2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

33-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė

Balandžio 27 d. įvykusiame 33-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:


„Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos“.
Rajono Savivaldybės taryba išklausė Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitą.


T-72 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai“.
Pritarta uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai (pridedama).


T-73 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai“.
Pritarta Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).


T-74 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai“.
Pritarta uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno (nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai (pridedama).


T-75 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro vadovo ir įstaigos veiklos 2017 metų ataskaitai“.
Pritarta viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro vadovo ir įstaigos veiklos 2017 metų ataskaitai (pridedama).


T-76 „Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ir vadovo ataskaitoms ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ir vadovo ataskaitai ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama).


T-77 „Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2017 metų veiklos ir vadovo ataskaitoms irZarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2017 metų veiklos ir vadovo ataskaitai ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama).


T-78 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai (pridedama).


T-79 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo “.
Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašą (pridedama). Taip pat pavedė Zarasų rajono savivaldybės administracijai vykdyti šių objektų darbų užsakovo funkcijas.

T-80 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Zarasų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas patvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą (pridedama).


T-81 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė imti ilgalaikę paskolą iki 485,0 tūkst. eurų Zarasų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane patvirtintiems investicijų projektams finansuoti (pridedama).


T-82 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams“.
Nustatė valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus ir lengvatas, kurie galios rajono Savivaldybės teritorijoje 2018 metų mokestiniu laikotarpiu. 2018 m. nustatė mažesnį - 1 ha žemės ūkio paskirties žemės neapmokestinamąjį sklypų dydį, nei buvo nustatytas 2017 m. – 1,5 ha. Namų valdoms neapmokestinamąjį dydį paliko ta patį, nes dar daug yra neįteisintų kitos paskirties (namų valdoms) sklypų, kur gyvena socialiai pažeidžiami asmenys. Rajono Savivaldybės biudžeto sąskaita mažinama mokestinė našta labiausiai socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms: fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, fiziniams asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nepilnamečiams vaikams, fiziniams asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, kai šių asmenų šeimose mokestinio laikotarpio sausio 1 d. nebuvo darbingų asmenų ir daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, taikant neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius. Taip pat numatoma skirti mokesčio lengvatą - 0,8 koeficientą žemės ūkio paskirties asmeninio ūkio žemei (pridedama).


T-83 „Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių žemės savininkams nustatymo 2018 metams“.
Nustatė 2018 metams neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius žemės savininkams. Rajono Savivaldybės biudžeto sąskaita mažinama mokestinė našta labiausiai socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms: fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, fiziniams asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nepilnamečiams vaikams, fiziniams asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, kai šių asmenų šeimose mokestinio laikotarpio sausio 1 d. nebuvo darbingų asmenų ir daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai (pridedama).


T-84 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2019 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“.
Nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, kurie galios rajono Savivaldybės teritorijoje 2019 metų mokestiniu laikotarpiu. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančioms patalpoms ir statiniams, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi – 3 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės (pridedama).


T-85 „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams“.
Nustatė žemės mokesčio tarifus, kurie galios rajono Savivaldybės teritorijoje 2019 metų mokestiniu laikotarpiu (pridedama).


T-86 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).


T-87 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
Rajono Savivaldybės taryba pakeitė viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas, nustatytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-139 ,,Dėl viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).


T-88 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“.
Rajono Savivaldybės taryba pritarė projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“, Zarasų rajono savivaldybės administracijai dalyvaujant partnerio teisėmis (UAB „Zarasų vandenys“ – pareiškėjo teisėmis), kurį įgyvendinant bus vykdomos šios veiklos:
1. vandentiekio tinklų plėtra E. Pliaterytės g., Statybininkų g. ir Kauno g., Zarasų mieste;
2. nuotekų tinklų plėtra E. Pliaterytės g., Igno Pašilio g., Zarasų mieste;
3. nuotekų tinklų plėtra Vienažindžio g., Dusetose;
4. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Suvieko k., Zarasų rajone.
Prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie 1, 2, ir 4 punktuose nurodytų veiklų ne mažiau kaip 50 procentų, prie 3 punkto nurodytos veiklos – ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (pridedama).


T-89 „Dėl pritarimo projektui „Pastato, esančio Sadūnų kaime, Mokyklos g. 1, tvarkymas gerinant bendruomenės teikiamų paslaugų kokybę“.
Rajono Savivaldybės taryba pritarė projektui „Pastato, esančio Sadūnų kaime, Mokyklos g. 1, tvarkymas gerinant bendruomenės teikiamų paslaugų kokybę“ ir prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (pridedama).


T-90 „Dėl pritarimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinės ir Zarasų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“.
Pritarė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinės ir Zarasų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (pridedama).


T-91 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“.
Patvirtino Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Zarasų savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo”, koregavimą pagal pridedamą Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinius (pridedama).


T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė pradėti rengti Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą. Planavimo tikslai – rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. Projekto uždaviniai – įgyvendinti Zarasų miesto bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Planavimo organizatorius – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius (pridedama).


T-93 „Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė pradėti rengti Zarasų rajono savivaldybės dalies – Dusetų miesto teritorijos bendrąjį planą (pridedama).


T-94 „Dėl konkurso Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė skelbti viešą konkursą Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Taip pat įgaliojo Zarasų rajono savivaldybės merą Nikolajų Gusevą, jo nesant – rajono Savivaldybės mero pavaduotoją Arnoldą Abramavičių, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka organizuoti visas konkurso organizatoriui paskirtas konkurso procedūras. Nustatė, kad įgaliojimas galioja iki konkursą laimėjęs asmuo bus priimtas į pareigas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedama).


T-95 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“.
Nustatė Zarasų rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus nuo visų planuojamų gauti pajamų (pridedama).


T-96 „Dėl 2018 metų Zarasų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Zarasų ligoninės siektinų veiklos užduočių nustatymo“.
Rajono Savivaldybės taryba nustatė 2018 metų Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės siektinas veiklos užduotis (pridedama).


T-97 „Dėl įgaliojimo nustatyti Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams metines užduotis bei pareigybių aprašymų tvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba įgaliojo Zarasų rajono savivaldybės merą Nikolajų Gusevą nustatyti Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių, dirbančių pagal darbo sutartis, metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys nebus įvykdytos. Taip pat tvirtinti Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybės aprašymus (pridedama).


T-98 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė parduoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą nuomininkei, kuriai rajono Savivaldybės būstas nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuris yra išgyvenęs ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas, 2 kambarių butą (pridedama).


T-99 „Dėl 1997 m. spalio 1 d. sudarytos panaudos sutarties priedo pakeitimo, patalpos, esančios Malūno g. 4, Zarasuose perdavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir jos nuomos“.
Rajono Savivaldybės taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro sudarytos panaudos sutarties priedą atsiimant iš panaudos gavėjo Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamą 10,72 kv. metrų ploto patalpą, esančią poliklinikos pastate Malūno g. 4, Zarasuose. Ir Perdavė patalpą Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise tam, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija galėtų šią patalpą išnuomoti viešo konkurso būdu žmonių sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (pridedama).


T-100 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeitė Zarasų rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Kultūros plėtros programos 1 lentelės 02.01.01 priemonės pavadinimą iš „Zarasų viešosios bibliotekos priestato fasado tvarkymo darbai“ į „Zarasų rajono viešosios bibliotekos pastato fasado remontas“, produkto vertinimo kriterijus iš „Cokolio tvarkybos darbai, kv. m.“ į „Kolonų remontas, kv. m. – 144, cokolio tvarkymo darbai, kv. m. – 64“ (pridedama).


T-101 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų spalio 28 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Zarasų rajono vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo savivaldybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeitė sprendimo pavadinimą ir punktą (pridedama).
 


Zarasų rajono savivaldybė 2018-05-10 08:35:42