2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Administracinės naštos priemonių vykdymas Zarasų rajono savivaldybėje 2020 m. I ketvirtyje

Rajono Savivaldybės taryba kasmet tvirtina rajono Savivaldybės strateginį veiklos planą, rajono Savivaldybės administracijos direktorius – rajono Savivaldybės administracijos metų veiklos planą, kuriuose numatomos tam tikros priemonės, mažinančios administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (toliu – Priemonės). Taip pat nustatomi Priemonių vertinimo kriterijai (2020 metais buvo nustatytos tokios Priemonės: administracinę naštą mažinančių įvertintų norminių teisės aktų projektų skaičius; atnaujintų informacinių pranešimų rajono Savivaldybės interneto svetainėje skaičius apie administracinę naštą bei kitos).


Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius kasmet, pasibaigus pusmečiui, vertina kaip buvo vykdomos Priemonės ir parengtas Vidaus audito ataskaitas apie Priemonių vykdymo vertinimą skelbia Zarasų rajono savivaldybės svetainėje. 2020 m. spalio 16 d. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje vertinimo vidaus audito ataskaitoje buvo pateiktas 2020 metų pirmame pusmetyje Priemonių vykdymo vertinimas.


Vidaus audito metu nustatyta, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės du vertinimo kriterijai jau įvykdyti pirmajame pusmetyje. Tai – administracinę naštą mažinančių norminių teisės aktų keitimas (administracinės naštos aspektu buvo įvertinti 6 norminių teisės aktų projektai socialinių paslaugų, turto valdymo, projektų finansavimo ir kitose srityse, aktualiose fiziniams ir juridiniams asmenims), o vieno vertinimo kriterijaus vykdymas tęsiamas. Taip pat buvo pateiktos ir rekomendacijos gerinti funkcijas, susijusias su administracinės naštos mažinimu.


Administracinės naštos priemonių vertinimas jas įgyvendinant padeda numatyti administracinės naštos mažinimo galimybes, identifikuojamos esminės problemos, susijusios su administracine našta ir jos mažinimu.

 


Dokumentų valdymo skyrius 2020-11-09 13:35:41