2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Antazavėje pagerbti krašto šviesuoliai Mykolas ir Lionginas Abariai

Birželio 15 dieną Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčios šventoriuje iškilmingai atidengta ir pašventinta paminklinė lenta, skirta pagerbti šio krašto šviesuolius – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadą Mykolą Abarių ir Zarasų krašto garbės pilietį, kompozitorių Lionginą Abarių.
 
Ceremonijoje dalyvavo gausus bÅ«rys svečių: LŠS V. Putvinskio-PÅ«tvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, IV tarptautinio Antazavės dvaro festivalio iniciatoriai ir rengėjai: aktorė Virginija Kochanskytė, Zita LukošiÅ«nienė, Zelma LukošiÅ«naitė – Apanskienė, , Plk. P. Saladžiaus šaulių 9-os rinktinės vadas Jurandas Rusteika, kunigas Vytautas Dagelis, Dusetų seniÅ«no pavaduotojas Algirdas Lekaveckas, Abarių giminės artimieji, 907 kuopos „Vytis“ šauliai ir kiti. Renginį vedė ats. mjr. Gediminas Reutas.
 
Iškilmių metu pagerbtas šaulys Rimantas Jurevičius, apdovanotas trijų sukakčių atminimo ženklu. Skambėjo Lietuvos valstybės himnas, eilės, dainos. Visi susirinkusieji vaišinosi šauliška koše ir arbata.
 
Mykolas Abarius (1926–2022) – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadovas, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalierius, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikšÄio Gedimino ordino medaliu, LŠS apdovanojimais bei Lietuvos kariuomenės kÅ«rėjų savanorių medaliu gimė Volungių k. Antazavės valsčiuje, mokėsi Kumpuolių pradžios mokykloje, Antazavės progimnazijoje, Kalvarijos gimnazijoje Marijampolės apskrityje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia baigė Hanau lietuvių gimnaziją. 1949 m. persikėlė į JAV. 1950–1952 m. tarnavo JAV kariuomenėje. Vėliau studijavo Vorčesterio Mokslų akademijoje bei Henry Fordo Community koledže, Dearborne, Mičigano valstijoje. 30 metų dirbo Fordo automobilių dirbtuvėje braižytoju, vėliau konstruktoriumi. Visą gyvenimą aktyviai dalyvavo visuomeninėje, ypač Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje veikloje.
 
Lionginas Abarius (1929–2022) – kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas. Gimęs Maniuliškių k. Antazavės valsčiuje, mokėsi Kumpuolių pradžios mokykloje, Antazavės progimnazijoje, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1956–1962 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumo choro dirigavimo dėstytojas ir moksleivių choro studijos vadovas, 1963–1981 m. Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos mišriojo choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. 1981–2001 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1983 m. vyr. dėstytojas, nuo 1986 m. docentas, nuo 1991 m. Lietuvos muzikos akademijos profesorius, 1988–1995 m. Choro dirigavimo katedros vedėjas.
 
Nuo 1965 m. buvo visų respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyr. dirigentas, 1977 m. 3-osios respublikinės moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyr. dirigentas, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Kaune ir Vilniuje dirigentas, 1991 m. Baltijos studentų dainų šventės „Gaudeamus-XI“ Uogrėje dirigentas. Per visą savo kÅ«rybinę veiklą sukÅ«rė daug pasaulietinės ir religinės muzikos kÅ«rinių, dainų, instrumentinių pjesių.
 
Maestro Lionginui Abariui 1967 m. suteikiamas nusipelniusio meno veikėjo vardas, 1995 m. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikšÄio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, 2016 m. paskiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultÅ«ros ir meno premija.
 
2006 m. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu gerbiamam Lionginui Abariui buvo suteiktas Zarasų krašto Garbės piliečio vardas.
 
Paminklinės lentos atidengimas – tai ne tik pagarba šiems garbingiems Antazavės krašto žmonėms, bet ir priminimas apie jų indėlį į Lietuvos laisvę ir kultÅ«rą.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija
 

Zarasų rajono savivaldybė 2024-06-17 11:57:59
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?