2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

29-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Lapkričio 3 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu atsistatydinimo prašymą pateikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys. Rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas pasiūlė priimti administracijos direktoriaus atsistatydinimo prašymą ir šį klausimą svarstyti kitame rajono tarybos posėdyje.
 
Įvykusiame 29-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-184 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“.
Rajono Savivaldybės taryba šiuo sprendimu pakeitė Zarasų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, ir jas išdėstė nauja redakcija (pridedama).
 
T-185 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tikslinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba šiuo sprendimu:
1. Padidinto rajono Savivaldybės biudžeto pajamų planą 594,2 tūkst. Eurų.
2. Padidino rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 597,6 tūkst. eurų  pagal 2 priedą (pridedama).
3. Sumažino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus asignavimų planą 16,8 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto skirtų biudžeto asignavimų ir rajono Savivaldybės skolintų lėšų pagal 3 priedą (pridedama).
4. Perskirstė rajono Savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).
5. Pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-2 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniu pakeitimu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-98 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo“ ir priedus išdėstė nauja redakcija (pridedama).
 
T-186 „Dėl pritarimo projektui Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų projektų teikimui kūno ir sporto rėmimo fondui“.
Rajono Savivaldybės taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų projektų  kūno ir sporto rėmimofondui teikimui dėl finansavimo ir prisidės rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis (pridedama).
 
T-187 „Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio, taikomo gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo“.
Nustatė fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai. Taip pat nustatė mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą 2018 metais, atskiroms asmenų grupėms.  Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. (pridedama).
 
T-188 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeitė parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu  Nr. T-156 „Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstė jį nauja redakcija (pridedama).
 
T- 189 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl viešame aukcione parduodamo Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.
Rajono savivaldybės taryba sprendimą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą išdėstė nauja redakcija, kad būtų galima parduoti turtą ir gauti pajamas į rajono Savivaldybės biudžetą.
 
T-190 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Liaudiškių kaime“.
Suteikė gatvei pavadinimą – Vytauto g., Liaudiškių k., Zarasų sen., Zarasų raj. (planas pridedamas).
 
T-191 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei“ pakeitimo“.
Rajono savivaldybės taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-226 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei“ 1 punktą ir išdėstė jį taip: „1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti valstybei nuosavybės teise priklausančius miškų ūkio paskirties žemės sklypus, patikėjimo teise valdomus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei Zarasų mieste viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio reikmėms žemės sklypus (pridedama).
 
T-192 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“.
Nusprendė parduoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus nuomininkams, kuriems rajono Savivaldybės būstas nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriame yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos (pridedama).
 
T-193 „Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo priemonių (specialiųjų dėžių) komplektų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“.
Perdavė Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijai, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai ir Zarasų ,,Lakštingalos“ mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pakuotės atliekų rūšiavimo priemonių (specialiųjų dėžių) komplektai, kurį sudaro 3 pakuočių (plastiko, popieriaus, stiklo) atliekoms rūšiuoti skirtos dėžės po 30 l (pridedama).
 
T-194 „Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“.
Perdavė uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“ pagal patikėjimo sutartį 20 metų terminui aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos funkcijai įgyvendinti rengiant ir įgyvendinant energinį efektyvumą didinančias programas ir projektus Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą (pridedama).
 
T-195 „Dėl patalpų, esančių K. Donelaičio g. 7-48, Zarasuose“.
Rajono savivaldybės taryba nenaudojamas patalpas, esančias K. Donelaičio g. 7-48, Zarasuose pripažino nereikalingomis Zarasų rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Perdavė Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise turtą tam, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija galėtų organizuoti šio turto nuomos konkursą (pridedama).
 
T-196 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Sutikto perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą (pridedama).
 
T-197 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio hidrotechninio statinio perėmimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-158 ,,Dėl prašymo perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį hidrotechninį statinį“ pripažinimo netekusiu galios“.
Pripažino reikalingu Zarasų rajono savivaldybės savarankiškajai savivaldybių funkcijai (aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga) įgyvendinti Zarasų rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-947-731/2009 pripažintą bešeimininkiu ir valstybės nuosavybėn perduotą hidrotechninį statinį (pridedama).
 
T-198Dėl UAB „Granjuma“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2017 metus“.
Atleido UAB „Granjuma“ nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2017 m. (pridedama).
 
T-199 „Dėl UAB „ADOMUS“ nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo už 2017 metus“.
Sumažino UAB „ADOMUS“ 2017 metų nekilnojamojo turto mokestį 50 procentų (pridedama).
 
T-200 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vasaknos“ valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo už 2017 metus“
Sumažino uždarajai akcinei bendrovei „Vasaknos“ 50 procentų valstybinės žemės nuomos mokestį už 2017 m. (pridedama).
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2017-11-08 11:27:04
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas