta, kad rajono Savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus rajono Savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšÅ³ sumos Kitoms išlaidoms kompensuoti ir Kitoms išlaidoms kompensuoti kompensuojamos lėšÅ³ sumos dydį procentais nustato rajono Savivaldybės taryba, tvirtindama viešÅ³jų darbų programą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-11 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui savarankiškajai savivaldybės funkcijai (informacinės visuomenės plėtra) įgyvendinti, perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas: dalis patalpos (3 kv. m), esančios administraciniame pastate, Saulėtekio g. 8, Degučių kaime, dalį patalpos (7,15 kv. m), esančios administraciniame pastate, Antazavės kaime, dalis patalpos (4,1 kv. m), esančios administraciniame pastate, Suvieko kaime, patalpa (4 kv. m.), esanti K. BÅ«gos g. 31A, Dusetose, dalis patalpos (2 kv. m), esančios administraciniame pastate, Ežero g. 5, Imbrado kaime, patalpa (3,37 kv. m.), esanti administraciniame pastate, A.Žilėno g., Antalieptės miestelyje, dalis patalpos (4,5 kv. m.), esančios administraciniame pastate, Laisvojoje a. 1, Salako miestelyje, patalpa (7,95 kv. m.), esanti administraciniame pastate, Zarasų g. 38, Turmanto miestelyje. VšÄ® „Plačiajuostis internetas“ perduotą turtą naudos tik viešosios įstaigos ,,Plačiajuostis internetas“ įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-12 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Baibių kaimo bendruomenei“.
20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Baibių kaimo bendruomenei perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomos 115,39 kv. m ploto patalpos, esančias mokyklos pastate, Utenos g. 2, Baibių kaime.
3 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Baibių kaimo bendruomenei perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomos 146,06 kv. m ploto patalpos, esančios mokyklos pastate, Utenos g. 2, Baibių kaime.
Baibių kaimo bendruomenė perduodamą turtą naudos tik Baibių kaimo bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo - 1.
 
T-13 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui“.
Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduota Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdoma 14,63 kv. m ploto patalpa, esanti administraciniame pastate, A.Žilėno g., Antalieptės miestelyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo – 1.
 
T-14 „Dėl nekilnojamojo turto Zarasuose, Dariaus ir Girėno g. 29, perdavimo“.
VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 18,59 kv. m ploto garažas, esantis Dariaus ir Girėno g. 29, Zarasuose. VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centras perduodamą turtą naudos tik VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centro nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 17,52 kv. m ploto garažas, esantis Dariaus ir Girėno g. 29, Zarasuose. Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba perduodamą turtą naudos tik Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 19. Už – 19.
 
T-15 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – transporto priemonė „Peugeot Partner“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – transporto priemonė „Škoda Octavia Combi Ambiente“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 13, susilaikė - 6.
 
T-16 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas – 56,66 kv. m ploto patalpos, esančios kultÅ«ros namų pastate, Smalvų kaime.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-17 „Dėl valstybės turto panaudos sutarčių nutraukimo“.
Nutrauktos Zarasų rajono savivaldybės 2005 m. gruodžio 1 d. sudarytos valstybės turto panaudos sutartys Nr. 21-19-26/491, Nr. 21-31/26-503, Nr. 21-32/26-504 su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto.
Nutrauktos Zarasų rajono savivaldybės 2007 m. vasario 22 d. sudarytos valstybės turto panaudos sutartys Nr. 20-81/26-86, Nr. 20-75/26-90, Nr. 20-42/26-91, Nr. 20-73/26-92 su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto.
Nutraukta Zarasų rajono savivaldybės 2007 m. lapkričio 26 d. sudaryta valstybės turto panaudos sutartis Nr. 20-201/26-691 su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo -1.
 
T-18 „Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 29,30 kv. m. ploto patalpos, esančios administraciniame pastate, Ežero g. 5, Imbrado kaime.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-19 „Dėl patalpų, esančių Imbrado daugiafunkciniame centre, perdavimo pagal panaudos sutartis“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centrui 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 36,38 kv. m ploto patalpos, esančios Imbrado daugiafunkciniame centre, Ežero g. 5, Imbrado kaime. Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centras perduodamą turtą naudos tik Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 24,53 kv. m ploto patalpos, esančias Imbrado daugiafunkciniame centre, Ežero g. 5, Imbrado kaime. VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centras perduodamą turtą naudos tik VšÄ® Zarasų rajono socialinių paslaugų centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-20 „Dėl transporto priemonės perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui“.
Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – transporto priemonė „Ford Transit“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo – 1.
 
T-21 „Dėl Zarasų rajono Antazavės seniÅ«nijos teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenei“.
Antazavės kapinių automobilių stovėjimo žvyro dangos aikštelė (550 kv. m) ir Zalvės ežero senojo paplÅ«dimio teritorija (0,25 ha) pripažinti svarbiomis vietos bendruomenei teritorijomis, neįtraukiant jų į privatizuojamų objektų sąrašÄ….
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-22 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiÅ«ros viešÅ³jų įstaigų vadovų atlyginimų nustatymo“.
Nustatytas Zarasų rajono savivaldybės viešÅ³jų įstaigų vadovams atlyginimo pastoviosios dalies dydis koeficientais. Valdui Guobiui, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriui (atsižvelgiant į įstaigos lygmenį ir į valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigÅ«nų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį), – 12, Dalei Muraškienei, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei (atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigÅ«nų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį), – 8,4.
Nuspręsta, kad Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiÅ«ros viešÅ³jų įstaigų vadovams mėnesinės algos kintamoji dalis bus nustatyta įstaigoms pateiktus praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu praėjusių metų įstaigų veiklos finansiniai rezultatai bus teigiami).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 17, susilaikė -2.
 
T-23 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Valdo Guobio skyrimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriumi“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-97 „Dėl Valdo Guobio skyrimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriumi“. 1 punkte išdėstyta, kad Valdas Guobys paskirtas Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriumi ir jam nustatyta 8 valandų darbo dienos trukmė.
Sprendimas įsigalioja nuo naujų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-24 „Dėl leidimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų rajono pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei Dalei Muraškienei dirbti papildomą darbą“.
Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei Dalei Muraškienei leista dirbti papildomą gydomąjį darbą (šeimos gydytojo) ne pagrindinio darbo valandomis.
Nustatyta mokėti Dalei Muraškienei tarnybinį atlyginimą proporcingai dirbtam laikui pagal Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centre taikomą darbo apmokėjimo tvarką.
Pavesta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei Dalei Muraškienei pagrindinio ir papildomo darbo dienos trukmę teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti patvirtintu ir paskelbtu darbo grafiku. (Ä®staigos vadovo darbo laikas turi sutapti su įstaigos darbo laiku).
Nustatyta, kad Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro direktorei Dalei Muraškienei dirbamo pagrindinio ir papildomo darbo dienos trukmė, nustatyta pagal įstaigos vadovo patvirtintus ir skelbiamus darbo grafikus, negali viršyti teisės aktais nustatytos maksimalios darbo dienos ir savaitės trukmės.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-25 „Dėl personalinio priedo nustatymo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui Aloyzui Varžgaliui“.
Nuo 2012 m. vasario 1 d. iki kalendorinių metų pabaigos Aloyzui Varžgaliui, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui, nustatytas 50 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinis priedas neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšÅ³.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-26 „Dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Zarasų rajono mokyklų vadovams“.
Nuo 2012 m. vasario 3 d. iki kalendorinių metų pabaigos nustatyti 5 procentų tarnybinio atlyginimo priedai Rimantui Bikulčiui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriui, Gintautui Kuzmai, Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos direktoriui ir Irenai Bagdanavičienei, Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ direktorei.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-27 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-28 „Dėl Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti pakeisti Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatai.
Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui Aloyzui Varžgaliui pavesta teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Antalieptės ugniagesių komandos panaikinimo procedÅ«ras iki 2012 m. liepos 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 13, prieš – 4, susilaikė - 2.
 
T-29 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pritarta projekto ,,Aplinką žalojančių objektų likvidavimas Zarasų rajone“ įgyvendinimui. Prie projekto finansavimo rajono Savivaldybė prisidės 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai pavesta parengti projekto įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją ir atlikti projekto įgyvendinimo darbų užsakovo funkcijas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-30 „Dėl pritarimo sutarties sudarymui“.
Pritarta finansavimo sutarties su VšÄ® „Centrinė projektų valdymo agentÅ«ra“ dėl Ignalinos programos projekto Nr. 2D.08/02/ZEE.03 „Keturių viešosios paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimas“ sudarymui.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas įgaliotas pasirašyti projekto finansavimo sutartį. Zarasų rajono savivaldybės administracijai pavesta vykdyti projekto darbų užsakovo funkcijas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, nebalsavo -1.
 
T-31 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“.
Taryba suteikė Kavolių kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvei Dusetų pavadinimą, Vosgėlių kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvėms Piliakalnio, Užpalių, Salinio pavadinimus, Bileišių kaimo (Dusetų seniÅ«nija) gatvėms RašÅ³, Kalno pavadinimus, Dimitriškių kaimo (Zarasų seniÅ«nija) gatvei Taikos pavadinimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-32 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų sporto centrui “.
Zarasų sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė - 9305,76 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2012-02-14 13:47:36
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?