2022 m. gruodžio 6 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

4-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Gegužės 26 d. įvykusiame 4-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-42 „Dėl Ninos Domackienės skyrimo Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos direktore“.
Nuo 2011 m. gegužės 26 d. Taryba paskyrė Niną Domackienę Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos direktore. Direktorei nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas 23,8 bei 8 valandų darbo dienos trukmė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-43 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studijos tvirtinimo“.
Taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studijai.
Transporto studijoje numatyti Zarasų rajono savivaldybės įstaigų transporto sistemos valdymo variantai, pasiūlytos rekomendacijos numatytoms transporto valdymo priemonėms įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 11, prieš – 3; susilaikė – 4.
 
T-44 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų vandenys“ 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
2010 metus bendrovė baigė su 40739 litų nuostoliu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 16, prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo - 2.
 
T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (pridedamas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15, prieš – 0; susilaikė – 3.
 
T-46 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas (pridedamas).
Zarasų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tikslas - gerinti ryšius su visuomene, užtikrinti Savivaldybės gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius rajono Savivaldybės reikalus, skatinti visuomenę dalyvauti priimant rajonui svarbius sprendimus ir plėtoti demokratinę vietos savivaldos raidą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas ir nustatytus vietos savivaldos principus.
Aprašas reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės gyventojų apklausos subjektus, dalyvius, bÅ«dus, organizavimą, rezultatų nustatymą ir naudojimą, apklausą inicijuojančius, organizuojančius ir vykdančius subjektus, jų teises ir pareigas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-47 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatai (pridedami).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-48 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo“.
Nustatytas didžiausias leistinas Zarasų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių skaičius ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius. Valstybės tarnautojų pareigybių skaičius 54, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 120.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12, prieš – 3, susilaikė – 3.
 
T-49 „Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos Baibių pradinio ugdymo skyriuje, Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos Antalieptės pradinio bei Avilių pagrindinio ugdymo skyriuose ir Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje bei pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms“.
Taryba nusprendė nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. steigti Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos Baibių pradinio ugdymo skyriuje, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Antalieptės pradinio bei Avilių pagrindinio ugdymo skyriuose ir Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupes.
Pritarta parengtoms Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos bei Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoms.
Nustatyta įsteigtų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo trukmė – 4 valandos per dieną (20 valandų per savaitę).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-50 „Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas“.
Rajono taryba nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pavedė uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų autobusai“ teikti Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse (išskyrus mokinius, pavežamus reguliariojo susisiekimo maršrutais), pavėžėjimo į mokyklas ir atgal, neformaliojo ugdymo renginius, ekskursijas, egzaminų centrus ir kitas paslaugas.
Pritarta Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pavėžėjimo paslaugų teikimo sutarties projektui.
Nustatyti mokinių pavėžėjimo įkainiai: 1,30 Lt. (be PVM) už 1 ridos kilometrą pavežant mokinius į mokyklas ir atgal, neformaliojo ugdymo renginius, egzaminų centrus. Už autobuso stovėjimą kelionės metu (važiuojant į neformaliojo ugdymo renginius, egzaminų centrus ir kt.) - 7,50 Lt (be PVM) už 1 val.
Taryba nusprendė nuo 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutraukti Zarasų rajono savivaldybės sudarytas valstybės turto panaudos sutartis su Zarasų rajono Turmanto pagrindine mokykla, Zarasų „Santarvės“ pradine mokykla, Degučių pagrindine mokykla, Salako pagrindine mokykla, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurine mokykla, Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindine mokykla ir Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazija dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių (mokyklinių autobusiukų) panaudos.
Nuspręsta iki 2011 m. rugpjūčio 29 d. perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų autobusai“ 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas transporto priemones – 13 mokyklinių autobusiukų, kurių bendra likutinė vertė 232,8 tÅ«kst.litų, Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pavėžėjimui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 12, prieš – 3; susilaikė – 2.
 
T-51 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio už 2010 metus“.
Taryba nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2010 metus atleido UAB „Akadas“, esančią Zarasų m., Šaltupės g. 86.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14, prieš – 0, susilaikė - 3.
 
T-52 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2012 metams“.
Nustatytas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2012 metų mokestiniam laikotarpiui – 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 13, prieš – 0, susilaikė - 5.
 
T-53 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011 metams“.
Nustatyti Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ne aukciono bÅ«du išnuomojamai valstybinei žemei nuomos mokesčio tarifai 2011 metams: valstybinės žemės nuomos sutartims, kurioms žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos bazinės žemės sklypo vertės – 1,5 procento, sudarytoms naujoms ar patikslintoms galiojančioms žemės nuomos sutartims ir valstybiniams žemės sklypams, suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau šių žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, kuriems vidutinė žemės vertė apskaičiuojama pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, žemės Å«kio paskirties žemei.
Nuspręsta fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Zarasų rajone, už kitos paskirties (išskyrus namų valdos) žemę, jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre bei asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone, žemės nuomos mokestį padidinti 2 kartus.
Taryba nusprendė juridiniams asmenims, kurių buveinė yra Zarasų rajone už nuomojamą (naudojamą) žemę, jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre ir juridiniams asmenims, kurių buveinė yra ne Zarasų rajone, žemės nuomos mokestį padidinti 2 kartus.
Žemės nuomos mokesčio padidinimas 2 kartus nebus taikomas skaičiuojant žemės nuomos mokestį rekreacinės paskirties ir naudingosioms iškasenoms eksploatuoti naudojamiems žemės sklypams, kurių žemės vertė yra lygi vidutinei rinkos vertei.
Nustatyti namų valdos ir žemės Å«kio paskirties žemės neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai žemės nuomininkams (naudotojams): asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidams), asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: mieste – 30 arų arba kaime - 3 ha. Taikant lengvatą, prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai, daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai: mieste - 30 arų arba kaime - 3 ha.
Asmenys, gaunantys išankstinę senatvės pensiją, turi pateikti prašymą dėl lengvatos taikymo, išankstinės senatvės pensijos pažymėjimo kopiją ir pažymą iš seniÅ«nijos apie šeimos sudėtį.
Valstybinės žemės nuomos mokestį minėtų kategorijų žemės naudotojai moka už žemės sklypą, viršijantį neapmokestinamąjį žemės plotą. Jei asmuo nuomoja (naudoja) sklypus skirtingose rajono vietovėse, kurioms nustatyti skirtingi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, teikiama didžiausia lengvata, tačiau tik vienoje vietovėje.
Taryba nusprendė atleisti nuo žemės nuomos mokesčio mokėtojus, kuriems už visus nuomojamus (naudojamus) žemės sklypus priskaičiuota iki 5 Lt žemės nuomos mokesčio.
Šio sprendimas netaikomas, jei žemės sklypas išnuomotas aukciono bÅ«du. Šiuo atveju nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiÅ«lytam didžiausiam nuomos mokesčio dydžiui.
Nustatytas žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – 2011 m. lapkričio 15 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-54 „Dėl žemės mokesčio neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2011 metams“.
Taryba nustatė neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius žemės savininkams: asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidams), asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: mieste – 30 arų arba kaime -3 ha, asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: mieste – 30 arų arba kaime -3 ha, taip pat daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai: mieste 30 arų arba kaime 3 ha.
Asmenys, gaunantys išankstinę senatvės pensiją, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Zarasų skyriui turi pateikti prašymą dėl lengvatos taikymo, išankstinės senatvės pensijos pažymėjimo kopiją ir pažymą iš seniÅ«nijos apie šeimos sudėtį.
Teikiant lengvatą prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.
Neapmokestinamieji sklypų dydžiai nebus pritaikyti automatiškai skaičiuojant žemės mokesčio deklaracijas. Dėl neapmokestinamųjų sklypų dydžių taikymo, savininkai turi individualiai kreipiantis į Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Zarasų skyrių Sėlių a. 22. iki 2011 m. gruodžio 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
 
T-55 „Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.
Nustatytos Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešÅ³jų įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.
Nakvynės paslauga (klasėse, salėse) vienam asmeniui parai nuo 5 iki 15 litų, nakvynės paslauga kambariuose, su galimybe naudotis karštu ir šaltu vandeniu, virtuve, vienam asmeniui parai 1
nuo 10 iki 25 litų.
Kempinge ,,Zarasai“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainas parai nuo 10 iki 30 litų, asmens mokestis - nuo 3 iki 16 metų – 5 Lt, nuo 16 metų – 10 Lt.
Nustatyti 20 procentų mažesnės teikiamų atlygintinų paslaugų kainos 30 ir daugiau asmenų grupėms.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-56 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl atleidimo nuo mokesčio ir mokesčio mažinimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl atleidimo nuo mokesčio ir mokesčio mažinimo už neformalųjį švietimą“ 1.6. punktas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-57 „Dėl licencijos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės taryba perdavė Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią licenciją DBVS Oracle Database Standart Editon Lietuvos Respublikos integralios informacijos sistemos (LIBIS) programai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-58 „Dėl leidimo nurašyti turtą ir likviduoti pontoninį tiltą“.
Leista Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio Å«kio įmonei nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio Å«kio įmonės patikėjimo teise valdomą pontoninį tiltą, kurio likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. – 2007,50 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-59 „Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo“.
Taryba nusprendė nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą – du kompiuterius Vector C800 128M 20G CD LAN W2000, įsigytus 2001 m., kurių likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. – 0,00 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-60 „Dėl turto, esančio Kauno g. 67, Zarasų mieste, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Zarasų jaunimo centrui“.
Taryba nusprendė perduoti viešajai įstaigai Zarasų jaunimo centrui 5 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (kempingo pastatas su priklausiniais), kurio bendra likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. – 317768,44 Lt. ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 19458,39 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo - 1.
 
T-61 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai“.
Perduotos Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą - 95,79 kv. metro ploto patalpas, esančias garažo – mokymo kabinetų pastate, Antalieptės miestelyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-62 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo“.
Taryba nusprendė 2011 metais pradėti rengti Zarasų miesto teritorijos bendrąjį planą.
Tarybos sprendime suformuluoti rengiamam Zarasų miesto teritorijos bendrajam planui planavimo tikslai - suformuoti Zarasų miesto kaip kurortinės teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus, nustatyti Zarasų miesto ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją, numatyti visuomeninės, smulkaus ir vidutinio verslo, savivaldybės teritorijos aptarnavimo, paslaugų, pramonės ir kitos veiklos, bÅ«sto, turizmo ir sporto infrastruktÅ«ros galimą plėtojimąsi planuojamoje teritorijoje, nustatyti ir patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentus atsižvelgiant į aplinkos ir gamtinių išteklių apsaugos reikalavimus bei ekonominio ir socialinio plėtojimo poreikius, nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukšÄio ir intensyvumo parametrus ir pan.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-63 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas.
Sudaryta administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtų administracinių teisės pažeidimų byloms nagrinėti Administracinė komisija prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos. Komisijos nariai: Violeta Barisevičienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, Edmundas Čeičys, rajono Savivaldybės tarybos narys, Nina Kudrešova, rajono Savivaldybės tarybos narė, Andrejus Jančevskis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas, Birutė Kajutytė, rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-64 „Dėl privažiavimo kelių prie Verslavos piliakalnio (kelio Nr.ZR-0818) ir prie Degučių pažintinio tako ir stovyklavietės (kelio nr. zr—0062) kapitalinio remonto darbų techninių projektų rengimo“.
Leista Gražutės regioninio parko direkcijai organizuoti privažiavimo kelių prie Verslavos piliakalnio (kelio Nr. ZR-0818) ir prie Degučių pažintinio tako ir stovyklavietės (kelio Nr. ZR-0062) kapitalinio remonto darbų techninių projektų rengimą ir atlikti šių darbų užsakovo funkcijas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 2.
 
T-65 „Dėl pritarimo investiciniam projektui ir pavedimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti finansinį auditą ir pateikti išvadą“.
Taryba pritarė UAB ,,Zarasų autobusai“ autobusų parko atnaujinimo investiciniam projektui ir pavedė Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti rajono Savivaldybės finansinį 2011 m. sausio 1 d. skolos auditą ir iki 2011 m. birželio 10 d. rajono Savivaldybės tarybai pateikti išvadą dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių suteikti garantiją iki 1000,0 tÅ«kst. Lt UAB ,,Zarasų autobusai“ autobusų parko atnaujinimo investicijų projektui finansuoti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 2.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-06-06 16:46:20
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?