2022 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

2022 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,2 proc.

Nedarbo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 5,2 proc. ir, palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,1 procentinio punkto, o palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 2,2 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo 5,7 proc., moterų – 4,8 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 11,6 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,1 procentinio punkto, per metus – 7,8 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo ir 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,1 proc., palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,6 procentinio punkto.
 
1 pav. Nedarbo lygis 2021–2022 m. ketvirčiais
Procentai
 
 
o   2022 m. antrąjį ketvirtį buvo 79,3 tÅ«kst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 10,9 tÅ«kst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 14,2 tÅ«kst. Ilgalaikių bedarbių 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo 31,5 tÅ«kst., arba 39,7 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 7 tÅ«kst., per metus – 7,7 tÅ«kst.
 
1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais
 
2022 m.
2021 m. II ketv.
Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. II ketv., palyginti su
I ketv.
II ketv.
2022 I ketv.
2021 II ketv.
tūkst.
%
tūkst.
%
Iš viso
93,5
79,3
108,5
–14,2
–15,2
–29,2
–26,9
vyrai
47,6
42,2
56,7
–5,5
–11,5
–14,6
–25,7
moterys
45,9
37,1
51,8
–8,7
–19,0
–14,6
–28,2
Jaunimas (15–24 metų amžiaus)
12,5
10,9
18,2
–1,6
–13,0
–7,3
–40,2
 


 
2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais
 
2022 m.
2021 m. II ketv.
Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. II ketv., palyginti su
I ketv.
II ketv.
2022 I ketv.
2021 II ketv.
tūkst.
%
tūkst.
%
Iš viso
93,5
79,3
108,5
–14,2
–15,2
–29,2
–26,9
iki 1 mėnesio
5,6
6,9
8,8
1,3
23,9
–1,8
–20,8
1–5 mėnesiai
33,2
21,6
29,3
–11,5
–34,8
–7,7
–26,3
6–11 mėnesių
16,3
19,3
31,2
3,1
18,8
–11,9
–38,2
1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)
38,5
31,5
39,2
–7,0
–18,2
–7,7
–19,7
 
 
15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo 74,4 proc.
 
o   15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 74,4 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,8 procentinio punkto, per metus – padidėjo 2,3 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 0,4 procentinio punkto aukštesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 74,6 ir 74,2 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 30,8 proc., per ketvirtį sumažėjo 1,5 procentinio punkto, per metus – padidėjo 3,1 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 3,9 procentinio punkto ir 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 70,7 proc.
 
2 pav. Užimtumo lygis 2021–2022 m. ketvirčiais
Procentai
 
 
 
o   2022 m. antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 515,5 tÅ«kst., palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 41,4 tÅ«kst.
o   2022 m. antrąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 436,2 tÅ«kst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 55,6 tÅ«kst., per metus – 75,8 tÅ«kst.
o   2022 m. antrąjį ketvirtį buvo 888,6 tÅ«kst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,3 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 18 proc. – besimokantis15–24 metų amžiaus jaunimas.


 
3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais
 
2022 m.
2021 m. II ketv.
Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. II ketv., palyginti su
I ketv.
II ketv.
2022 m. I ketv.
2021 m. II ketv.
tūkst.
%
tūkst.
%
Darbo jėga
1 474,1
1 515,5
1 468,9
41,4
2,8
46,6
3,2
Užimti gyventojai
1 380,6
1 436,2
1 360,4
55,6
4,0
75,8
5,6
vyrai
684,1
697,9
682,5
13,8
2,0
15,4
2,3
moterys
696,5
738,3
677,9
41,8
6,0
60,4
8,9
Bedarbiai
93,5
79,3
108,5
–14,2
–15,2
–29,2
–26,9
Ekonomiškai neaktyvÅ«s gyventojai
900,4
888,6
892,4
–11,8
–1,3
–3,9
–0,4
 
Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.
 
Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2022 m. antrąjį ketvirtį apklausta 10,7 tÅ«kst., arba 0,45 proc., 15–89 metų šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.
 
2022 m. trečiojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2022 m. lapkričio 4 d.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 
Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 
Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 
Paaiškinimai
Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites.
Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai.
Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.
Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Ekonomiškai neaktyvÅ«s gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.
Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį atlygį pinigais ar natÅ«ra arba turintys iš jo pajamų ar pelno.
Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natÅ«ra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.
Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.
 
 
 
Kontaktinė informacija
Rūta Bitinaitė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė          
Tel. +370 652 01 914
El. p. ruta.bitinaite @stat.gov.lt
 
 
© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, bÅ«tina nurodyti šaltinį.
 
Žymos: nedarbas, bedarbiai, užimtumas.
 

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-08-05 09:45:21
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?