2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

7-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Rugpjūčio 8 d. įvykusiame 7-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 
T-122 „Dėl Svetlanos Veikšrienės skyrimo Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktore ir terminuotos darbo sutarties nutraukimo su Jaroslavu Kuzmicku“.
Taryba paskyrė Svetlaną Veikšrienę Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktore. Nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas 24 (įskaitant 5 kontaktines valandas per savaitę) bei 8 valandų darbo dienos trukmė.
Taryba nusprendė nutraukti terminuotą darbo sutartį su Jaroslavu Kuzmicku, laikinai einančiu Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, iki kol bus sudaryta darbo sutartis su asmeniu, laimėjusiu konkursą Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti ir perkelti jo atleidimo datą iki grįš po laikino nedarbingumo ir kasmetinių atostogų. Nuspręsta išmokėti Jaroslavui Kuzmickui, laikinai einančiam Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, iš Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos darbo užmokesčio fondo jam priklausantį darbo užmokestį ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (jei yra nepanaudotų kasmetinių atostogų).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 13 ; prieš – 0; susilaikė – 3, nebalsavo – 1, nusišalino nuo balsavimo - 1.
 
T-123 „Dėl Nikolajaus Gusevo skyrimo Zarasų sporto centro direktoriumi ir terminuotos darbo sutarties nutraukimo su Arūnu Zavacku“.
Taryba nusprendė skirti Nikolajų Gusevą Zarasų sporto centro direktoriumi. Nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas 26,0 (įskaitant 5 kontaktines valandas per savaitę) bei 8 valandų darbo dienos trukmė (pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pertrauka pavalgyti ir pailsėti nuo 12.00 val. iki 12 val. 45 min.).
Taryba nustatė, kad Nikolajus Gusevas Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas pradeda eiti 2011 m. rugsėjo 14 d.
Taryba leido iki 2011-2012 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos (2012-06-01) Nikolajui Gusevui, Zarasų sporto centro direktoriui, dirbti papildomą darbą (sutartyje nesulygtą) ne pagrindinio darbo valandomis (trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 17.00 val. iki 20.00 val., penktadienį nuo 16.00 val. iki 18.00 val. ) – treneriu 8 kontaktines valandas per savaitę ir nustatyti 13,05 mėnesinį tarifinį atlygio koeficientą už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę (707,06 Lt).
Taryba nusprendė nutraukti 2011 m. rugsėjo 13 d. terminuotą darbo sutartį su Arūnu Zavacku, laikinai einančiu Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas, iki kol bus sudaryta darbo sutartis su asmeniu, laimėjusiu konkursą Zarasų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti ir išmokėti Arūnui Zavackui, laikinai einančiam Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas, iš Zarasų sporto centro darbo užmokesčio fondo jam priklausantį darbo užmokestį ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (jei yra nepanaudotų kasmetinių atostogų)
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16 ; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1, nusišalino nuo balsavimo - 1.
 
T-124 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų mokyklai – darželiui „Lakštingala“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų mokyklai – darželiui „Lakštingala“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį mokyklinį autobusą Mercedes – Benz Sprinter 513CD, skirtą organizuoti specialiųjų poreikių moksleivių neatlygintinam pavėžėjimui į mokyklą ir į namus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-125 „Dėl Lietuvos Šaulių sąjungos atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 metus“.
Taryba nusprendė atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m. Lietuvos Šaulių sąjungą (įmonės kodas Juridinių asmenų registre 191691799).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 10; prieš – 1; susilaikė – 5; nusišalino nuo balsavimo - 2.
 
T-126 „Dėl Olgos Trukšinos atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“.
Taryba nusprendė neatleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio Olgos Trukšinos, gyvenančios Švenčionių g. 4, Ignalinos mieste.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 3.
 
T-127 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų 2011-2012 mokslo metams klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus pagal vykdomas programas patikslinimo“.
Taryba patikslino bendrojo ugdymo mokykloms 2011-2012 mokslo metams klasių komplektus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių pagal vykdomas programas.
2011-2012 mokslo metais mokysis 531 gimnazistas, 2060 moksleivių, iš jų 19 lavinamojoje klasėje ir 120 priešmokyklinukų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 13; prieš – 1; susilaikė – 4.
 
 Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-09-13 09:58:34
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?