2021 m. lapkričio 28 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

2021–2022 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA ZARASŲ RAJONE

 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Zarasų rajone yra Zarasų „Ąžuolo” gimnazija (Savanorių g. 1, Zarasai, tel. (8 385) 52598,   el. p. rastine@azuolas.info), kuri priims eksternų* prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

 
*Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.
 
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, turi iki lapkričio 24 dienos pateikti prašymus Zarasų „Ąžuolo”  gimnazijos direktoriui.
 
Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.
 
Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti:
 
1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 
3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje: Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
 
4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
 
5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
 
Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Zarasų „Ąžuolo” gimnazijos sąskaitą.
 
Išsamesnę informaciją teikia:
 
- Zarasų „Ąžuolo”  gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Gasiniauskienė, tel. 8 (385) 52558, el.p.: pavaduotoja@azuolas.info
 
- Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Markevičienė, tel. (8 385) 37162, el. p vida.markeviciene@zarasai.lt 
 

Zarasų rajono savivaldybė 2021-10-01 10:09:31
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?