2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

36-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
T-154 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose bei priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“.
Savivaldybės Taryba patikslino kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių joje, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių (pridedama).
 
T-155 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašas (pridedama).
 
T-156 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (pridedama).
 
T-157 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-96 ,,Dėl 2018 metų Zarasų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Zarasų ligoninės siektinų veiklos užduočių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Savivaldybės Taryba pripažino netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-96 ,,Dėl 2018 metų Zarasų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Zarasų ligoninės siektinų veiklos užduočių nustatymo“ (pridedama).
 
T-158 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-211 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).
 
T-159 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Zarasų ir Molėtų istorinių teritorijų kultūros ir gamtos vertybių aktualizavimas didinant jų lankomumą ir žinomumą e–rinkodaros priemonėmis“.
Pritarta projektui „Zarasų ir Molėtų istorinių teritorijų kultūros ir gamtos vertybių aktualizavimas didinant jų lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis“ (toliau – Projektas), Zarasų rajono savivaldybės administracijai dalyvaujant pareiškėjo teisėmis. Taip pat prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie Projekto ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektui skiriamas finansavimas. Savivaldybės Taryba patvirtino, kad Projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Bei užtikrinti investicijų tęstinumą trejus metus po projekto finansavimo pabaigos (pridedama).
 
T-160 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą dalinai finansuojamam iš valstybės investicijų programos“.
Pritarė projekto teikimui „Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią“ (toliau – Projektas) valstybės investicijų programos finansavimui gauti bei jo įgyvendinimui ir prisidėti rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie Projekto ne mažiau kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektui skiriamas finansavimas (pridedama).
 
T-161 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-79 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašas (pridedama).
 
T-162 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Savivaldybės Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13.7. papunktį (pridedama).
 
T-163 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos organizavimo aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).
 
T-164 „Dėl pavedimo laikinai vykdyti Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus funkcijas“.
Savivaldybės Taryba pavedė Rasai Jurevičienei, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai atlikti Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus funkcijas iki teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas bus priimtas asmuo (pridedama).
 
T-165 „Dėl Arnoldo Abramavičiaus, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo, kandidatūros teikimo „Auksinės krivūlės“ riterio 2018 metų apdovanojimui“.
Savivaldybės Taryba teikia Arnoldo Abramavičiaus, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo, kandidatūrą „Auksinės krivūlės“ riterio 2018 metų apdovanojimui už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui (pridedama).
 
T-166 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ valdybos išrinkimo“ pakeitimo“.
Savivaldybės Taryba atšaukė UAB ,,Zarasų būstas“ valdybos narę Valentiną Raubiškienę, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėją, ir išrinko į UAB ,,Zarasų būstas“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Joną Žusiną, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą (karjeros valstybės tarnautoją) (pridedama).
 
T-167 „Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą“.
Savivaldybės Taryba delegavo Alvydą Stauską į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą (pridedama).
 
T-168 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Zarasų rajono švietimo įstaigoms perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas. Turtas perduodamas gamtos ir technologinių dalykų mokymui įgyvendinant projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (pridedama).
 
T-169 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo“.
Savivaldybės taryba įgaliojo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Renių Kisielių Zarasų rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1.1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą“ (pridedama).
 
T-170 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstytas nauja redakcija (pridedama).
 
T-171 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kultūros centrui Dusetų dailės galerijai ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui“.
Savivaldybės Taryba perdavė kultūros centrui Dusetų dailės galerijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą (tradicinės kanklės, skudučių komplektas), ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą (armonika) ir trumpalaikį materialųjį turtą (juostas, prijuostes, palaidines, moteriškas liemenes, sijonus, nuometus, tradicines kankles ir skudučių komplektą) (pridedama).
 
T-172 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Smėlynės g. 11, Zarasuose, Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Savivaldybės Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Smėlynės g. 11, Zarasuose (pridedama).
 
T-173 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo (1 priedas) ir Zarasų rajono socialinio būsto, kaip Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo dalies (2 priedas), sąrašai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip Zarasų rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
 
T-174 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Savivaldybės Taryba pakeitė parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstė jį nauja redakcija (pridedama).
 
T-175 „Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai pagal panaudos sutartį 5 metų laikotarpiui perduotas neatlygintinai valdyti ir naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis, Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas turtas. Turtas Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduodamas Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti (pridedama).
 
T-176 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo“.
Savivaldybės Taryba nurašė pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2018 m. balandžio 30 d. – 0,00 Eur ir trumpalaikį materialųjį turtą (pridedama).
 
T-177 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“.
Savivaldybės Taryba pripažino netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir trumpalaikį materialųjį turtą (pridedama).
 
T-178 „Dėl pavedimo bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams“.
Savivaldybės taryba pavedė bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams iš mokyklai skirtų mokymo lėšų nupirkti kiekvienam priešmokyklinio ugdymo vaikui ir pirmos klasės mokiniui individualiųjų mokymosi priemonių už 30 Eur, pagal 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-622 „Dėl individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą sąrašą (pridedama).

Zarasų rajono savivaldybė 2018-09-12 12:49:21