2019 m. vasario 23 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

35-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Birželio 29 d. įvykusiame 35-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai: 
 
T-127 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos“.
Rajono Savivaldybės taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
 
T-128 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones“ pakeitimo“.
Rajono Savivaldybės taryba papildė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T-217 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones“ 4 punktu (pridedama).
 
T-129 „Dėl pritarimo projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje“.
Rajono Savivaldybės taryba pritarė projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), Zarasų rajono savivaldybės administracijai dalyvaujant partnerio teisėmis (Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centrui – pareiškėjo teisėmis), ir prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie Projekto ne mažiau kaip 7,5 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektui skirtas finansavimas (pridedama).
 
T-130 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą didinant dalininko kapitalą“.
Rajono Savivaldybės taryba investavo perduodant Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (piniginį įnašą) – 16300 Eur. iš Zarasų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programos Nr. 9 01.02.07 priemonėje ,,Projekto ,,Kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą pasienio regione Zarasai – Daugpilis“ įgyvendinimas“ numatytų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Padidino Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko (Zarasų rajono savivaldybės) kapitalą (pridedama).
 
T-131 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“.
Patvirtino uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (pridedama).
 
T-132 „Dėl priemokos nustatymo Benjaminui Sakalauskui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui“.
Nustatyti Benjaminui Sakalauskui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, iki kadencijos pabaigos 50 procentų pareiginės algos dydžio priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės (pridedama).
 
T-133 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2016 m. rugsėjo 6 d. Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutarties Nr. SR-630/76“.
Pritarė papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2016 m. rugsėjo 6 d. Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutarties Nr. SR-630/76 (pridedama).
 
T-134 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeitė Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).
 
T-135 „Dėl Laisvės kovų įamžinimo nuolatinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba sudarė nuolatinę Laisvės kovų įamžinimo komisiją iš Rimanto Jurevičiaus rajono Savivaldybės tarybos nario, Daivos Kelečienės rajono Savivaldybės tarybos narės, Kęstučio Stankevičiaus rajono Savivaldybės tarybos nario, Benjamino Sakalausko, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus, Rimutės Morozovienės, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokytojos, Vaclovo Stankevičiaus, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo, Šarūno Pošiaus, Zarasų krašto muziejaus muziejininko. Paskyrė šios Komisijos pirmininku Rimantą Jurevičių, pirmininko pavaduotoju Benjaminą Sakalauską. Taip pat patvirtino Laisvės kovų įamžinimo nuolatinės komisijos veiklos nuostatus (pridedama).
 
T-136 „Dėl asmenų prašymų dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo nuolatinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba sudarė nuolatinę Asmenų prašymų dėl Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją iš Arnoldo Abramavičiaus, rajono Savivaldybės tarybos nario, Stanislovo Kaulavičiaus, rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo, Alinos Sklinsmontienės, rajono Savivaldybės administracijos socialinės paramos vedėjos, Ilonos Leipuvienės, rajono Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės, Aldonos Navickienės, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorės. Komisijos pirmininkas Arnoldas Abramavičius, pirmininko pavaduotojas Stanislovas Kaulavičius (pridedama).
 
T-137 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 metų liepos 13 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo” pakeitimo“.
Pakeitė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje aprašą ir jį išdėstytė nauja redakcija (pridedama).
 
T-138 „Dėl Zarasų miesto P.Širvio – S.Nėries kvartalo energinio efektyvumo didinimo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“.
Rajono Savivaldybės taryba patvirtino Zarasų miesto P. Širvio–S. Nėrieskvartalo energinio efektyvumo didinimo 2018–2023 metų programą (pridedama).
 
T-139 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl konkurso į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeitė Konkurso į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas nuostatus, patvirtintusZarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl konkurso į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).
 
T-140 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ valdybos išrinkimo“ pakeitimo“.
Rajono Savivaldybės taryba atšaukė iš UAB ,,Zarasų autobusai“ valdybos  valdybos narę Valentiną Raubiškienę, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėją, bei išrinko į UAB ,,Zarasų autobusai“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Joną Žusiną, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą (karjeros valstybės tarnautoją) (pridedama).
 
T-141 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ valdybos išrinkimo“ pakeitimo“.
Rajono Savivaldybės taryba atšaukė iš UAB ,,Zarasų vandenys“ valdybos, valdybos narę Valentiną Raubiškienę, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėją, bei išrinko į UAB ,,Zarasų vandenys“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Joną Žusiną, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą (karjeros valstybės tarnautoją) (pridedama).
 
T-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ įstatų patvirtinimo“.
Patvirtino uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ įstatus (pridedama).
 
T-143 „Dėl patalpų, esančių Vytauto g. 1A, Zarasuose, nuomos“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomas 111,8 kv. m. ploto patalpas, esančias kultūros rūmų pastate, Vytauto g. 1A, Zarasuose. Patalpos išnuomojamos maitinimo paslaugoms teikti (pridedama).
 
T-144 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“.
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė parduoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą nuomininkei, kuriai rajono Savivaldybės būstas nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuri yra išgyvenusi ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas, 3 kambarių butą (pridedama).
 
T-145 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio D. Bukonto g. 11B, Zarasuose, perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“.
Perdavė uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“ pagal patikėjimo sutartį 10 metų terminui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą pastatą – viešąjį tualetą, esantį D. Bukonto g. 11B, Zarasuose (pridedama).
 
T-146 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dusetų g. 34, Antalieptėje, Zarasų r.“.
Pripažino nereikalingu Zarasų rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomą nekilnojamąjį turtą – 95/100 dalies pastato, esančio Dusetų g. 34, Antalieptėje, Zarasų r, bei perdavė Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomą nekilnojamąjį turtą – 95/100 dalis pastato, esančio Dusetų g. 34, Antalieptėje, Zarasų r. (pridedama).
 
T-147 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Savanorių g. 2, Zarasuose, perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“.
Perdavė UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pagal patikėjimo sutartį iki 2016 m. rugsėjo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutarties Nr. SR-630/76 galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10 metų terminui, Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 51,52 kv. m ploto patalpas, esančias administraciniame pastate, Savanorių g. 2, Zarasuose (pridedama).
 
T-148 „Dėl kiemo statinių, esančių Alksno g. 12, Vajasiškio k., Degučių sen., Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.
Perdavė Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius, šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomus kiemo statinius (kanalizacijos šulinį r, šulinius k1, k2), esančius Alksno g. 12, Vajasiškio k., Degučių sen., Zarasų r. (pridedama).
 
T-149 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“.
Sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą turtą 3 autobusus ir perdavė Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai ir Zarasų ,,Ąžuolo" gimnazijai (pridedama).
 
T-150 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2018–2021 metų programos patvirtinimo“.
Patvirtino Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2018–2021 metų programą (pridedama).
 
T-151 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl mokslo metų ir ugdymo proceso pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio ugdymo) Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ pakeitimo“.
Pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl mokslo metų ir ugdymo proceso pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio ugdymo) Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ 1.2.1. papunktį, kad Dusetų ir Zarasų meno mokyklose yra 185 ugdymo dienos (pridedama).
 
T-152 „Dėl kai kurių Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“.
Pripažino kai kuriuos Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimus netekusiais galios (pridedama).
 
T-153 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, aptarnavimo teritorijų priskyrimo“.
Priskirė bendrojo ugdymo mokykloms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, aptarnavimo teritorijas (sąrašas pridedamas).

Zarasų rajono savivaldybė 2018-07-09 10:35:05
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate rajono Savivaldybėje sprendžiamus Jūsų paklausimus?