2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

2013 m. gruodžio 20 d. įvykusiame 33-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
2013 m. gruodžio 20 d. įvykusiame 33-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-210 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“.
Nuo 2013 m. gruodžio 20 d. Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas Nikolajus Gusevas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Slaptame balsavime dalyvavo 19.
 
T-211 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo nr. T-129 „Dėl Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų Enervizija“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Zarasų Enervizija“ patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Programos 16 ir 17 punktų išdėstymas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, susilaikė – 4, nebalsavo – 1.
 
T-212 ,,Sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 29, 168, 169, 171 punktų išdėstymas, reglamentas papildytas naujais 156-1, 156-2, 163-3, 163-4, 168-1, 169-1 ir 171-2 punktais, naujai išdėstytas reglamento XXI skyrius „Vietos gyventojų apklausa“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 12, susilaikė – 6, nebalsavo – 1.
 
T-213 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T-46 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 punktų ir 14.4, 15.1, 15.3, 16.2, 19.2 papunkčių išdėstymas, 28 punktas papildytas nauju 19.3 papunkčiu, reglamentas papildytas naujais 20-1 ir 21-1 punktais bei 20.5 papunktis pripažintas netekęs galios.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 16, susilaikė – 3, nebalsavo – 1.
 
T-214 ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Laisvojoje a. 14, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r., perdavimo valstybės nuosavybėn“.
Perduotas valstybės nuosavybėn Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Laisvojoje a. 14, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r. esantis nekilnojamasis turtas – 547,16 kv. metro ploto direkcijos informacinio centro pastatas (pastato unikalus Nr. 4394-0091-2010, inventorinis Nr. 01010004, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 43/5596 pastato žymėjimas plane – 1C1p) su kiemo statiniais (statinių unikalus Nr. 4394-0091-2042, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 43/5596 kiemo statiniai pažymėti indeksais: k – šulinys, r – kanalizacijos rezervuaras, b1 – takai), bendra perduodamo turto įsigijimo vertė – 82667,00 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 8729,63 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už – 11.
 
T-215 ,,Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo“.
Padidinta Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos patikėjimo teise valdomo mokyklos pastato (pastato unikalus Nr. 4398-9014-4014, inventorinis Nr. 012-01010001, įsigijimo savikaina – 4649711,86 Lt), esančio P. Širvio g. 7, Zarasuose, įsigijimo savikaina atliktų mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidų verte – 735572,31 Lt ir Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos patikėjimo teise valdomo vaikų darželio pastato (pastato unikalus Nr. 4400-1131-8280, inventorinis Nr. 01010001, įsigijimo savikaina – 692752,30 Lt), esančio Vytauto g. 29A, Dusetų mieste, Zarasų rajone, įsigijimo savikaina atliktų vaikų darželio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidų verte – 565078,20 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 12.
 
T-216 ,,Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui“.
Perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui (kodas 190217015) informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 8201,38 Lt: kompiuteris su įdiegta programine įranga viešojo interneto prieigos taške, esančiame Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre Vytauto g. 1A/2A, Zarasuose, kompiuteris Komparsa Atomik IS77, LCD Monitorius Komparsa Philips 201BL2, klaviatūra Komparsa, kompiuterio pelė Komparsa ir ausinės Gembird MHS-122.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 12.
 
T-217 ,,Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate D. Bukonto g. 18, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų krašto muziejui“.
Perduotos Zarasų krašto muziejui (kodas 190221622) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu rajono Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 35,04 kv. metro ploto patalpos, esančios administraciniame pastate D. Bukonto g. 18, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4394-7000-2014, inventorinis Nr. 01222150, namų valdos techninės apskaitos byloje pastato žymėjimas plane – 1B2m, patalpos pažymėtos patalpų indeksais 1-8 ir 1-9, patalpų įsigijimo vertė – 8191,42 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 0,00 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 11, susilaikė – 1.
 
T-218 ,,Dėl mikroautobuso Hyundai H100 perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Perduotas Zarasų rajono savivaldybės administracijai (kodas 188753461) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomas mikroautobusas Hyundai H100, valstybinis Nr. CUS 009, identifikavimo Nr. KMJFD37GPVU332494, inventorinis Nr. 150010, įsigijimo vertė – 72000,00 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 0,00 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 12.
 
T-219 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Sutikta perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas ir švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 1 vyresniųjų klasių baldų komplektą (dvivietį), kurio įsigijimo (likutinė) vertė – 6243,60 Lt. Perimamas turtas bus naudojamas Zarasų rajono Turmanto pagrindinėje mokykloje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 11, susilaikė – 1.
 
T-220 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir nuompinigių už rajono Savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas ir Nuompinigių už rajono Savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės. Šis aprašas reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) nuomos viešo konkurso būdu, ne konkurso būdu tvarką ir sąlygas, savivaldybės turto valdytojo pareigas ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties sudarymo reikalavimus. Nuompinigių už rajono Savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės materialiojo išnuomojamo turto nuompinigių dydžio nustatymo tvarką.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už – 12.
 
T-221 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų padengimo tvarką.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-222 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-223 ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Parko g. 28, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai“.
Perduotas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai (kodas 190203229) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu į Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos apskaitą įtrauktas Parko g. 28, Suvieko kaime, Suvieko seniūnijoje, Zarasų rajone esantis nekilnojamasis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 1061006,00 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 333546,02 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-224 ,,Dėl audito įmonės 2013 metų metinių finansinių ataskaitų UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Zarasų autobusai“ auditui atlikti išrinkimo“.
Išrinkta UAB „Audata“ UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Zarasų autobusai“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditams atlikti bei pavesta UAB „Zarasų būstas“ direktoriui Valerij Strelcov, UAB „Zarasų vandenys“ direktoriui Vidui Sedlickui ir UAB „Zarasų autobusai“ direktoriui Virgilijui Bakučiui su šia bendrove sudaryti paslaugų atlikimo sutartis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-225 ,,Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo“.
Suteikti tokie pavadinimai gatvėms: Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje, Bileišių kaime - Smėlio g.; Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Petraučiškių kaime - Dusetų kel., Duburaičio g.; Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Petraučiznos kaime - Duburaičio g.; Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Kelpšiškių kaime - Dusetų kel.; Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Plisiškių kaime - Dusetų kel. ir Zarasų rajone, Zarasų seniūnijoje, Vosyliškio kaime - Dvaro g. Pakeistos Zarasų rajono, Dusetų seniūnijos, Bileišių kaimo Rašų g.; Zarasų rajono, Antalieptės seniūnijos, Antalieptės kaimo Dusetų g. ir Zarasų seniūnijos, Zarasų miesto Vytauto skg. geografinės charakteristikos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-226 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“.
Mero teikimu komisijos pirmininku buvo pasiūlytas Nikolajus Gusevas. Sudaryta tokios sudėties komisija: Nikolajus Gusevas, pirmininkas, nariai: Genovaitė Burokienė, Remigijus Lamanauskas, Liubov Semionova ir Rolandas Urniežius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-227 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
Pakeistos Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-228 ,,Dėl Viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.
Nustatytos Viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-229 ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Beržų g. 10, Samanių k., Suvieko sen., Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai“.
Perduotas Zarasų rajono savivaldybės administracijai (kodas 188753461) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomas Beržų g. 10, Samanių kaimas, Suvieko seniūnija, Zarasų rajonas esantis nekilnojamasis turtas: 110,19 kv. metro ploto patalpos, esančios mokyklos pastate, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/9277 pastato žymėjimas plane 1C2p, patalpos pažymėtos patalpų indeksais 1-2, 1-3, 1-5, 554/1383 dalys (5,54 kv. metro ploto) 1-1, 2895/7226 dalys (28,95 kv. metro ploto) 1-4, pastato unikalus Nr. 4400-2051-2876, inventorinis Nr. 1010002, patalpų įsigijimo vertė – 26961,84 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. – 6963,62 Lt ir malkinė – sandėlys, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/9277 pastatas pažymėtas plane 3I1ž, pastato unikalus Nr. 4400-2051-2900, inventorinis Nr. 1010006, įsigijimo vertė – 2300,00 Lt, likutinė vertė 2013 m. lapkričio 30 d. - 0,00 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-230 ,,Dėl fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusio valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo“.
Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausantis Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas bei leista jį nurašyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-231 ,,Dėl 2005 m. gruodžio 1 d. valstybės turto panaudos sutarties Nr. 21-23-26/495 nutraukimo“.
Nutraukta 2005 m. gruodžio 1 d. Zarasų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos pasirašyta valstybės turto panaudos sutartis Nr. 21-23-26/495. Perimtas Zarasų rajono savivaldybei iš Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos grąžinamas valstybei nuosavybės teise priklausantis, Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais valdomas ir naudojamas turtas – 1 brošiūra su kompaktine plokštele ,,Atvirosios bendrosios paskirties ir mokomosios programos“, kurios įsigijimo vertė – 20,00 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-232 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programa, kuri skirta įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas. 2014 metais viešųjų darbų programos uždaviniams vykdyti numatytos tokios priemonės: miestų, gyvenviečių, kaimų gatvių, kelių, pakelių bei kitų bendro naudojimo viešųjų teritorijų, objektų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai (ravėjimas, sodinimas, laistymas, gyvatvorių karpymas, medžių, krūmų šalinimas, lapų grėbimas, šiukšlių rinkimas, sniego valymas, melioracijos statinių, priklausančių valstybei, priežiūros ir kiti pagalbiniai laikini darbai); malkų ruoša rajono švietimo, kultūros ir kitos socialinės bei visuomeninės paskirties objektų šildymui, neįgaliems ar vienišiems žmonėms; socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto pagalbiniai darbai; istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų ir archyvų tvarkymo darbai; upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių ir kitų viešųjų erdvių priežiūros ir tvarkymo darbai; aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose; valstybės sienos pasienio juostos priežiūros darbai ir valstybei priklausančio miško sodinimas, miško želdinių ir rekreacinių objektų priežiūra, užšlamštinų plotų valymas. Iš viso pagal nurodytas priemones galėtų dirbti 430 asmenų, po 3 mėn. (bet ne ilgiau kaip po 6 mėn.), 27090 d. d. arba 216720 d. val.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-233 ,,Dėl Viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro turto perdavimo pagal panaudos sutartį”.
Perduotos Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui (kodas 190217015) 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Viešajai įstaigai Zarasų jaunimo centrui nuosavybės teise priklausančios 383 teatrines kėdės, kurių inventorinis Nr. 01330002, rinkos vertė 2006 m. birželio 7 d. – 3800,00 Lt. Turtas Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui perduotas Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-234 ,,Dėl patalpos, esančios bendruomenės centro pastate, Daugailių g. 10, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r.,  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Salako bendruomenės centrui“.
Perduota Salako bendruomenės centrui (kodas 187912035) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdoma 31,86 kv. metro ploto patalpa, esanti bendruomenės centro pastate, Daugailių g. 10, Salako miestelis, Salako seniūnija, Zarasų rajonas, pastato unikalus Nr. 4398-9002-3012, inventorinis Nr. 01000001, nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 3743 pastato žymėjimas plane – 1C2p, patalpa pažymėta patalpų indeksu 1-49, patalpos įsigijimo vertė –  17388,91 Lt, likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. – 10783,12 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 11. Už -11.
 
T-235 ,,Dėl UAB „Zarasų vandenys“ valdybos“.
Išrinkta UAB ,,Zarasų vandenys“ valdyba 4 metų laikotarpiui tokios sudėties: Ramūnas Keršys, rajono Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Aušra Lamanauskienė, rajono Savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja, atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas, Olga Podolskienė, rajono Savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnė, Audronė Sažinienė, rajono Savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja ir Vidas Selickas, UAB „Zarasų vandenys“ direktorius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -10, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.
 
T-236 ,,Dėl UAB „Zarasų būstas“ valdybos“.
Išrinkta UAB ,,Zarasų būstas“ valdybą 4 metų laikotarpiui tokios sudėties: Aušra Lamanauskienė, rajono Savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja, atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas, Dalia Nastajienė, rajono Savivaldybės Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, Olga Podolskienė, rajono Savivaldybės Zarasų miesto seniūnijos seniūnė, Valerij Strelcov, UAB „Zarasų būstas“ direktorius, Anželika Titovienė, rajono Savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėja.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -10, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.
 
T-237 ,,Dėl UAB „Zarasų autobusai“ valdybos“.
Išrinkta UAB ,,Zarasų autobusai“ valdybą 4 metų laikotarpiui tokios sudėties: Virginijus Bakutis, UAB „Zarasų autobusai“ direktorius, Petras Ivanovas, rajono Savivaldybės Bendrojo skyriaus Civilinės saugos vyriausiasis specialistas, Ramūnas Keršys, rajono Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Audronė Sažinienė, rajono Savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Laima Tuzikienė, rajono Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -10, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.
 
T-238 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja socialinės pašalpos skyrimą ir teikimą vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimą ir teikimą vykdant valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją Zarasų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaruojantiems asmenims ir asmenims, kurie Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -12.
 
T-239 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2014 metų veiklos programos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -12.
 
T-240 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-92 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-92 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ priedas dėl viešosios turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimo, Antazavės dvaro sodybos rūmų, Zarasų rajone (23498), cokolio tvarkybos ir statybos tvarkomųjų darbų ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimo ir priestato statybos finansavimo.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -12.
 
T-241 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-207 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-207 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo“ priedas dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos pastatų rekonstrukcijos bei Stelmužės bažnyčios varpinės ir šalia esančio parko sutvarkymo finansavimo.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 12. Už -11, susilaikė – 1.
 
T-242 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 – 2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už -11, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.
 
T-243 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-206 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario  21 d. sprendimo Nr. T-6 ,,Dėl  Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos  2013 m. gruodžio 5 d. sprendimas Nr. T-206 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos  2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ - padidintas rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planas 911,5 tūkst. Lt ir perskirstytas biudžeto asignavimų planas mokinio krepšeliui, valstybinėms (perduotoms) ir savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už -11, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.
 
T-244 ,,Dėl  Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl pritarimo projektui „Vandens kokybės gerinimas Biržūnų ir Kimbartiškių kaimuose, Zarasų rajone“, numatomam vykdyti pagal planavimo būdu įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimas „Dėl pritarimo projektui „Vandens kokybės gerinimas Biržūnų ir Kimbartiškių kaimuose, Zarasų rajone“, kuris numatomas įgyvendinti pagal planavimo būdu įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ papildant jį 4 punktu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 13. Už -12, susilaikė – 1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt skiltyje ,,Teisinė informacija“
 
 

Zarasų rajono savivaldybė 2014-01-05 22:20:36
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?