2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

31-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Lapkričio 19 d. įvykusiame 31-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 
T- 190 „Dėl rajono Savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, nepasitikėjimo rajono Savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“.
 
Sudaryta rajono Savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, nepasitikėjimo rajono Savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju balsų skaičiavimo komisija iš penkių rajono Savivaldybės tarybos narių: Rimanto Jurevičiaus, Ninos Kudrešovos, Rimvydo Podolskio, Liubov Semionovos, Rolando Urniežiaus. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke paskirta L.Semionova.
Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos veiklos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 20, susilaikė - 1.
 
 
T- 191 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero Arnoldo Abramavičiaus atleidimo iš mero pareigų prieš terminą pačiam atsistatydinus“.
Taryba nusprendė atleisti Zarasų rajono savivaldybės merą Arnoldą Abramavičių iš Zarasų rajono savivaldybės mero (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigų prieš terminą nuo 2013 m. lapkričio 19 d., pačiam atsistatydinus ir išmokėti jam iki atleidimo dienos priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, jei tokių yra.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 16, prieš – 5.
 
T- 192 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero išrinkimo balsų skaičiavimo komisijos“.
Išrinkta Zarasų rajono savivaldybės mero rinkimo balsų skaičiavimo komisija: Gintaris Petrėnas, atstovaujantis Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai, Rolandas Urniežius, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijai, Nina Kudrešova, atstovaujanti Partijai Tvarka ir teisingumas, Liubov Semionova, atstovaujanti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, Rimantas Jurevičius, atstovaujanti Tėvynės sąjungai - Lietuvos krikščionys demokratai, Rimvydas Podolskis, atstovaujantis Darbo partijai.
Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės mero rinkimo balsų skaičiavimo komisijos veiklos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 21. Už – 21.
 
T- 193 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero išrinkimo“.
Slaptu balsavimu nuo 2013 m. lapkričio 19 d. Zarasų rajono savivaldybės mere išrinkta Daiva Kelečienė ir nustatyta pareiginė alga pagal koeficientą, nurodytą Lietuvos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje, ir pareiginės algos priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Slaptame balsavime dalyvavo 21 Tarybos narys. Už Daivą Kelečienę balsavo 11, už Arvydą Steponavičių – 10.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“
 
 
 

Zarasų rajono savivaldybė 2013-12-02 08:53:02